eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Azerbaycan'da Çok Kültürlülük Felsefesinin Tarihi ve Pratik Temelleri Historical and Practical Bases of Philosophy of Multiculturalism in Azerbaijan (ISAS2018-Winter_11)
Khatira  Guliyeva 1*
1Institute of Philosophy of ANAS , Bakü, Azerbaijan
* Corresponding author: xatire_6262@mail.ru
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 72-76   |    40     11

ABSTRACT Bilindiği gibi, Küreselleşme aşamasının kültür politikası küresel politika ve küresel ekonomiyle aynı amacı taşıyarak tüm dünyada tek kültür "siyaseti" gerçekleştirmek düşüncesinden kaynaklanır. Küreselleşme dönemi politikalarının dayandığı kültür programı ise artık çok yaygın multikulturalizm - kültürlerarası diyalog yaşam fəəlsəfəsidir. Modern aşamada Küresel kültür programının multiikulturalizm yaşam fəəlsəfəsini sağlamaya, onun ilkelerinin geliştirilmesine çalışan ve siyasi idarede en çok uygulayan ülkelerden biri Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Azerbaycan halkının Ulu önderi Haydar Aliyev'in tarihi deneyde dayandığı, siyasi yönetimde uyguladığı azerbaycançılıq milli ideolojisinden güc alan multiikulturalizm, ayrıca hoşgörü olayı Azerbaycanın Cumhur başkanı sayın İlham Aliyev'in uyguladığı devlet yönetim politikalarında temel öncelik alan, yazılım proje -cəmiyyətin yaşam felsefesi mahiyetinde gelişme etdirilıir ve bu ideoloji son 15 yıllık tarihi aşamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nde dünyevi ve beşeri değerlere, uluslararası diyaloğa ciddi önem veren eşit bir arada yaşama konsepsyasına dönüşmüştür. Biz "Azerbaycan'da Multikulturalizm yaşam felsefesinin tarihi ve deneysel esasları" makalesinde eski Azerbaycanda çoxmədəniyyətlilik, hoşgörü geleneklerinden, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bir qərinəlik yeni Bağımsızlık döneminde kendi tarihi geçmişine bağlı milli-manevi esaslara sadık kalarak çeşitli ulusların ve etnik toplulukların ana diline, dini inançlarına saygılı yaklaşım prensiplerini yüksek tutmasından, çeşitli halkların milli kültürünün güvencesi olmasının deneysel, aynı zamanda Multikulturalizm yaşam felsefesinin ilmi esaslarından bahsedeceğiz.  
KEYWORDS Azerbaycan, Haydar Aliyev, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Çokkültürlülük, felsefe
REFERENCES [1]Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir (çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, müraciətlər, fərmanlar) – (Azərnəşr, Bakı, 1993, I cild, səh.201) http://lib.aliyev-heritage.org/az/66679364.html)
[2]Heydər Əliyev Atatürk haqqında http://elibrary.bsu.az/books_460/N_195.pdf.
[3]“XXI Əsr: ümid və çağırışları” adlı forum. http://bakuforum.az/az/multikulturalizm-nailiyyetler-veproblemler/?fid=2258
[4] Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda nitqi. 07-09 aprel 2011-ci il. http://president.az/articles/1845
[5]Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında “Multikulturalizm ili” elan edilməsi haqqında Sərəncamı .11 yanvar 2016, https://president.az/articles/17437
[6]Azərbaycan: sivilizasiyalararası dialoqun keçmişi və bu günü" mövzusunda beynəlxalq konfrans http://heydaraliyev-foundation.org/az/content/view/54/2121/%22Az%C9%99rbaycan%3A- konfrans.
[7]Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun rəsmi açılış mərasimindəki nitqi. http://azertag.azxeber/Prezident_Ilham_Aliyev_Multikulturalizm_Azerbaycanda_ heyat_- terzidir-918878
[8]Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il 18 aprel tarixində And içmə mərasimindəki nitqi. https://www.president.az/articles/280190503554919
[9] Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncamı https://www.president.az/articles/22420
[10]”Azərbaycan multikulturalizmi”dərsliyi .BBMM , mütərcim. 2017..səh.15.
[11]Quliyeva X. Ethics of multiculturalism as conseption of progress” (“Multikulturalizm etikası–tərəqqi konsepsiyası”) AMEA Məruzələr jurnalının 2016-cı il I nömrəsi.
[12]Quliyeva X. “Azərbaycanın Qobustan qayaüstü Abidələrində Qədim Türk Ailəsinin “Dialoq Fəlsəfəsi”
(Multikulturalizm Kontekstində).Türkiyə, Akademik tarix və düşüncə dərgisi http://www.akademiktarihvedusunce.org/atdd/index.php/atdd/article/view/281,səh.73-86.
[13]Quliyeva X. “Avropada identiklik, İslam və Demokratiya” məruzəsi ilə çıxış etmişəm.Məruzəm maraqlı qarşılanıb və mənə konfransın Sertifikat, Diplom və hədiyyəsi təqdim olunub.Həmçinin Məruzəm Konfransın E.Kitabında dərc olunub.
https://drive.google.com/file/d/1JqakzKJZqnmTpz2ur1zpvU_5kGgY9qUF/view.Səh.472-483.
[14]Quliyeva X. Qloballaşma dövründə Qlobal antietika məsələləri və problemin həllində ortaq türk ailəsi modeli. -
http://sempozyum.ohu.edu.tr/tudas2017/files/IV.CiltIV.pdf

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology