eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Sürdürülebilirlik Raporlarının İşletmeye Etkisi (ISAS2018-Winter_121)
Zeynep Şahin1*, Fikret Çankaya2
1Trabzon University, Trabzon, Turkey
2Trabzon University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ktuzeynepsahin@yahoo.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 636-640   |    109     8

ABSTRACT İşletmelerin ekonomik , çevresel ve sosyal faaliyetlerinin sonuçlarının raporlanmasını içeren sürdürülebilirlik
raporlarının Türkiye’deki işletmelerde kullanımı artmıştır. Teknolojik gelişmeler, artan küresel rekabetle baş edebilmek için
işletmeler bu raporları hazırlamakta ve sürdürülebilirliği uygulamalarına dahil etmektedir.
Çalışmanın amacı sürdürülebilirlik raporu hazırlayan işletmeler ile hazırlamayan işletmelerin performansları arasında varsa
farklılıkların belirlenmesi, işletmelerin sürdürülebilirlik raporu hazırlamadan önceki ve rapor hazırladıktan sonraki dönem
performansının karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla işletmelerin 2008-2013 yıllarına ait finansal durum tablolarından ve kar zarar
tablolarından elde edilen verilerle t testi ve Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Sonuçlara göre sürdürülebilirlik raporu
hazırlayan ve hazırlamayan işletmelerin performansları arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Benzer şekilde işletmelerin
rapor hazırlamadan önceki ve rapor hazırladıktan sonraki dönem performansları arasında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.
Bu durumda sürdürülebilirlik raporlarının yayınlanmaya başlandığı ilk yıllarda Türkiye’deki işletmelerin raporların kendilerine
sağlayacağı faydaların farkında olmadıkları söylenebilir.  
KEYWORDS Muhasebe, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporlaması, Ekonomik Performans, BİST.
REFERENCES [1] W. D. Ruckelshaus, “Toward a Sustainable World”, Scientific American, sayı 261(3), ss. 66-175, 1989.
[2] N. Kuşat, “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, sayı 14(2), ss. 227-242, 2012.
[3] B. Sutopo, S. Kot, A.K. Adiati ve L.N. Ardila, “Sustainability Reporting and Value Relevance of Financial Statements”, Sustainability,sayı 10, ss. 1-16, 2018.
[4] R. Swarnapali ve L. Lee, “ Corporate Sustainability Reporting and Firm Value: Evidence from a Developing Country”, The International Journal of Organizational Innovation, sayı 10 (4), ss. 69-78, 2018.
[5] M. Düzer ve S. Önce, “Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerine İlişkin Açıklamaların Finansal Performans Üzerine Etkisi: BİST’te Bir Uygulama”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, sayı (11)1, ss.93-117, 2018.
[6] L. Loh, T. Thomas ve Y. Wang, “ Sustainability Reporting and Firm Value: Evidence from Singapore-Listed Companies”, Sustainability, sayı 9,ss. 1-12, 2017.
[7] N,Kurnaz ve A. Kestane,” Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ekonomik Açıdan İncelenmesi ve Yatırımcı Davranışları İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 49, ss. 278-302, 2016.
[8] K. Bachoo, R. Tan ve M. Wilson,” Firm Value and the Quality of Sustainability Reporting in Australia”, Australiana Accounting Research, sayı 64 (23), ss. 67-87, 2013.
[9] R. Ameer ve R. Othman, “Sustainability Practices and Corporate Financial Performance: A Study Based on the Top Global Corporations”, Jounal of Business Ethics, sayı 108 (1), ss.61-79, 2012.
[10] N. Vitezic, T. Vuko ve B. Mörec, “Does Financial Performance have an Impact on Corporate Sustainability and CSR Disclosure –a Case of Creation Companies”, Journal of Business Management, sayı 5,ss. 40-47, 2012.
[11] J. Lee ve N. Pati, “ New Insight on the Operational Links between Corporate Sustainability and Firm Performance in Service Industries”, IJBIT, sayı 4, ss.80-93, 2012.
[12] A.H. Burhan ve W. Rahmanti, “The Impact of Sustainability Reporting on Company Performance”, Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, sayı 15(2), ss.257-272, 2012.
[13] S. Vijfvinkel, N. Bouman ve J. Hisseli, “Environmental Sustainability and Financial Performance of SMEs”, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, ss. 3-47, 2011.
[14] D.S. Chang ve L.C. Kuo, “The Effects of Sustainable Development on Firms’ Financial Performance – an Empirical Approach”, Sustainable Development, sayı 16, ss.365-380, 2008.
[15] Ş. Önder,” İşletme Karlılığına Kurumsal Sürdürülebilirliğin Etkisi: BİST’te Bir Uygulama” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, sayı 19(4), ss.937-956, 2017.
[16] S. Ünal ve R. Yüksel, “ Finansal Performans ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Özel Sayı, ss.264-270, 2017.
[17] A. Altınay, B. Kaki, A. Kestane, M. Soba, Ö. Dinçer ve E. Şık, “Sürdürülebilirlik Endeksinin Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Değerlerine Etkileri, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, sayı 17(34), ss.264-284, 2017.
[18] L, Çıtak ve E. Ersoy, “Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, sayı 8 (1), ss.43-57, 2016.
[19] E.A.Ogundare, “The Impact of Sustainability Reporting on Organisational Performance – The Malaysia Experience”, International Journal of Accounting & Business Management, sayı 1(2), ss.82-100, 2013.
[20] A. Nilipour ve A. Nilipour,” Survey of the Association between Financial Performance and Corporate Sustainability Performance”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, sayı 3(9), ss.1084-1092, 2012.
[21] P. Buys, M. Oberholzer ve P. Andrikopoulos, “An Investigation of the Economic Performance of Sustainability Reporting Companies Versus
Non-reporting Companies: A South African Perspective”, Journal of Social Sciences, sayı 29(2), ss.151-158, 2011.
[22] T. F. Yi ve C.K. Yu, “Research on Sustainability Reporting in Hong Kong”, An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfillment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration, 2010.
[23] D. A. D'Angela, “A Study of the Market’s Reaction to Superior Sustainability Reporting as Demonstrated by the Financial Performance of Publicly Traded Companies”, Published Doctoral Thesis, Lawrence Technological University, Lawrence, 2008.
[24] A. Ziegler, K. Rennings ve M. Schroder, “The Effect of Environmental and Social Performance on the Shareholder Value of European Stock Corporations”, Centre for European Economic
Research (ZEW), Mannheim. [Online]. Avaliable: http://www.eeaesem.com/papers/eea-esem/2003/342/paper.pdf., 2002.
[25] A. Cheung ve E. Roca, “ The Effect on Price, Liquidity and Risk When Stocks are Added to and Deleted from a Sustainability Index: Evidence from the Asia Pacific”, Journal of Asian Economics, sayı24, ss.51-65, 2013.
[26] J.D. Detre ve M.A.Gunderson,” The Triple Bottom Line: What is the Impact on the Returns to Agribusiness?”, International Food and Agribusiness Management Review, sayı 14(4), ss.165-178, 2011.
[27] M. Lopez, G. A. Victoria ve L. Rodriguez, “Sustainable Development and Corporate Performance: A Study Based on the Dow Jones Sustainability Index”, Journal of Business Ethics, sayı 75(3), ss.285– 300, 2007.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology