eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kronik Hastalığa Sahip Bireylerin Olduğu Ailelerde Risk Yaklaşımlı Hemşirelik (ISAS2018-Winter_163)
Mehmet Korkmaz1*, İlknur Aydın Avcı2
1...., ..., Turkey
2..., ..., Turkey
* Corresponding author: aaa@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 866-868   |    171     6

ABSTRACT Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine ve sosyal sınıfların yapısına bakılmaksızın kronik hastalıklar günden
güne artmaktadır. Kronik hastalıkların prevalansının artması hastalığın yükünü arttırmaktadır. Bireylerin kronik
hastalık tanısı almasıyla başlayan geçiş süreci ve deneyimler bireylerin ailelerinin yeni kararlar almalarını, yeni
görevler öğrenmelerini, iletişim eğilimlerini, aile rollerini yeniden paylaştırmalarını ve yeni kaynakları
kullanmayı öğrenmelerini gerektirir.
Kronik hastalığı olan bireyler temel düzeyde hastalıkları ile ilgili konularda eğitim aldıklarında,
desteklendiklerinde ve klinik bakım ve takibi sağlık bakım profesyonelleriyle ortak bir şekilde yapıldığında,
bireylerin hastalıkların kendilerinin yönetmesi güçlendirilmiş olmakta ve kendi bakımında yetkin hale
gelmektedir. Hemşireler kronik hastalığı olan bireylerin uzun süreli gereksinimlerini aile ile konuşarak
belirlemeli ilk başta kısa süreli olan hedefler gerçekleştirilmeli ve planlamalar yapılmalıdırlar. Aile, hasta ve
hemşire arasındaki bu ilişkisi kuralcı ve anlık değil düzenli ve işbirlikçi bir ilişki olmalıdır. Hemşirelerin amacı
herhangi bir durumda gereksinimlerini karşılamada zorluk yaşayan, kendine yetemeyen bireyin ve ailesinin
maksimum sağlığına ulaşması ve sürdürmesi için yardım etmek olmalıdır  
KEYWORDS Kronik Hastalık, Risk Yaklaşımı, Hemşirelik
REFERENCES Canadian Public Health Assocıation (CPHA): Public Health /Community Health Nursing Practice in
Canada Rolesand Activities, 2010. http://www.cpha.ca/uploads/pubs/3-1bk04214.pdf, Erişim tarihi: 10.12.2016.
Chick, N.,&Meleis, A. (1986). Transitions: A nursing concern. In P. L. Chinn (Ed.), Nursing research
methodology: Issues and implementation (pp. 237–257). Rockville,
Erkoc Y, Yardım N. Policies For Tackling Non-Communicable Diseases And Risk Factors İn Turkey. 1th Ed., Ankara, Anıl Pres. 2011;15-18.
Hallaç S, Öz F. Aile Kavramına Kuramsal Bir Bakış. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2014; 6(2):142-153.
Haskett, Tim. "Chronic illness management: Changing the system." Home Health Care Management &Practice18.6 (2006): 492-494.
Koch, T.,&Kralik, D. (2006). Participatory action research in health care. Victoria, Australia: Blackwell.
Stanhope M, Lancester J. PublicHealth Nursing: Population-Centered HealthCare in the Community. Elsevier Health Sciences, 2015: 627-635.
McCorkle R, Ercolano E, Lazenby M, Schulman-Green D, Schilling LS, et al: Self-Management: Enabling and empowering patients living with cancer as a chronic illness, 2011.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.20093/abstract;jsessionid=6E56D3A0409C5D98B06FD3C9207 DE97B.f02t04, Erişim tarihi: 10.12.2016.
International Council of Nurses (ICN): Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Chronic Care, 2010. http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/ind/indkit2010.pdf, Erişim tarihi: 10.12.2016.
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Global Status Report On Noncommunicable Diseases. Currentstatus of the global agenda on prevention and control of noncommunicable diseases, 2014.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1, Erişim tarihi:10.12.2016.
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ): Noncommunicable Diseases Country Profiles, 2014.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128038/1/9789241507509_eng.pdf?ua=1,Erişim tarihi: 08.12.2016.
Zengin N, Yıldız H, Akıncı AÇ.Öğrenci Hemşirelerin Kronik Hastalıkların Bakımı Konusunda Düşünceleri. Electronic Journal of Vocational Colleges,2012:105-108.
Adili F, Higgins I, Koch T, Older women and chronic illness: Transitioning and learning to live with diabetes. Action Research. 2013;11(2): 142–156.
Canadian Public Health Assocıation (CPHA): Public Health /Community Health Nursing Practicein
Canada Role sand Activities, 2010. http://www.cpha.ca/uploads/pubs/3-1bk04214.pdf,Erişim tarihi: 10.12.2016.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology