eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Innovative Aproaches To The Social Life Space ‘The Sofa’ Of Traditional Housıng: Islamkoy Case (ISAS2018-Winter_128)
Selver Koç1*, Şebnem Ertaş2
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: mx_selver@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 679-684   |    34     7

ABSTRACT The sofa, which is one of the most characteristic elements in traditional Turkish homes, is an important living space
in the household that allows the continuity of social life based on the construction of traditional housing units. The traditional
housing units are shaped thanks to the original solutions provided by the sofa, and at the same time the sofa is the space where
social relationships are conducted due to its various functions. Thus, it could be suggested that the sofa is the center or the
focus of life in houses.
The present study addressed the concept of sofa in traditional Turkish houses in Islamkoy district in Isparta province (Turkey)
and seven residential buildings that contain sofas with different characteristics and located at Okul Street on the way to the
center were determined as the study area. Based on the selected homes, the types of sofa, the impact of the sofa on the
formations of space and the use of the sofa as a social living space were determined. Thus, the diagrams for each sofa plan
were developed and the properties of each sofa were described using photographs. In the 2017-2018 Fall Semester Project 7
course, “Reuse and Re-functioning for Tourism Purposes in a Traditional Settlement”, re-functionalized, social living space,
sofa, innovative and different solutions are put forward  
KEYWORDS Traditional housing, social living space, sofa, Isparta, İslamköy
REFERENCES [1] M. A. Çelimli, “Divriği Kent Dokusundaki Geleneksel Konut Mimarisinin İncelenmesi Ve Örnek Sokak Sağlıklaştırması Üzerine Bir Değerlendirme”, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri, 2016.
[2] D. Atik, “Geleneksel Konut Alanlarındaki Fiziksel Ve Sosyo-Kültürel Değişimlerin Saptanmasına Yönelik Bir Model Önerisi: Edirne Kenti Örneği”, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne, 2011.
[3] M. E. Arslan, “Türkiye’deki Geleneksel Konut Tipoloji Ve Bileşenlerinin Sürekliliği”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012.
[4] Y. Arat, “Geleneksel Türk Evi İç Mekân Donatılarının Antropometrik Verilere Dayalı Analizi; Konya Evleri”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 2011.
[5] M. L. Hidayetoğlu, “Geleneksel Türk Evi Donatı Elemanlarının Restorasyonu ve Çağdaş Yapılarda Yeniden Kullanımı: Bir Şerbetlik Örneği”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan, Sayı:28, ss..291-301, 2013.
[6] S. H. Eldem, Türk Evi (Turkish House), TAC Yayını, İstanbul, 1984.
[7] Ö. Küçükerman, Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, 1988.
[8] R. Günay, Türk Ev Geleneği ve Safranbolu Evleri, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1999.
[9] Ş. Ertaş, E. Sönmez, S. Koç, Z. Sadıklar, M. Bekar, , “Sustainable Cultural Tourism in the Historical Cities of the Future: IspartaIslamkoy Case Study”, 2. Urban, Enviromental, Health Cappadocia Congress Full Text Book, 2018a, s. 670-680.
[10] D. Kuban, Sanat Tarihimizin Sorunları, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1976.
[11] Ö. N. Uysal, “Geleneksel Türk Evi İç Mekan Kurgusunun İncelenmesi Ve Süleymaniye Bölgesi Örnekleri Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2007.
[12] A. S. Saygı, “Bozcaada'da Geleneksel Konut Mimarisi: Tipoloji Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2015.
[13] A. Eyüce, Geleneksel Yapılar ve Mekanlar, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.
[14] V. İmamoğlu, “Sofa As The Expressıon Of Elegance In Tradıtıonal Kayseri Houses”, Metu Jfa, Vol.27, No.2, ss. 223-238, 2010.
[15] M. Göker, “Türklerde Oturma Elemanlarının Tarihsel Gelişim Süreci”, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken Journal Of World Of Turks, Vol.1, No.1, ss. 163-169, 2009.
[16] S. Ögel, Hayat (Sofa) Köşkü ve Tahtaseki URL-1, Erişim: file:///D:/Documents/SELVER/ısas/Hayat%20(Sofa)%20K____k__%20ve%20Tahtseki[#380339]-406384.pdf
[17] N. Bayazıt, “Safranbolu Evlerinin Plan Tipolojisi ve Kullanıcı İhtiyaçları Hiyerarşisi”, Tasarım- Kuram, Sayı 17, ss. 1-15, 2014.
[18] Ş. Akkan, “Isparta Yalvaç Kaş Mahallesi Geleneksel Konut Dokusu Koruma Ve Geliştirme Önerisi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2006.
[19] Ş. Ertaş, S. Koç, “A General Overvıew Of Unıt Module Concept In Tradıtıonal Houses: Islamköy-Isparta”, Archdesign 2018 Dubrovnik Congress, Proceedings Book, 2018, s. 191-202.
[20] A. Apaydın, “Isparta-İslamköy Yöresi Geleneksel Konutların Mimari Ve Ekolojik Özellikleri”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 2017.
[21] Ş. Ertaş, S. Koç, Z. Sadıklar, “Spatial Use Potential of the Traditional Islamköy Houses in Terms of Cultural Tourism”, International Symposium on Business and Economics, Montenegro, September 2018b, (Kongrede Sunulmuş Bildiridir).
[22] C. Bektaş, Türk Evi, Yem Yayını, ISBN: 978-9944-757-81-2, 2014.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology