eISSN: 2618-6446
DOI: doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Conference Proceedings

Volume 4(4) (2019)

ISAS2019-EDS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Educational Sciences)

Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Turgut Özseven (Editor (s))

COVER PAGE
Published Date: 08 May 2019   

Statement of Peer Review
Published Date: 08 May 2019   

About the Conference
Published Date: 08 May 2019   

Copyright Notice
Published Date: 08 May 2019   

Conference Poster
Published Date: 08 May 2019   

Organization Committee
Published Date: 08 May 2019   

Scientific Committee
Published Date: 08 May 2019   

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM RAPORLARINDA KULLANDIKLARI CÜMLE YAPILARI İLE DİL VE YAZIM YANLIŞLARI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI (ISAS2019-EDS_1)
Mehrali Calp*
Published Date: 08 May 2019   |   Page (s): 21-41   |    62     8

Türk Hukuk Fakültelerinde Mali Hukuk Eğitimi (ISAS2019-EDS_2)
Abdullah Ömercioğlu, Cem Barlas Arslan*
Published Date: 08 May 2019   |   Page (s): 42-49   |    65     8

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Üstün Yeteneklilerin Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (ISAS2019-EDS_3)
Mustafa Ergun*, Şirin Çetin
Published Date: 08 May 2019   |   Page (s): 50-54   |    61     5

Görme Engellilerin Matematik Eğitimi Üzerine Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi (ISAS2019-EDS_4)
Şirin Çetin*, Burcu Durmaz
Published Date: 08 May 2019   |   Page (s): 55-57   |    63     5

Will you be our voice? (ISAS2019-EDS_5)
Şirin Çetin*, Ercan Tural
Published Date: 08 May 2019   |   Page (s): 58-60   |    63     7

Küçük Kara Balık ve Küçük Prens Kitaplarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndaki Temel Beceriler, Değerler ve 4. Sınıf Kazanımları Açısından İncelenmesi (ISAS2019-EDS_6)
Şükran Calp, Mehrali Calp*
Published Date: 08 May 2019   |   Page (s): 61-69   |    64     7


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology