eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Aktif Güç Filtresi ile Harmoniklerin Dengesiz Yükte Eliminasyonu (ISAS2018-Winter_17)
Süleyman Adak1*
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Turkey
* Corresponding author: suleymanadak@yahoo.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 97-103   |    42     11

ABSTRACT Bu çalışmada, non-lineer ve dengesiz yükün bulunduğu güç sisteminde aktif filtre kullanılarak harmonik distorsiyonun
değeri düşürülmüştür. Pasif harmonik filtrelerin aksine, modern aktif harmonik filtreler, güç faktörü düzeltme, gerilim
regülasyonunu saglama, yükün dengelenmesi, harmonikleri filtrelenmesi, gerilimdeki flikerin azalmasını önleme, reaktif güç
kontrolü gibi bir çok fonksiyona sahiptirler. Önerilen güç sistemi, üç fazlı gerilim kaynağı, tam dalgalı kontrolsüz redresör,
aktif filtre ve R-L endüktif yükünden oluşmaktadır. Tam dalga kontrolsüz doğrultucu 3., 5., 7., 11., 13., 15., 17., 19., vb.
harmonik bileşenleri üretir. Tam dalgalı kontrolsüz doğrultucu giriş akımının toplam harmonik bozulmasını (THDI) azaltmak
için aktif filtre kullanıldı. Güç sistemi Matlab/Simulink programı kullanılarak modellendi. Simülasyon sonuçları hem
harmoniklerin elimine edildiğini hem de THD’ninde azaltıldığını göstermiştir. Güç sisteminde THDI değeri % 44.61 olarak
ölçüldü.Filtreleme kullanıldıktan sonar bu değer % 4.491 olarak ölçüldü. Güç sisteminde aktif filtre kullanılması sonucunda
THDI degerinde % 41.119 oranında azalma sağlandı.  
KEYWORDS Toplam harmonik distorsiyonu, Aktif filter, Non-lineer yük, Tam dalga kontrolsüz doğrultucu, Dengesiz yüklenme
REFERENCES [1] Tlusty J., Santarius P., Optimal control of shunt active filters in multibus industrial power systems for harmonic voltage mitigation. International
Journal of Mathematics and computer simulation, 71, p.369-276, 2010.
[2] Çolak İ., Bayindir R. And Kabalci E., A Modified Harmonic Mitigation Analysis Using Third Harmonic Injection PWM in a Multilevel
Inverter Control, 14th International Power Electronics and Motion Control Conference Ohrid, Macedonia.2010.
[3] Arifoğlu U., Matlab9.1-Simulink ve Mühendislik Uygulamaları, Alfa Yayıncılık, 964p. İstanbul-Turkey, 2016.
[4] Grino R., , Castello, R. C., Digital Repetitive Control of a Three-Phase Four-Wire Shunt Active Filter, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 54, no. 3, 2007.
[5] Rashid H.M., Power Electronics, Circuits, Devices, and Applications, Perason Press, 2014.
[6] Adak S, Cangi H., Analysis and Simulation Total Harmonic Distortion of Output Voltage Three Level Diode Clamped Inverter in Photovoltaic System, Bitlis Eren University, Fen Bilimleri Dergisi, ISSN 2147- 3129,2015.
[7] Kocatepe C., Uzunoglu, M., Yumurtacı, R. ve Arıkan, O., Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Birsen Yayınevi, İstanbul 2003.
[8] Bhende C.N., Kalam A., Malla SG., Mitigation of Power Quality Problems in Grid-Interactive Distributed Generation System, DE Gruyter:International Journal of Emerging Electric Power Systems, Vol. 17, pp. 165-172, April 2016.
[9] Ozdemir A. Ferikoglu A., Low cost mixed-signal microcontroller based power measurement technique - IEE Proceedings-Science Measurement And Technology - Vol.151 - pp.253-258 - ISSN : 1350- 2344 - DOI : 10.1049/ip-smt: 20040242 - JUL - - Article - - 2004 - WOS:000222969400004.
[10]Yilmaz A., S., Alkan A. and H., Asyali M., Applications of parametric spectral estimation methods on detection of powersystem harmonics, ElectricPowerSystemsResearch, 78, Issue 4, , pp 683-693, April 2008.
[11] Rüstemli S., Cengiz M. S., dinçer F., Elektrik Tesislerinde Harmoniklerin Aktif Filtre Kullanılarak Yok Edilmesi ve Simülasyonu, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 2(1), pp. 30-38, 2013.
[12] Asiminoaei L., Rodríguez P., and Blaabjerg F., Application of Discontinuous PWM Modulation in Active Power Filters Ieee Transactions On Power Electronics, Vol. 23, No. 4, July 2008.
[13] Izgi E., Ay S., A parametric study on privatization revenues of the electricity distribution companies in Turkey, Turk J Elec Eng & Comp Sci, 24: 979 – 993, 2016.
[14] Ayan K., Arifoğlu U., Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm - International Journal Of Electrical Power & Energy Systems - Vol.55 - pp.1-12 - ISSN : 0142-0615 - DOI : 10.1016/j.ijepes.2013.
[15] Anooja C. L. and Leena N., Passive Filter For Harmonic Mitigation Of Power Diode Rectifier And SCR Rectifier Fed Loads. International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 4, No. 6.2013.
[16] Adak S., Cangi H., Harmonik Bileşen İçeren Elektrik Tesislerinde Kondansatör Kayıpları, 3eELECTROTECH, sayı: 325, Kasım, p: 181- 192. 2014.
[17]Kececioglu O.F., Acikgoz H., Yildiz C., Gani A., Sekkeli M., Power Quality Improvement Using Hybrid Passive Filter Configuration for Wind Energy Systems, Journal of Electrical Engineering & Technology, 12 (1) :207-216.2017.
[18] Şekkeli M., Yilmaz A.S. Bir Taşkırma Tesisindeki Güç Kalitesi Seviyesinin Öçümü ve Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, No.3, s. 317-323, 2006.
[19]Chen C.I. ve Chen Y.C., Comparative Study of Harmonic and Interharmonic Estimation Methods for Stationary and Time-Varying Signals, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Cilt 61, No 1, 397-404, 2014.
[20] Germeç K.E., Erdem H., Time-Harmonic Analysis in Electric Power Systems, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 30 (2), 263-271, 2015.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology