eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Sedyelerin Tarihsel Gelişimi ve Hasta/Yaralı İçin Önemi (ISAS2018-Winter_114)
Şeref Maden1*, İbrahim Sevim2
1Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Turkey
2Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Turkey
* Corresponding author: serefmaden@kmu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 598-600   |    35     6

ABSTRACT Sağlığa duyulan ihtiyaç, insanlığın varoluşu ile eşdeğer tarihe sahiptir. Bu zaman zarfında birçok tedavi yöntemi
keşfedilmiş ve insanların faydasına sunulmuştur. Değişen ve gelişen dünya sahnesinde tedavinin etkinliğini artırmak için yeni
yollar denenmiştir. Bunun başlıca örneği, güvenli müdahale için hasta ve yaralıların güvenli ortamlara taşınması ve donanımlı
hastanelere ulaşımının sağlanması olmuştur. İlk ambulanslar ve bunu takiben ilk sedyeler 1854-1855 yıllarındaki kırım
savaşında yaralı askerlerin katır sırtında taşınmasına yarayacak kakule ismindeki özel aparatlar olmuştur.
Sanayi devrimi ve iki büyük dünya savaşı sonrası teknoloji, kentleşme ve sanayileşmede ciddi değişimler yaşandı. Bunun
doğal sonucu olarak karşılaştığımız iş kazaları ve meydana gelen yoğun trafik kazalarında kullanılan sedyeler, sunulan tedavi
hizmetinin kalitesini de artırmıştır. Günümüzde hastalık ya da yaralanma çeşidine göre sedyeler geliştirilmiş ve hâlihazırda
tüm sağlık personeli etkin olarak kullanmaktadır. Medikal ürünlere olan ihtiyacımız ve bu konuda dış kaynaklara olan
bağımlılığımız gerçeğinden yola çıkarak çalışmamızın ışık tutacağı birçok sektör olacağına inanıyoruz.
Bu çalışmada literatür taraması ile dünyada ve ülkemizde, günümüzde kullanılan sedye tipleri araştırıldı. Ayrıca acil sağlık
sistemi içerisinde kullanılan bu sedyelerin ne gibi eksikliklerinin olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Buna göre ideal bir sedyede
olması gereken özellikler araştırıldı.  
KEYWORDS Sedye, Hasta Taşıma, Nakil, Ambulans, Travma
REFERENCES [1] AYTAÇ Ö., KURTDAŞ M. Ç., “Sağlık – Hastalığın ToplumsalKökenleri ve Sağlık Sosyolojisi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi Sayı: 1, S-231, Elazığ, 2015
[2] ACİL TIBBIN TARİHSEL GEÇMİŞİ, (Online) Erişim:http://sagliikca.blogspot.com/2016/11/1.html
[3] EKŞİ A., “Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık HizmetleriYönetimi”, KitapAna, s-9-10, İzmir, 2015
[4] “Hasta Taşıma Teknikleri”, Acil Sağlık Hizmetleri, MEGEP, s-18,Ankara, 2011
[5] GURSOT Ü. “Ambulanslar ve ambulans ekipmanları”, Ema Tıp Evi, s-302, İstanbul, 2017
[6] Acil Sağlık Ekipmanları, (Online) Erişim:https://www.spencer.it/tr/urunler/tama-sistemleri/ambulanssedyeleri/crossover
[7] “Kişisel ve kurumsal güvenlik ürünleri” (Online) Erişim:http://www.tuncteknoloji.com/urun.php?no=4683&k=600

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology