eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

GeoGebra ile Uygulama Oluşturma: Müller Yöntemi (ISAS2018-Winter_125)
İshak Cumhur1*
1Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
* Corresponding author: ishak.cumhur@erdogan.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 654-658   |    46     9

ABSTRACT Bilgisayar programlama dilleri bir veya daha çok değişkene sahip denklemlerin çözümünde oldukça kullanışlı
yapılardır. Bu nedenle farklı algoritmalar oluşturulur ve denklemlerin yaklaşık çözümleri sayısal olarak elde edilir.
Denklemlerin çözümleri için yarılama, regula-falsi, Newton-Raphson, sekant ve sabit nokta iterasyonu gibi birçok yöntem
vardır. Bu yöntemlerin uygulamaları daha önce GeoGebra’da oluşturulmuştur. Bunlara ek olarak, diğer yöntemlerle beraber
verilen Müller yöntemi de ele alınabilir. Bu çalışmada GeoGebra yazılımı ile oluşturulan Müller yönteminin bir uygulaması
verilecektir. Bu uygulama ile yaklaşık sayısal çözümlerin yanında çözümlerin grafikleri ve sayısal yöntemlerden elde edilen
farklı görsel seçenekler verilecektir.  
KEYWORDS GeoGebra, Sayısal denklem çözme, Etkileşimli öğrenme, Matematiksel aktiviteler, Müller Yöntemi
REFERENCES [1] Ana M. Martin-Carabolla, Angel F. Tenorio-Villalon, “Teaching Numerical Methods for Non-Linear Equations with GeoGebra-Based Activities”, Mathematics Educat.on, vol. 10(2), pp. 53–65, June 2015.
[2] Manoel Wallece A. Ramos, Flank David M. Bezerra, “M´etodos de Euler e Runge-Kutta atrav´es de um Applet do GeoGebra”, XI EMED, 2018.
[3] H. Dragoslav, H. Dorde, “Numerical Mathematics with GeoGebra in High School”, Teaching Mathematics and Computer Science, vol. 6/2, pp. 363–378, Feb. 2008.
[4] Dariusz Majerek, “Application of GeoGebra for Teaching Mathemtatics”, Advances in Science and Technology Research Journal, vol. 8/24, pp. 51–54, Dec. 2014.
[5] Z. Yılmaz, T. Enver, “Türev Uygulamaları Konusunun Öğretiminde GeoGebra Yazılımının Kullanılması”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), sayfa 1209-1228, Eylül 2014.
[6] K. İbrahim, Y. İlyas, “The Effect of GeoGebra on Achievement of Preservice Mathematics Teachers About Concepts of Limit and Continuity”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(1), sayfa 21-47, Haziran 2017.
[7] M. Hohenwarter, “GeoGebra-educational materials and applications for mathematics teaching”, PhD thesis, University of Salzburg, Austria, 2006.
[8] C. Chapra Steven, P. Canale Raymond, Numerical Methods for
Engineers, New York, USA: McGrawHill, 2006.
[9] T. Murat, “Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra ile Eğrisel
İntegrallerin Görselleştirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Üniversitesi, 2010.
[10] U. Pınar, “GeoGebra ile Öğretimin 7.Sınıf Öğrencilerinin Akademik
Başarılarına ve Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisi”, Yüksek
Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, 2014.
[11] F. Mehmet, “GeoGebra ve Cabri Geometri II Dinamik Geometri
Yazılımlarının Web Destekli Ortamlarda Kullanılmasının Öğrenci
Başarısına Etkisi”, Yükek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
2009.
[12] İ. Rukiye, “Bilgisayar Destekli Öğretimin Matematik Başarısına
Etkisi: GeoGebra Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,
2011.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology