eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Havalimanlarının Turizm ve Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi: Gülyalı ilçesi Örneği (ISAS2018-Winter_156)
İbrahim Sezer1*
1Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: ibrahimsezer@mynet.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 823-830   |    30     6

ABSTRACT Turizm ve ulaştırma arasındaki etkileşim, turistik seyahatler için vazgeçilemez değerdedir. Özellikle de hava yolu
ulaştırmasının varlığı, turistik destinasyonların dış dünyaya açılmasında oldukça önemlidir. Hava limanları bir yandan turistik
seyahatler için avantajlı koşulların oluşmasına katkı sağlarken, diğer taraftan bulunduğu bölgede turizm ve diğer ekonomik
sektörlerin gelişimine oldukça önemli katkılar yapmakta, kalkınmayı desteklemektedir. Ordu ilinin Gülyalı ilçesi de 2015
yılından beri faaliyette olan havalimanıyla dikkate değer bir turizm ve kalkınma potansiyeline sahiptir. Çalışmamızda, hava
limanının Gülyalı ilçesindeki turizm ve kalkınmaya etkileri değerlendirilmektedir. Başta havalimanı olmak üzere bütün bu
avantajlı durumlarının etkili ve verimli değerlendirilmesiyle Gülyalı ilçesi, turizm ve diğer ekonomik faaliyetlerin gelişme
gösterebileceği bir kalkınma dönemine emin adımlarla ilerleyebilecektir.  
KEYWORDS Havalimanı, Gülyalı, turizm, kalkınma, seyahat
REFERENCES [1] Anonim, (2010), Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd. Şti. s. 282, Ankara. Erişim Adresi:
http://www.dokap.gov.tr/index.php/turizm-masterplani(18.12.2012).
[2] Anonim, (2010a), Ordu Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, s.2, 238-239, Ordu.
[3] Anonim, (2012), Ordu İli Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, XI. Bölge
Müdürlüğü, Ordu Şube Müdürlüğü, s. 23,30, Ordu.
[4] Anonim, (2015), Ordu Turizm Rehberi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kültür Yayınları 4, Matsis Matbaa, s. 109-111, İstanbul.
[5] Anonim, (2017), Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Sivil Havacılık Meclisi 2017 yılı Sektör Raporu, TOBB Yayın No: 2018/314 (Erişim
Adresi:web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/faaliyet/2017.pdf/Erişim Tarihi: 08.07.2018).
[6] Gürdal, M., (1995), Turizm Ulaştırması, Karınca Matbaası, s.13, 39, İzmir.
[7] HGK, (2014), İl ve İlçe Yüzölçümleri, www.hgk.msb.gov.tr (Erişim Tarihi:12.06.2018).
[8] Özçağlar, A, (2014), Coğrafya’ya Giriş (Sistematik, Kavramlar, Yöntemler), Ümit Ofset Matbaacılık, s.176, Ankara.
[9] Özgüç, N., (2015), Turizm Coğrafyası (Özellikler ve Bölgeler), Çantay Kitabevi, s.14-44, İstanbul.
[10] TÜİK, (2018), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi:18.07.2018).
[11] TÜİK, (2018a), Bitkisel Üretim İstatistikleri, www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi:18.07.2018).
[12] TÜİK, (2018b), Hayvancılık İstatistikleri, www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi:18.07.2018).
[13] Tümertekin, E. ve Özgüç, N., (2012), Ekonomik Coğrafya (Küreselleşme ve Kalkınma), Çantay Kitabevi, s.586, İstanbul.
[14] İCAO (2017), ICAO’s Annual Report of the Council (Erişim Adresi: https://www.icao.int/annual-report-2017/Documents/Annual.Report.2017_Air%20Transpor
t%20Statistics.pdf/Erişim Tarihi: 07.09.2018).
[15] https://hezarfen.mgm.gov.tr/Genel(Erişim Tarihi: 04.08.2018).
[16] http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx (Erişim Tarihi: 04.08.2018).
[17] http://airportsbase.org (Erişim Tarihi: 06.08.2018).
[18] http://www.gulyali.gov.tr/fotograflarla-ilcemiz(Erişim Tarihi: 04.07.2018).
[19] http://www.ordukulturturizm.gov.tr (Erişim Tarihi: 09.08.2018).
[20] http://www.ordugiresun.dhmi.gov.tr/havaalanlari/default.aspx?hv=54 (Erişim Tarihi: 01.08.2018).
[21] http://www.ordugiresun.dhmi.gov.tr/havaalanlari/istatist ik.aspx?hv=54#.W5Z_FugzbIU (Erişim Tarihi: 04.08.2018).
[22] http://www.gulyali.gov.tr/ikolata-park-projesininguncel-fotograflari(Erişim Tarihi: 02.08.2018).

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology