eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Seeking Identity in Urban Design: The Case of Eskişehir Hamamyolu Street (ISAS2018-Winter_152)
Fatih Şahin1*, Cengiz Tavşan2
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: fatihsahin@ktu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 795-801   |    31     7

ABSTRACT Urban public spaces which have a place in urban design projects with different scales and degrees, are important
living/living parts of the city used by everyone. These places are primarily used for mobility and access but also for official
social events. In order to ensure the continuity of public spaces, pedestrianized areas are used as areas of vehicle traffic and are
designed as areas of experience and learning that contribute to the quality of life of the city dwellers. These areas as active
areas of activity while providing vitality to the place, the city offers various opportunities. The cultural and natural values that
the city possesses shape the identity of the city. For this purpose; in this study, it is considered that it is necessary to record the
values carried by Odunpazarı Streets which can be traced by the local identity and to be recorded in order to ensure cultural
continuity. In this study, the urban design project, which was designed by Yazgan Design in Eskişehir Odunpazarı, aims to
provide a modern touch to the existing texture of the historical Hamamyolu Street and to revive the city center. natural,
artificial, social environment and historical process. Thus, the identity structure, values and changes of the region have been
determined in order to enable the transfer of the original historical texture of the Hamamyolu Street to the next generations.  
KEYWORDS Identity, Urban Identity, Urban Design, Hamamyolu Street, Eskişehir
REFERENCES [1] P. E. Yayınoğlu,; F. Susar, Kent, Görsel Kimlik ve İletişim, 1. Baskı, Umuttepe Yayınları No:3, Kocaeli, 2008.
[2] J. Erzen, Üç Habitus-Yeryüzü, Kent, Yapı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2015.
[3] K. D. Topçu, “Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma: Konya Örneği”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, s. 1052, 2011.
[4] İ. Tekeli, Kent Planlaması Konuşmaları. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası, 1991.
[5] G. Birol, “Bir Kentin Kimliği ve Kervansaray Oteli Üzerine Bir Değerlendirme”,Arkitekt Dergisi, Sayı 514, s. 46-54, 2007.
[6] K. Lynch, Kent İmgesi, Çeviren: İrem Başaran, Dördüncü Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN:978-9944-88- 948-3, İstanbul, 215 s., 2010.
[7] A. B. Önem,; İ. Kılınçaslan, “Haliç Bölgesinde Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik”, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Cilt 4, Sayı 1, s.115-124, 2005.
[8] K. Lynch, Kent İmgesi (The Image of the City, 1960), Çev.: İrem Başaran, VI. Basım, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014. [9] Ulu ve Karakoç, 2004).
[10] E. Tuncer, “Yer Üzerine Bir Okuma Denemesi: Samatya’da YerKurma Pratikleri”, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2010.
[11] F. Adiloğlu, “Space and Place in Cinema”, 4th International Symposium Communication in The Millenium, TÜBİTAK Yayınları, s. 293–297, 2006.
[12] D. Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, Çev.: Mehmet Moralı, 1. Basım, 2003.
[13] S. Arabulan, “Yer/Mekan Kimliğinin Değişimi: Mezitbey Hamamı ve Yakın Çevresi Alan Çalışması”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Edirne, 2008.
[14] K. C. Ryden, “Mapping The Invisible Landscape: Folklore, Writing, and the Sense of Place”, The Annals of Iowa, State Historical Society of Iowa, Iowa Department of Cultural Affairs, s. 290-292, 1995.
[15] L.S.B. Coşkun, Kamusal Mekan ve Kolektif Bellek Bağlamında İstasyon Binalarının İncelenmesi ve Hızlı Tren İstasyonlarına Dönüşümü, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013.
[16] M.R.G. Conzen, “Historical Townscapes in Britain: A Problem in Applied Geography” in House, J. W. (Ed.), Northern Geographical Essays in honour of G. H. J. Daysh, Newcastle upon Tyne, 56-78. Newcastle Upon, 1966.
[17] M.C. Boyer, The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertainments. Cambridge: MIT Press, 1996.
[18] URL-1, https://www.yazgandesign.com/hamamyolu-urban-deck, Erişim Tarihi: Kasım 2018.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology