eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Bir Fazlı Tam Dalga Kontrollü Doğrultucu Giriş Akımı Harmonik Analizi (ISAS2018-Winter_18)
Süleyman Adak1*
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Turkey
* Corresponding author: suleymanadak@yahoo.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 104-110   |    53     11

ABSTRACT Güç sisteminde akım ve gerilimin dalga formunun sinüsoidal formda olması gerekir. Fakat bu her zaman mümkün
olmaz. Non-sinüsoidal gerilim veya elemanlar güç sisteminde harmoniklerin oluşmasına sebeb olur. Harmonikler güç
sisteminde, ek ısıl kayıplara, rezonans olaylarına, ölçme hatalarına vb. problemlere sebep olurlar. Aynı zamanda enerji
kalitesini olumsuz yönde etkilerler. Toplam harmonik distorsiyonu (THD) bize güç sistemindeki harmonik kirlilik hakkında
bilgi verir. THD değerinin standartlarca verilen limit değerleri aşmaması gerekir. Bu makalede bir fazlı tam dalga kontrollü
doğrultucu giriş akımı harmonik analizi yapılmıştır. Devrede dört adet tiristör, bir adet diyot ,R-L yükü ve iki adet darbe
generetörü kullanılmıştır. Giriş akımına ait THD simulink devreden % 33.24 olarak ölçülmüştür. Güç devresi Matlab/Simulik
yazılım programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analitik sonuç ile simulink sonucunun benzer olduğu gözlenmiştir.  
KEYWORDS Tek faz tam dalga kontrollü doğrultucu, toplam harmonik distorsiyonu, güç faktörü, güç sisteminin simulasyonu, harmonik analizi
REFERENCES [1] M. McCarty, T. Taufik, A.Pratama, M. Anwari, Harmonic Analysis of InputCurrent of Single-Phase Controlled Bridge Rectifier, IEEE Symposium on IndustrialElectronics and Applications (ISIEA 2009), Kuala Lumpur, Malaysia, 520-524, 2009.
[2] F. Vatansever, N.A, Yalcin, Calculation of Triggering Angle of Thyristor Rectifiers based on Genetic Algorithm, International
Scientific Symposium Electrical Power Engineering EPE2014, Varna, 93-95, 2014.
[3] S. Adak, “Güç Kalitesi ve Harmonikler”, 3e ELECTROTECH, sayı: 327, Kasım, p:132-143, 2013.
[4] H.M. Rashid, Power Electronics, Circuits, Devices, and Applications, Perason Press, 2014.
[5] C. Kocatepe, M. Uzunoglu, R. Yumurtacı, ve O. Arıkan, Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Birsen Yayınevi, İstanbul,2003.
[6] C.N. Bhende, A. Kalam, S.G. Malla, “Mitigation of Power Quality Problems in Grid-Interactive Distributed Generation System”, DE Gruyter: International Journal of Emerging Electric Power Systems, Vol. 17, pp. 165-172, 2016.
[7] A. Ozdemir, A. Ferikoglu, “Low cost mixed-signal microcontroller based power measurement technique” IEE Proceedings-Science Measurement And Technology, 151,1350-2344. doi : 10.1049/ipsmt:20040242, 2004.
[8] H. Saadat, Power System Analysis; Second Edition, McGraw Hill International Edition, pp.38,2004.
[9] A.S. Yilmaz, A. Alkan, and H.M. Asyali, “Applications of parametric spectral estimation methods on detection of power system harmonics” Electric Power Systems Research, 78, Issue 4, , pp 683-693, April, 2008.
[10] S. Rüstemli, E. Okuducu ve SB. Efe, Elektrik Tesislerinde Harmoniklerin Pasif Filtre Kullanılarak Azaltılması ve Simülasyonu, EVK2015: 6. 2015, Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu, pp120- 124, 4-6 Haziran, Sakarya.
[11] H. Bodur, Güç Elektroniği, Temel Analiz ve Sayısal Uygulamalar, Birsen yayınevi, İstanbul, 2010.
[12] A.P. Memon, A. Zafar, M.U. Keerio, W.A. Adil, A.A. Ali, “Experimental Study and Analysis of Harmonics Generation in Uncontrolled and Controlled Rectifier Converters,” International Journal of Scientific & Engineering Research, 5(1), 1343-1350, 2014.
[13] N.Mohan, T.M. Undeland, W.P. Robbins, Power Electronics: Converters Application and Desing, 3rd Ed. New York: John Wiley&Sons, 2003.
[14] S. Adak, ve H. Cangi, Harmonik Bileşen İçeren Elektrik Tesislerinde Kondansatör Kayıpları, 3e ELECTROTECH, sayı: 325,2014, Kasım, p:181-192, 2014.
[15] P. Pejovic, ve Z. Janda, “An improved currrent injection network for threephase high-power-factor rectifiers that apply the third harmonic
current injection”, IEEE Trans. Ind Electron, vol. 47, pp. 497-499, 2000.
[16] H. Acikgoz, O.F. Kececioglu, A. Gani, C. Yildiz, M. Sekkeli, “Improved control configuration of PWM rectifiers based on neuro fuzzy controller,” Springer Plus, 2016;5(1).
[17] K. Srivastava, S. Shakil, ve A. V. Pandey, “Harmonics & Its Mitigation Technique by Passive Shunt Filter”, International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) ISSN, pp. 2231-2307, 2013.
[18] O. Stihi, O.T. Boon, “A single-phase controlled-current PWM rectifier,” IEEE Transactions on Power Electronics Vol: 3 , Issue: 4, Oct. 1988.
[19] P.R. Robinson, G.B. Rathod, M. Baraja, P. Maru, “Performance Comparision of Single & 3-Ø Controlled and Uncontrolled Rectifier Using Matlab-Simulink,” International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (2) , 2014, 2107-2111.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology