Journals Books 2618-6446 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Conference Proceedings

Volume 4(3) (2019)

ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture)

Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Turgut Özseven (Editor (s))

COVER PAGE
Published Date: 12 May 2019   

Statement of Peer Review
Published Date: 12 May 2019   

About the Conference
Published Date: 12 May 2019   

Copyright Notice
Published Date: 12 May 2019   

Conference Poster
Published Date: 12 May 2019   

Organization Committee
Published Date: 12 May 2019   

Scientific Committee
Published Date: 12 May 2019   

Fakülte Çevresi Rekreasyon Alanlarının Mekânsal Konfigürasyonu ve Sosyal Etkileşim İlişkisinin Kullanım Açısından İrdelenmesi: Atatürk Üniversitesi Kampüs Örneği
Başak  Aytatlı, Nalan Demircioglu Yildiz*, Alican  Kuzulugil  
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 21-29   |    128     42

A NEW HANDICRAFT IN AKSARAY ‘‘EGG BABY CONSTRUCTION"
Semra KILIÇ KARATAY*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 30-40   |    126     29

AKSARAY CITY OF RAG DOLLS
Semra Kılıç Karatay*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 41-55   |    117     22

FROM PAST TO PRESENT GELVERI OF WEAVINGS
Semra Kılıç Karatay*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 56-70   |    114     16

Kıyı Alanları Rekreatif Olanağı Sorunları: Trabzon Sahil Yürüyüş Yolu
Elif Bayramoğlu, Banu Çiçek Kurdoğlu, Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu*, Mehlika Gizem Demirkır
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 71-74   |    102     20

Fraktal Analize Dayalı Bir Yöntem; ‘Doğanın Unutkan Bahçıvanları’ Sincaplar İçin Barınak Tasarımı
Cansu Erdoğan, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 75-80   |    103     20

Geleneksel Mimari Dilin Çözümlenmesinde Kullanılan Üretken Bir Metot Önerisi: Bursa Hanlar Bölgesi
Feyza Halı*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 81-87   |    127     30

BİYOMİMİKRİ YÖNTEMİYLE TASARLANMIŞ BİR YAŞAM ALANI: SALYANGOZ BARINAĞI
Selcen Nurcan Keskin*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 88-93   |    110     17

BİO-ENTEGRE KONSEPT GELİŞTİRME MODELİ İLE TASARLANAN YAŞAM ALANI Saka Kuşları İçin Barınak Tasarımı
Melis Arslan*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 94-97   |    112     16

Fraktal Kurguya Dayalı Kafkas Çoban Köpeği Barınak Tasarımı
Harun Kars, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 98-101   |    118     16

Tokat Geleneksel Konut Dokusunun Biçim Grameri İle Analizi: Tokat İli Bey Sokak Örneği
Seda Kalkan, Elif Yaprak Başaran*, Fatma Çavuş, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 102-108   |    127     21

Biyomimikri Yöntemiyle Tasarlanmış Bir Yaşam Formu - Kabuğu: Yarasa Evi
Melih Ak, Arzu  Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 109-112   |    111     14

Doğadaki Fraktal Düzenden İlham Alarak Tasarlanmış Bir Yaşam Alanı: Yarasalar İçin Bir Barınak
Merve Sancılı*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 113-118   |    115     16

Fraktal geometri yöntemi ile tasarlanmış üretken bir yaşam alanı tasarımı: Karınca Barınağı
Sevim Çimen, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 119-123   |    121     25

An Investigation On Color Perception Research Methods And Results In Interior Space
Kübra Aksoy*, M. Lütfi  Hidayetoğlu
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 124-136   |    110     18

Determination of the Effects of Indoor Plants on Customers' Cafe Entry Decisions
Ferdi Olmuş*, Kemal Yıldırım
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 137-144   |    110     20

Residential Environmental Design Process in Landscape Architecture Education
Tuğba Düzenli*, Elif Merve Alpak
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 145-149   |    111     22

Urban Open Space Usages of Z Generation
Tuğba Düzenli*, Elif Merve Alpak
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 150-153   |    105     16

Tarihi Çevrede Restorasyon Sonrası Engellilerin Yaşadıkları Zorlukların Bir Örneklem Üzerinde İncelenmesi
Ali Telli*, Celil Çelik, Ahmet Mestan
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 154-166   |    114     22

Ahşap Akustik Panellerin Opera Salonunda Dinleme Sonuçları
Ali Telli*, Celil Çelik, Ahmet Mestan
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 167-178   |    116     20

Katmanlı İmalat Teknolojisi ile Fotovoltaik Enerji Kullanılarak Akıllı Giyilebilir Tekstil Ürünlerinin Tasarımı ve Üretimi
İlker Ertuna*, Fatma Karaoğlu, Nazlı Dindar, Mahmut Can Çakır, Gökhan Çalış, Ceren Göde
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 179-182   |    115     16

ÇAĞDAŞ SANATTA DEĞİŞİMLERİN MİMARİDE YANSIMASI
Adnan Aksu*, Tannaz Ghanian 
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 183-187   |    106     15

Standart FEFCO 201 Oluklu Mukavva Kutularında Yapısal Tasarım Değişiklikleri ile Mukavemet Artışı Sayesinde Rekabet Avantajı Sağlayan Ürün Tasarımı ve Üretimi
Hatice Arslan*, Arif Karataş, Erdinç Kır
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 188-193   |    112     11

Eğitim Mekanlarında Kullanılan Duvar Bandı Renklerinin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri
Kubulay Çağatay*, Kemal Yıldırım, Tolga Subaşı
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 194-200   |    104     16

Aksaray Kent Meydanının Toplum İlişkileri Bakımından Değerlendirilmesi
Şirin Silahlı Böge*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 201-206   |    111     11

Binalarda Radon Gazı Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Alınabilecek Önlemler Üzerine Bir Değerlendirme
Seval Yeşim Baş*, Semra Arslan  Selçuk
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 207-212   |    113     16

Mimari Açıdan Biyomimikrinin Tasarım Paradigması Olarak Değerlendirilmesi
Setenay Uçar*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 213-219   |    119     15

Kentsel Mekân Farklılıklarının Isı Adası Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi: Erzurum Kenti Örneği
Nalan  Demircioğlu  Yıldız  *, Uğur  Avdan  , Zehra  Avdan  
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 220-224   |    104     12

Popüler Kültür Ürünleri Üzerinden Mekansal Okumalar :18 Mekan- 18 Zaman: ‘Love, Death & Robots'
Ekin Can Seyhan, Tuğçe Seyhan*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 225-255   |    104     12

Yapay Sinir Ağları ile Regüleli Cer Simülasyonu
Lütfullah Dağkurs*, İsmail İşeri
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 256-258   |    100     16

Turgut Cansever'in Mimari Tasarım Yaklaşımı Bölgeselcilik Kavramı: Antalya Karakaş Camii Örneği
Setenay  Uçar  *
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 259-263   |    110     13

DĠJĠTAL BASKIDA KAĞIT YÜZEY YAPISININ GÖRÜNTÜ KALĠTESĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Begün  Erbaş*, Arif Özcan, Uğur Gökmen, Sema Bilge Ocak
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 264-275   |    106     16

Geleneksel Kastamonu Evleri’nin Ahşap Yapı Elemanlarında Bozulma
Arzu Çağlar, Hakan Çağlar*, Halil Tezel
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 276-279   |    95     12

Eğitim Yapılarının mimarisi üzerine bir değerlendirme: Hayatboyu öğrenme kapsamında bir çalışma ziyareti deneyimi
Mehtap Kundakcı Can, Figen Beyhan*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 280-296   |    118     11

Biyomimetik Bakış Açısı ile Fütüristik Mimarlık Üzerine Bir İnceleme: John M. Johansen Mimarlığını Anlamak
Ceyhan Çakmaklı*, Semra Arslan Selçuk
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 297-303   |    109     18

KENT YAKIN ÇEVRESİNİN REKREASYONEL AÇIDAN İRDELENMESİ; BİLECİK PELİTÖZÜ GÖLETİ ÖRNEĞİ
Hilal Kahveci*, Özlem Candan Hergül
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 304-307   |    94     13

Mental health and wellbeing; Ecotherapy
Hilal Kahveci*, Parisa Göker
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 308-311   |    101     14

Mimarlık Yapıtlarının Alımlanmasında Poli - Semantik Katmansal Yöntem Önerisi: Sancaklar Camii Örneği
Ece Banu Aktar*, Pınar Dinç Kalaycı
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 312-322   |    102     11

Yapı Kabuklarının Termoregülasyonu: Biyomimetik Bir Yaklaşım
Betül Aydın  Yazıcıoğlu  *, Semra Arslan  Selçuk  
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 323-328   |    105     14

Tüketim Toplumu Bağlamında Terminal Mimarisi Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Örneği
Tuğba  Özdemir*, Pınar Dinç Kalaycı
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 329-339   |    114     12

İşleve, Tasarıma ve Engelsiz Çevreye Uygun Malzeme Seçimi: Esnek ve Yumuşak Malzemeler
Sibel Demirarslan*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 340-346   |    97     16

Selçuklu Döneminde Anadolu Kentleri ve Kent Mimarisi
Çağla Caner Yüksel*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 347-351   |    100     15

Mimarlık Öğrencilerinin Kentte Konut Tasarımı Problemine Geleneksel Yöntem ve Üretken Sistem ile Yaklaşımlarının İncelenmesi
Elif Çam*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 352-358   |    96     13

Üretken Geometrik Yaklaşımlar ile Kentsel Strüktür Üzerine Denemeler
Elif Çam*, Arzu Özen Yavuz
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 359-365   |    104     13

Tasarım-üretim işbirliği sürecinde parametrik tasarım yazılımlarının sürece katkısına yönelik bir model önerisi: Revit-dynamo örneği
Yasin Yıldız, Arzu Özen Yavuz*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 366-371   |    102     16

Surface Flow Potential Analysis and Design Recommendations of Kastamonu Karaçomak Basin
Yekta Köse*, Şükran Şahin
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 372-382   |    95     15

Determination and Evaluation of Recreation Potentials of Forest Resting Places According to the Gülez Method; Manisa-Demirci District Example
Yekta Köse*, Mehmet Serdar Oruç
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 383-396   |    93     12

Ankara - Çankaya District Evciler Neighborhood Landscape Character Analysis
Yekta Köse*, Şükran Şahin
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 397-401   |    111     17

Evaluation of Current Accessibility Implementations in Public Spaces in Turkey from Intellectual, Architectural, and Legal Aspects
İlkay Dinç Uyaroğlu*
Published Date: 12 May 2019   |   Page (s): 402-405   |    104     16SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology