eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

GEOGRİD VE GEOTEKSTİL MALZEMELERİNİN YIĞMA YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE UYGULANMASI (ISAS2018-Winter_164)
Mahmut Sami Döndüren1*
1Selçuk University, Konya, Turkey
* Corresponding author: sdonduran@selcuk.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 869-874   |    32     6

ABSTRACT Bu çalışmada, son yıllarda zemin taşıma kapasitesini artırmak ve istinat duvarlarındaki çekme gerilmelerini karşılamak
amacıyla kullanılan geogrid ve geotekstil malzemelerinin, yığma yapılarda uygulanması araştırılacaktır. Bu malzemelerin yığma
yapılarda güçlendirme malzemesi olarak kullanılması durumunda yığma yapıda yatay yük dayanımını ve çekme mukavemetini
nasıl etkileyeceği incelenecektir. Bu kapsamda toplam 12 adet deney yapılacaktır. Deneylerde geogrid ve geotekstil
malzemelerinin değişik dayanımları ve farklı uygulamaları denenecektir. Derz aralarına yerleştirme, duvar yüzeylerine karşılıklı
olarak monte etme gibi farklı uygulama türleri numunelerde denenecektir. Ayrıca bu malzemelerin farklı dayanımlara sahip
türleri kullanılarak en uygun dayanımlı malzeme tespit edilecektir. Bu şekilde kullanılacak bu malzemelerin dayanımı nasıl
etkileyeceği ve en uygun uygulama şeklinin nasıl olacağı belirlenmiş olacaktır. Yapılan deneysel çalışmalarda, ASTM 1391-
81’de önerilen, yığma duvar numuneleri için standart kayma gerilmesi deney tekniği kullanılacaktır. Deney numunelerindeki
gözlenen davranışlar, deney sonucu oluşan çatlaklar, yatay yük-deplasman grafikleri ve enerji yutma kapasiteleri
karşılaştırılacaktır. Ayrıca maliyet analizi yapılarak numuneler arasında karşılaştırmalar ortaya konacaktır.  
KEYWORDS Geogrid, geotekstil, güçlendirme, yığma yapı, deprem
REFERENCES ....

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology