eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Bitkilendirme Tasarım Süreci (ISAS2018-Winter_1)
Tuğba Düzenli1*, Serap Yılmaz2, Emine Tarakçı Eren3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: tugbaduzenli@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1-5   |    69     42

ABSTRACT Çevre tasarımı; açık mekânların tasarlanması, düzenlenmesi sürecidir. Bu süreç, peyzaj mimarının yeteneğine, bilgi toplamasına, araştırma düzeyine bağlıdır. Çevre tasarım projesinin birçok aşaması vardır. Bunlar; altlık harita temini, alan sörveyi ve analizi, ihtiyaç etkinlik ve mekanlara ait işlev şemaları, konsept ya da leke planları, alan kullanımları, tasarım ana kararları, ön tasarım, tasarım seçeneği üretme yada eskiz, kesin tasarım, sert zemin-yumuşak zemin planları, bitkilendirme planları, donatı projeleri, detaylar, kesit ve görünüşlerdir. Tüm bu aşamalar çok önemlidir. Herhangi bir aşama tamamlanmadan ve tasarımcı tarafından özümsenmeden diğer aşamaya geçilmesi uygun olmaz. Bu aşamalar uygun biçimde tamamlanmadığında sonuç ürünü olan tasarım, uygun-yeterli olamayacaktır. Bitkilendirme tasarımı ise, çevre tasarım projesi hazırlama süreci içerisinde konsept plandan itibaren tüm tasarım aşamalarında incelenir. Ön tasarımda, hem biçim düzeninde hem de mekân düzeninde eşzamanlı olarak düşünülür ve tasarımın ilerleyen aşamalarında detaylandırılır. Sert zemin-yumuşak zemin projesi tamamlandıktan sonra, artık tamamen bitkilendirme projesine geçilir. Ancak bitkilendirme projesinin de kendi içinde alt aşamaları vardır. Çünkü buradaki materyal canlı öğelerdir. Statik ya da rijit elemanlar değillerdir. Zamanla değişmektedirler. Bitkilendirme projesi; ekolojik, estetik ve işlevsel etkileri en iyi şekilde bütünleştiren bitkisel peyzaj tasarımıdır. Çeşitli tasarım ve düzenleme stilleri vardır; bu stiller, genel olarak formal stil ve naturalistik stil şeklinde sınıflandırılabilir. Formal stilde bitkilendirme tasarımının asıl niteliği, mimari elemanların devamı şeklinde güçlü bir yapay estetiğin vurgulanması ve tasarlanmasıdır. Naturalistik stilde ise, bitkilendirme tasarımı tamamen farklı özelliklere sahiptir. Bu tasarımda doğal güzellik önemlidir. Bu çalışmada, KTÜ orman fakültesi peyzaj mimarlığı bölümünde 6. Yarıyıl kapsamında gerçekleştirilen TRT Binası ve yakın çevresi düzenlemesi konulu öğrenci projelerinin; bitkilendirme tasarımı aşamaları ve proje hazırlama süreçleri incelenmiştir.
KEYWORDS Peyzaj Mimarlığı, Eğitim, Bitkilendirme Tasarımı, Tasarım Eğitimi, Tasarım Süreci
REFERENCES [1] C. Dee, Form and Fabric in Landscape Architecture. (1st ed.). London: Spon Press. 2001.
[2] C. Dee, To Design Landscape: Art, Nature & Utility. (1st ed.). London: Routledge. 2012.
[3] T.D. Walker, Planting Design. (2nd ed.). New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.
[4] N. Robinson, The Planting Design Handbook. (2nd ed.). England: Ashgate Publishing Limited. 2004.
[5] S. Yılmaz, H, Özgüner, ve S. Mumcu, An aesthetic approach to planting design in urban parks and greenspaces. Landscape Research, 1-19. 2018.
[6] E. Tarakci Eren, S. Yilmaz, ve T. Düzenli, Drawıng A Plantıng Plan In The Process Of The Envıronmental Desıgn Project, İn: Academıc
Researches In Archıtecture, Engıneerıng Plannıng And Desıgn, Babacan, H., Soldatovıc, T., Delobegovıc Dzanıc, N., Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, 67-78, 2018.
[7] T. Düzenli, E.M. Alpak, ve E. Tarakci Eren, Artıstıc Plant Representatıon Technıques In Landscape Archıtecture, Nwsa Fine Arts, 12, 177-184, 2017.
[8] B.Ç. Kurdoğlu, B. Karasah, D. Sarı,, H. Yılmaz, ve Ö. Kamer Aksoy, Bitkilendirme Tasarımı Eğitiminde Üç Boyutlu Anlatım Tekniklerinin
Önemi ve Değerlendirilmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma. Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 44-62, 2008.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology