eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kesme Hızı ve İlerlemenin Al-35Zn Alaşımının İşlenebilirliğine Etkisinin İncelenmesi (ISAS2018-Winter_12)
Ali Paşa  Hekimoğlu1, Şenol  Bayraktar 2*, Yakup  Turgut3
1Recep Tayyip ErdoğanÜniversitesi, Rize, Turkey
2Recep Tayyip ErdoğanÜniversitesi, Rize, Turkey
3Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: senol.bayraktar@erdogan.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 77-83   |    42     14

ABSTRACT Bu çalışmada yüksek ticari saflıkta (%99,8) alüminyum ve çinko elementleri kullanılarak bir adet ikili Al-35Zn
alaşımı üretildi. Alaşım elementlerinin ergitilmesinde orta frekanslı bir indüksiyon ocağı kullanıldı. Ergimiş durumdaki sıvı metal oda
sıcaklığındaki bir kokil kalıpta katılaştırıldı. Üretilen alaşımın frezeleme işlemindeki işlenebilirliği üzerinde farklı kesme hızı
ve ilerleme değerlerinin etkisi deneysel olarak incelendi. Deneyler, 1,5 mm sabit kesme derinliği, üç farklı kesme (600-1200-
1800 dev/dak) ve ilerleme hızı (0,05-0,1-0,15 mm/diş) kullanılarak 6 mm çapa sahip kaplamasız ve TiAlN kaplamalı parmak
frezeler ile gerçekleştirildi. İşlenebilirlik kriterleri olarak kesme deneyleri sonucunda ölçülen kesme kuvveti ve yüzey
pürüzlülüğü değerleri dikkate alındı. Ayrıca, kesme esnasında kesici takımlarda oluşan aşınma, SEM (Scanning Electron
Microscope) ile görüntülenerek gerekli irdelemeler yapıldı. Her iki kesici takım ile yapılan deneyler sonucunda kesme hızının
artması ile kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünün azaldığı gözlenirken, ilerlemenin artması ile kesme kuvveti ve yüzey
pürüzlülüğünün arttığı tespit edildi. Kesme kuvveti ve işleme sonucunda elde edilen yüzeyin kalitesi bakımından kaplamasız
karbür kesici takımların Al-35Zn alaşımının frezelenmesinde daha iyi performans gösterdiği görüldü. Deneylerden elde edilen
sonuçlar alaşımın yapısal özelliklerine dayandırılarak irdelendi.  
KEYWORDS Al-35Zn alaşımı, Frezeleme, Kesme kuvveti, Yüzey pürüzlülüğü, Kesici takım
REFERENCES [1] T. Mabrouki, F. Girardin, M. Asad, J.F. Rigal, “Numerical and experimental study of dry cutting for an aeronautic aluminium alloy (A2024-T351)”, International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol 48, no 11, pp.1187-1197, 2008.
[2] T. Savaşkan, Y. Alemdağ, “Effects of Pressure and Sliding Speed on the Friction and Wear Properties of Al-40Zn-3Cu-2Si Alloy: A Comparative Study with SAE 65 Bronze”, Materials Science and Engineering A, vol. 496, no. (1-2), pp.517-523, 2008.
[3] B.K. Prasad, “Sliding Wear Response of a Zinc-based Alloy and its Composite and Comparison With a Gray Cast Iron: Influence of Exeternal Lubrication and Microstructural Features”, Materials Science and Engineering A, vol. 392, no. (1-2), pp.427-439, 2005.
[4] T. Savaşkan, O. Bican, “Effects of Silicon Content on the Microstructural Features and Mechanical and Sliding Wear Properties of Zn-40Al-2Cu-(0-5)Si Alloys”, Materials Science and Engineering A, vol. 404 pp. 259-269, 2005.
[5] T. Savaşkan,. G. Purçek, AP. Hekimoğlu, “Effect of copper content on the mechanical and tribological properties of ZnAl27-based alloys”, Tribology Letters, vol. 15 no 3, pp. 257-263, 2003.
[6] A. Türk, M. Durman, ES. Kayalı, “The Effect of Manganase on The Microstructure and Mechanical Properties of Zinc-Aluminium Based ZA-8 Alloy”, Material Science, vol. 42, pp. 8298-8305, 2007.
[7] T. Savaskan, Y. Alemdağ, “Effect of Nickel Additions on the Mechanical and Sliding Wear Properties of Al-40Zn-3Cu Alloy”, Wear, vol. 268, pp. 565-570, 2010.
[8] B.K. Prasad, “Effects of Partially Substituting Copper by Silicon on the Physical, Mechanical and Wear Properties of a Zn-37.5%Al-Based Alloy”, Materials Characterization, vol. 44, pp. 301-308, 2000.
[9] B.K. Prasad, “Microstructure and Tensile Property Characterization of a Nickel-Containing Zinc-Based Alloy: Effect of Heat Treatment and Test Conditions”, Materials Science and Engineering A, vol. 277, pp. 95-101, 2000.
[10] E. M. Costa, C.E. Costa, F.D.Vecchia, C. Rick, M. Scherer, C.A. Santos, V.A. Dedavid, “Study of The Influence of Copper and Magnesium Additions on the Microstructure Formation of Zn–Al Hypoeutectic Alloys”, Journal of Alloys and Compounds, vol. 488, pp. 89-99, 2009.
[11] T. Savaşkan, O. Bican, Y. Alemdağ, “Developing Aluminium-ZincBased a New Alloy for Tribological Applications”, Journal of Materials Science, vol. 44, pp. 1969-1976, 2009.
[12] A.P. Hekimoğlu, T. Savaskan, "Structure and mechanical properties of Zn-(5-25) Al alloys", Internatıonal Journal of Materıals Research, vol.105, pp.1084-1089, 2014.
[13] Savaşkan T., Hekimoğlu A.P., "Relationships between mechanical andtribological properties of Zn-15Al-based ternary and quaternary alloys", Internatıonal Journal of Materıals Research, vol.107, pp.646- 652, 2016.
[14] A.P. Hekimoğlu, T. Savaşkan, “Effects of Contact Pressure and Sliding Speed on the Unlubricated Friction and Wear Properties of Zn-15Al-3Cu-1Si Alloy”, Tribology Transactions, vol. 59, no. (6), pp.1114- 1121, 2016.
[15] D.P. Mondal., S. Das, V. Rajput, “Effect of Zinc Concentration and Experimental Parameters on High Stress Abrasive Wear Behaviour of Al-Zn Alloys: A Factorial Design Approach”, Materials Science and Engineering A, vol.406, no. (1-2), pp.24-33, 2005.
[16] T. Savaşkan, A.P. Hekimoğlu, "Relationships between mechanical and tribological properties of Zn-15Al-based ternary and quaternary alloys", International Journal Of Materials Research, vol.107, no.(7), pp.646-652, 2016.
[17] P.P. Lee, T. Savaskan, E. Laufer, “Wear resistance and microstructure of Zn-Al-Si and Zn-Al-Cu alloys”, Wear, vol.117, no.(1), pp.79-89, 1987.
[18] B. Haddag, S. Atlati, M. Nouari, and A. Moufki, “Dry machining aeronautical aluminum alloy AA2024-T351: Analysis of cutting forces, chip segmentation and built-up edge formation”, Metals, vol.6, no.9, pp.197, 2016
[19] M. Lahres, P. Müller-Hummel, O. Doerfel, “Applicability of different hard coatings in dry milling aluminium alloys” Surface and Coatings Technology, vol.91, no.(1-2), pp.116-121, 1997.
[20] J.M. Sanchez, E. Rubio, M. Alvarez, M.A. Sebastian, M. Marcos, “Microstructural Characterisation of Material Adhered Over Cutting Tool in the Dry Machining of Aerospace Aluminium Alloys”, Journal of Materials Processing Technology, vol. 164-165, pp. 911-918, 2005.
[21] G. List, M. Nouari, D. Gehin, S. Gomez, J.P. Manaud, Y. Le Petitcorps, F. Girot, “Wear Behaviour of Cemented Carbide Tools in Dry Machining of Aluminium Alloy”, Wear, vol. 259, pp. 1177-1189, 2005.
[22] H. Gökkaya, M. Nalbant, “Kesme Hızının Yığıntı Katmanı ve Yığıntı Talaş Oluşumu Üzerindeki Etkilerinin SEM ile İncelenmesi”, Gazi Üniveristesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt 22, no.3, .481-488, 2007.
[23] M.S. Carrilero, R. Bienvenido, J.M. Sanchez, M. Alvarez, A. Gonzalez & M. Marcos, “A SEM and EDS insight into the BUL and BUE differences in the turning processes of AA2024 Al–Cu alloy. International Journal of Machine Tools and Manufacture, vol. 42, no.2, pp.215-220, 2002.
[24] H. Demir & S. Gündüz, “The effects of aging on machinability of 6061 aluminium alloy”, Materials & Design, vol.30, no.(5), pp.1480-1483, 2009.
[25] Ş. Bayraktar, A.P. Hekimoğlu, M. Hacıosmanoğlu, Y. Turgut, “A Performance Comparison Study of Uncoated and TiAlN Coated Carbide End Mill on Machining of the Al-35Zn Alloy”, 9.
International Conference on Tribology (BalkanTRib’17), pp.490-496, 13-15 September 2017, Cappadocia/TURKEY.
[26] K. Oishi, “Mirror Cutting of Aluminium with Sapphire Tool”, Journal of Materials Processing Technology, vol. 62, pp. 331-334, 1996.
[27] K. Bouacha, M.A. Yallese, T. Mabrouki, & J.F. Rigal, “Statistical analysis of surface roughness and cutting forces using response surface methodology in hard turning of AISI 52100 bearing steel with CBN tool”, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, vol.28, no.3, pp.349-361, 2010.
[28] K. Nakayama, M.C. Shaw, R.C. Brewer, “Relationship between cutting forces, temperatures”, built-up edge and surface finish, CIRP Annals vol.14, pp.211-223, 1966.
[29] D.S. Kilic & S. Raman, “Observations of the tool–chip boundary conditions in turning of aluminum alloys”, Wear, vol.262, no.7-8, pp.889-904, 2007.
[30] A.P. Hekimoğlu, Y.E. Turan, “Çinko Oranının Al-(5-50)Zn Alaşımlarının Yapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisi”, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, DOI: 10.17714/gumusfenbil.381050, 2019.
[31] R. Suresh, S. Basavarajappa, V.N. Gaitonde, & G.L. Samuel, “Machinability investigations on hardened AISI 4340 steel using coated carbide insert”, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, vol.33, pp.75-86, 2012.
[32] A. Pal, S.K. Choudhury, & S. Chinchanikar, “Machinability assessment through experimental investigation during hard and soft turning of hardened steel”, Procedia Materials Science, vol.6, pp.80- 91, 2014.
[33] E.M. Trent, P.K. Wright, “Metal Cutting”, 4nd ed. Boston: Butterworth Heinemann; pp.439, 2000.
[34] The Clinton Aluminum website. [Online]. Available: https://www.clintonaluminum.com/best-aluminum-alloys formachining/, 2018.
[35] J.P. Davim, “Machining of titanium alloys”, Berlin, Heidelberg: Springer, 2014.
[36] J.P. Davim, “Machinability of advanced materials”, John Wiley & Sons. 2014.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology