eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Tarım Arazisinde Dikili Fidanların Gelişim ve Verimlilik Takibi için Coğrafi Bilgi Sistemlerine Dayalı Mobil Uygulama Geliştirilmesi (ISAS2018-Winter_147)
Gülsüm Erbay1, Adnan Kavak2*, Burak İnner3
1Kocaeli University, İzmit, Turkey
2Kocaeli University, İzmit, Turkey
3Kocaeli University, İzmit, Turkey
* Corresponding author: akavak@kocaeli.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 764-768   |    36     6

ABSTRACT Tarımsal faaliyetler için insan gücünün ve geleneksel tarım aletlerinin kullanımı gün geçtikçe azalmaktadır. Nüfus
artışına bağlı olarak tarımsal üretimdeki verimliliğin maksimizasyonuna yönelik çalışmalara ihtiyaç doğmaktadır. Büyük
meyve bahçelerindeki her bir ürün için kullanılan yöntemlerin ve ürün bilgilerinin yönetimi çiftçiler için oldukça karmaşıktır.
Ağaçlarda görülen hastalıkların vaktinde farkedilip meyveye zarar vermeden arındırılması işlemi verimlilik için büyük önem
taşımaktadır. Özellikle de iletişimden kaynaklanan sorunların, karmaşık verilerin bilgisayar uygulamaları üzerinde analizi ile
kolaylaştığı görülmüştür. Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) ve Küresel Konumlama Sistemi(GPS) tarımsal
faaliyetlerde kullanılabileceği gösterilmiştir. Manisa’nın Kula ilçesindeki 350 bin hektarlık araziye ekilmiş olan ceviz fidanları,
her bir fidan geometrik noktalara karşılık gelecek şekilde NCZ dosya sisteminde oluşturulmuş mekânsal veri olarak
kaydedilmiştir. Mekansal veri Mapsoft programı kullanılarak Android cihazda çizilmiş, ikinci bir veritabanı ile tarımsal veriler
tutularak ilişkilendirmesi yapılmıştır. Tarımsal veriler ağaç yaşı, ağırlığı, günlük gördüğü işlemler, hastalık ve eksiklikleri gibi
veriler olarak belirlenmiştir. Tarım bölgesinde gezen çiftçinin bakım yaptığı her ağaç sistemde noktasal veri olarak
kaydedilmiştir. İlk kaydetme hassas dahili GPS’i olan Android işletim sisteme sahip cihazlar ile yapılmıştır. Bu cihaz ile ağaç
sorgusu ve veri girişi yapılırken GPS konumu ile en yakındaki ağaç bulunarak değişiklikler sisteme aktarılabilmektedir.  
KEYWORDS CBS, GPS, Toprak İşleme Sistemi, Android, Mobil Uygulama
REFERENCES [1] D. Putfarken, J. Dengler, S. Lehmann, W. Härdtle, Site use of grazing cattle and sheep in a large-scale pasture landscape: A GPS/GIS assessment, Applied Animal Behaviour Science, vol. 111, pp. 54-67, 2008.
[2] Degrande A., Schreckenberg, K., Mbosso, C., Anegbeh, P., Okafor, V., Kanmegne, J. and Trivedi, M. (in preparation) Driving Levels of Fruit Tree Planting and Retentions on Farms in the Humid Forest Zone of Cameroon and Nigeria, 2003.
[3] Geymen, A., & Dedeoğlu, O. K., (2016). Coğraf Bilgi Sistemlerinden Yararlanılarak Trafk Kazalarının Azaltılması: Kahramanmaraş İli Örneği. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 79-88.
[4] Hijmans, R.J. and D.M. Spooner. (2001). Geography of wild potato species. Am. J. Botany/88:2101-2112.
[5] H. Tüfekci, GPS Takip Sistemlerinin Mera Amenajmanında Kullanım İmkanlarının Araştırılması. Diss. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
[6] Jones PG, Gladkov A. 1999. FloraMap Version 1. A computer tool for predicting the distribution of plants and other organisms in the wild.
CD-ROM and Manual. Centro Internacional deAgricultura Tropical, Cali, Colombia.
[7] Steiner, J. J., and S. L. Greene. "Proposed ecological descriptors and their utility for plant germplasm collections." Crop Science 36.2(1996): 439-45

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology