eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Afyon Bölgesinde Yer Alan Doğalgaz Boru Hattı Üzerindeki AC Enterferans Seviyelerinin Ölçülmesi ve AC Korozyon İhtimalinin Değerlendirilmesi (ISAS2018-Winter_123)
Emre Karataş1, Levent Seyfi2*
1Konya Technical University, Konya, Turkey
2Konya Technical University, Konya, Turkey
* Corresponding author: leventseyfi@selcuk.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 645-649   |    30     7

ABSTRACT Bu çalışmada, Afyon Bölgesindeki 8” çapındaki bir doğalgaz boru hattının yüksek gerilim enerji iletim hattı ile yakın
güzergahı kullanması, kesişim ve paralellik arz etmesi nedeniyle önceden hazırlanan rapora göre alınan tedbirler neticesinde
boru hattının bir kısmı üzerindeki alternatif akım yoğunluğu seviyesinin ölçülmesi, ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği
sınır değerlerle karşılaştırılması ve boru hattı üzerindeki farklı noktalardaki AC akım yoğunluğu ile kıyaslanması amaçlanmıştır.
Ölçümler boru hattı üzerinde 2 ayrı noktada uzun dönemli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Z- Log 44 veri kayıt cihazı
kullanılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen ölçüm değerleri EkoLog 4100 arayüzü kullanılarak grafiklere dönüştürülmüştür.
Ayrıca boru hattı üzerinde ilave tedbirler alınması gerektiği tespit edilmiştir.  
KEYWORDS Yüksek Gerilim Hattı, Boru Hattı, AC Enterferans, Ölçüm, AC Korozyon
REFERENCES [1] G. Bıyık, “Katodik Koruma Sistemleri”, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitisü, İstanbul (2013).
[2] E. Metin, “Katodik Koruma Sistemleri, Yeni Uygulamalar ve Ekonomik Analiz”, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitisü, İstanbul (2007).
[3] H. Yalçın, T. Koç, “Katodik Koruma”, Palme Yayınları, Ankara, (1999).
[4] A. Brenna, “A proposal of AC corrosion mechanism of carbon steel in cathodic protection condition” Ph.D. Thesis, Politecnico di Milano, İtaly (2011).
[5] Cigre, Joint Working Group, C.4.2.02, “AC Corrosion On Metallic Pipelines Due To Interference From AC Power Lines- Phenomenon, Modelling ve Countermeasures”, April, (2006) pp. 8-9
[6] Cigre, Working Group, 36.02, “Electromagnetic compatibility with telecommunication circuits, low voltage networks and metallic structures”, (1995) pp. 17-44
[7] TS EN 15280:2013, “Katodik korumalı boru hatlarına uygulanabilir gömülü boru hatlarının AC korozyon ihtimalinin değerlendirilmesi”, TSE, Ankara (2014) pp.10-13
[8] Nace SP0177, “Mitigation of alternating current and lightning effects on metallic structures and corrosion control systems”, (2007) pp. 18

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology