eISSN: 2618-6446
DOI: doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Conference Proceedings

Volume 4(3) (2019)

ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture)

Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Turgut Özseven (Editor (s))

COVER PAGE
Published Date: 12 May 2019   

Statement of Peer Review
Published Date: 12 May 2019   

About the Conference
Published Date: 12 May 2019   

Copyright Notice
Published Date: 12 May 2019   

Conference Poster
Published Date: 12 May 2019   

Organization Committee
Published Date: 12 May 2019   

Scientific Committee
Published Date: 12 May 2019   

Fakülte Çevresi Rekreasyon Alanlarının Mekânsal Konfigürasyonu ve Sosyal Etkileşim İlişkisinin Kullanım Açısından İrdelenmesi: Atatürk Üniversitesi Kampüs Örneği (ISAS2019-FDAS_1)
Başak  Aytatlı, Nalan Demircioglu Yildiz*, Alican  Kuzulugil  
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 21-29   |    104     30

A NEW HANDICRAFT IN AKSARAY ‘‘EGG BABY CONSTRUCTION" (ISAS2019-FDAS_2)
Semra KILIÇ KARATAY*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 30-40   |    101     19

AKSARAY CITY OF RAG DOLLS (ISAS2019-FDAS_3)
Semra Kılıç Karatay*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 41-55   |    96     15

FROM PAST TO PRESENT GELVERI OF WEAVINGS (ISAS2019-FDAS_4)
Semra Kılıç Karatay*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 56-70   |    92     12

Kıyı Alanları Rekreatif Olanağı Sorunları: Trabzon Sahil Yürüyüş Yolu (ISAS2019-FDAS_5)
Elif Bayramoğlu, Banu Çiçek Kurdoğlu, Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu*, Mehlika Gizem Demirkır
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 71-74   |    84     10

Fraktal Analize Dayalı Bir Yöntem; ‘Doğanın Unutkan Bahçıvanları’ Sincaplar İçin Barınak Tasarımı (ISAS2019-FDAS_6)
Cansu Erdoğan, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 75-80   |    84     15

Geleneksel Mimari Dilin Çözümlenmesinde Kullanılan Üretken Bir Metot Önerisi: Bursa Hanlar Bölgesi (ISAS2019-FDAS_7)
Feyza Halı*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 81-87   |    101     21

BİYOMİMİKRİ YÖNTEMİYLE TASARLANMIŞ BİR YAŞAM ALANI: SALYANGOZ BARINAĞI (ISAS2019-FDAS_8)
Selcen Nurcan Keskin*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 88-93   |    86     13

BİO-ENTEGRE KONSEPT GELİŞTİRME MODELİ İLE TASARLANAN YAŞAM ALANI Saka Kuşları İçin Barınak Tasarımı (ISAS2019-FDAS_9)
Melis Arslan*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 94-97   |    90     12

Fraktal Kurguya Dayalı Kafkas Çoban Köpeği Barınak Tasarımı (ISAS2019-FDAS_10)
Harun Kars, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 98-101   |    94     10

Tokat Geleneksel Konut Dokusunun Biçim Grameri İle Analizi: Tokat İli Bey Sokak Örneği (ISAS2019-FDAS_11)
Seda Kalkan, Elif Yaprak Başaran*, Fatma Çavuş, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 102-108   |    109     16

Biyomimikri Yöntemiyle Tasarlanmış Bir Yaşam Formu - Kabuğu: Yarasa Evi (ISAS2019-FDAS_12)
Melih Ak, Arzu  Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 109-112   |    86     10

Doğadaki Fraktal Düzenden İlham Alarak Tasarlanmış Bir Yaşam Alanı: Yarasalar İçin Bir Barınak (ISAS2019-FDAS_13)
Merve Sancılı*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 113-118   |    92     14

Fraktal geometri yöntemi ile tasarlanmış üretken bir yaşam alanı tasarımı: Karınca Barınağı (ISAS2019-FDAS_14)
Sevim Çimen, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 119-123   |    98     13

An Investigation On Color Perception Research Methods And Results In Interior Space (ISAS2019-FDAS_15)
Kübra Aksoy*, M. Lütfi  Hidayetoğlu
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 124-136   |    88     15

Determination of the Effects of Indoor Plants on Customers' Cafe Entry Decisions (ISAS2019-FDAS_16)
Ferdi Olmuş*, Kemal Yıldırım
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 137-144   |    94     18

Residential Environmental Design Process in Landscape Architecture Education (ISAS2019-FDAS_17)
Tuğba Düzenli*, Elif Merve Alpak
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 145-149   |    92     16

Urban Open Space Usages of Z Generation (ISAS2019-FDAS_18)
Tuğba Düzenli*, Elif Merve Alpak
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 150-153   |    88     14

Tarihi Çevrede Restorasyon Sonrası Engellilerin Yaşadıkları Zorlukların Bir Örneklem Üzerinde İncelenmesi (ISAS2019-FDAS_19)
Ali Telli*, Celil Çelik, Ahmet Mestan
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 154-166   |    96     18

Ahşap Akustik Panellerin Opera Salonunda Dinleme Sonuçları (ISAS2019-FDAS_20)
Ali Telli*, Celil Çelik, Ahmet Mestan
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 167-178   |    96     17

Katmanlı İmalat Teknolojisi ile Fotovoltaik Enerji Kullanılarak Akıllı Giyilebilir Tekstil Ürünlerinin Tasarımı ve Üretimi (ISAS2019-FDAS_21)
İlker Ertuna*, Fatma Karaoğlu, Nazlı Dindar, Mahmut Can Çakır, Gökhan Çalış, Ceren Göde
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 179-182   |    95     11

ÇAĞDAŞ SANATTA DEĞİŞİMLERİN MİMARİDE YANSIMASI (ISAS2019-FDAS_22)
Adnan Aksu*, Tannaz Ghanian 
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 183-187   |    87     10

Standart FEFCO 201 Oluklu Mukavva Kutularında Yapısal Tasarım Değişiklikleri ile Mukavemet Artışı Sayesinde Rekabet Avantajı Sağlayan Ürün Tasarımı ve Üretimi (ISAS2019-FDAS_23)
Hatice Arslan*, Arif Karataş, Erdinç Kır
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 188-193   |    93     9

Eğitim Mekanlarında Kullanılan Duvar Bandı Renklerinin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri (ISAS2019-FDAS_24)
Kubulay Çağatay*, Kemal Yıldırım, Tolga Subaşı
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 194-200   |    85     9

Aksaray Kent Meydanının Toplum İlişkileri Bakımından Değerlendirilmesi (ISAS2019-FDAS_25)
Şirin Silahlı Böge*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 201-206   |    92     9

Binalarda Radon Gazı Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Alınabilecek Önlemler Üzerine Bir Değerlendirme (ISAS2019-FDAS_26)
Seval Yeşim Baş*, Semra Arslan  Selçuk
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 207-212   |    95     13

Mimari Açıdan Biyomimikrinin Tasarım Paradigması Olarak Değerlendirilmesi (ISAS2019-FDAS_27)
Setenay Uçar*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 213-219   |    97     11

Kentsel Mekân Farklılıklarının Isı Adası Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi: Erzurum Kenti Örneği (ISAS2019-FDAS_28)
Nalan  Demircioğlu  Yıldız  *, Uğur  Avdan  , Zehra  Avdan  
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 220-224   |    88     9

Popüler Kültür Ürünleri Üzerinden Mekansal Okumalar :18 Mekan- 18 Zaman: ‘Love, Death & Robots' (ISAS2019-FDAS_29)
Ekin Can Seyhan, Tuğçe Seyhan*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 225-255   |    88     10

Yapay Sinir Ağları ile Regüleli Cer Simülasyonu (ISAS2019-FDAS_30)
Lütfullah Dağkurs*, İsmail İşeri
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 256-258   |    82     13

Turgut Cansever'in Mimari Tasarım Yaklaşımı Bölgeselcilik Kavramı: Antalya Karakaş Camii Örneği (ISAS2019-FDAS_31)
Setenay  Uçar  *
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 259-263   |    91     9

DĠJĠTAL BASKIDA KAĞIT YÜZEY YAPISININ GÖRÜNTÜ KALĠTESĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ (ISAS2019-FDAS_32)
Begün  Erbaş*, Arif Özcan, Uğur Gökmen, Sema Bilge Ocak
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 264-275   |    85     11

Geleneksel Kastamonu Evleri’nin Ahşap Yapı Elemanlarında Bozulma (ISAS2019-FDAS_33)
Arzu Çağlar, Hakan Çağlar*, Halil Tezel
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 276-279   |    79     9

Eğitim Yapılarının mimarisi üzerine bir değerlendirme: Hayatboyu öğrenme kapsamında bir çalışma ziyareti deneyimi (ISAS2019-FDAS_34)
Mehtap Kundakcı Can, Figen Beyhan*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 280-296   |    81     9

Biyomimetik Bakış Açısı ile Fütüristik Mimarlık Üzerine Bir İnceleme: John M. Johansen Mimarlığını Anlamak (ISAS2019-FDAS_35)
Ceyhan Çakmaklı*, Semra Arslan Selçuk
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 297-303   |    92     15

KENT YAKIN ÇEVRESİNİN REKREASYONEL AÇIDAN İRDELENMESİ; BİLECİK PELİTÖZÜ GÖLETİ ÖRNEĞİ (ISAS2019-FDAS_36)
Hilal Kahveci*, Özlem Candan Hergül
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 304-307   |    77     9

Mental health and wellbeing; Ecotherapy (ISAS2019-FDAS_37)
Hilal Kahveci*, Parisa Göker
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 308-311   |    84     9

Mimarlık Yapıtlarının Alımlanmasında Poli - Semantik Katmansal Yöntem Önerisi: Sancaklar Camii Örneği (ISAS2019-FDAS_38)
Ece Banu Aktar*, Pınar Dinç Kalaycı
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 312-322   |    83     9

Yapı Kabuklarının Termoregülasyonu: Biyomimetik Bir Yaklaşım (ISAS2019-FDAS_39)
Betül Aydın  Yazıcıoğlu  *, Semra Arslan  Selçuk  
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 323-328   |    87     11

Tüketim Toplumu Bağlamında Terminal Mimarisi Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Örneği (ISAS2019-FDAS_40)
Tuğba  Özdemir*, Pınar Dinç Kalaycı
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 329-339   |    99     8

İşleve, Tasarıma ve Engelsiz Çevreye Uygun Malzeme Seçimi: Esnek ve Yumuşak Malzemeler (ISAS2019-FDAS_41)
Sibel Demirarslan*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 340-346   |    82     10

Selçuklu Döneminde Anadolu Kentleri ve Kent Mimarisi (ISAS2019-FDAS_42)
Çağla Caner Yüksel*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 347-351   |    86     10

Mimarlık Öğrencilerinin Kentte Konut Tasarımı Problemine Geleneksel Yöntem ve Üretken Sistem ile Yaklaşımlarının İncelenmesi (ISAS2019-FDAS_43)
Elif Çam*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 352-358   |    79     10

Üretken Geometrik Yaklaşımlar ile Kentsel Strüktür Üzerine Denemeler (ISAS2019-FDAS_44)
Elif Çam*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 359-365   |    88     10

Tasarım-üretim işbirliği sürecinde parametrik tasarım yazılımlarının sürece katkısına yönelik bir model önerisi: Revit-dynamo örneği (ISAS2019-FDAS_45)
Yasin Yıldız, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 366-371   |    84     12

Surface Flow Potential Analysis and Design Recommendations of Kastamonu Karaçomak Basin (ISAS2019-FDAS_46)
Yekta Köse*, Şükran Şahin
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 372-382   |    80     10

Determination and Evaluation of Recreation Potentials of Forest Resting Places According to the Gülez Method; Manisa-Demirci District Example (ISAS2019-FDAS_47)
Yekta Köse*, Mehmet Serdar Oruç
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 383-396   |    79     10

Ankara - Çankaya District Evciler Neighborhood Landscape Character Analysis (ISAS2019-FDAS_48)
Yekta Köse*, Şükran Şahin
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 397-401   |    88     10

Evaluation of Current Accessibility Implementations in Public Spaces in Turkey from Intellectual, Architectural, and Legal Aspects (ISAS2019-FDAS_49)
İlkay Dinç Uyaroğlu*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 402-405   |    85     13


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology