eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Güç Sisteminde Triplen Harmoniklerin Eliminasyonu (ISAS2018-Winter_19)
Süleyman Adak1*
1Mardin Artuklu University, Mardin, Turkey
* Corresponding author: suleymanadak@yahoo.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 111-116   |    44     9

ABSTRACT Elektrik sistemlerinin arızasız ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, akım ve gerilim gibi devre büyüklüklerin 50 Hz
frekansta ve sinüsoidal formda olmasına bağlıdır. Bununla birlikte bir çok nedenlerden dolayı bu temel büyüklükler sinüsoidal
özelliklerini kaybederek güç sisteminde istenmeyen triplen harmonic bileşenler (3rd, 9th, 15th, 21st etc.) oluşmaktadır.
Triplen harmonik akımlar, doğrusal olmayan tek fazlı güç elektroniği yükleri veya sinüzoidal olmayan kaynaklar tarafından
üretilirler. Harmonikler bileşenler güç sisteminde gün be gün artmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, ısı kayıpları, ekstra enerji
faturaları ve sistemin verimliliğinin azaltılması kaçınılmazdır.Triplen harmoniklerin sınırlandırılması ve güç kalitesini
artırılması için basit bir yöntem, pasif filtrelerin kullanılmasıdır. Triplen harmoniklerden dolayı akım ve gerilim dalga şeklinin
bozulması tüketicilere ve güç sistemine zarar verebilir veya devre dışı bırakabilir.Pasif filtreler bir fazlı kontrolsuz
doğrultucunun giriş akımı toplam harmonik distorsiyonunu azaltmak için kullanıldılar.Güç sistemi Matlab/Simulink programı
kullanılarak modellenmiştir.Simülasyon sonuçları, harmonik bileşenlerin efektif bir şekilde ortadan kaldırıldığını göstermiştir.
Pasif filtreler kullanıldıktan sonra, üçüncü harmonik bileşen% 59.51, dokuzuncu harmonik bileşen % 83.12 ve on beşinci
harmonik bileşen % 83.12 oranlarında azalmıştır  
KEYWORDS Triplenharmonikler, pasif filtre, toplam harmonik distorsiyonu, non-lineer yükler, güç sisteminin simulasyonu
REFERENCES [1] A. Dastfan, H. Yassami ve M. R. Rafiei,“Optimum Design of Passive Harmonic Filter by Using Game Theory Concepts”, Intelligent Systems
in Electrical Engineering, Vol. 4, pp125-129, 2014.
[2] S.Adak, “Güç Kalitesi ve Harmonikler”, 3e ELECTROTECH, sayı: 327, Kasım, p:132-143,2013.
[3]H.M. Rashid, Power Electronics, Circuits, Devices, and Applications, Perason Press, 2014.
[4] C. Kocatepe, M. Uzunoglu, R. Yumurtacı,ve O. Arıkan, Elektrik Tesislerinde Harmonikler, Birsen Yayınevi, İstanbul,2003.
[5] C.N. Bhende, A. Kalam,S.G. Malla, “Mitigation of Power Quality Problems in Grid-Interactive Distributed Generation System”, DE Gruyter: International Journal of Emerging Electric Power Systems, Vol. 17, pp. 165-172, 2016.
[6]A. Ozdemir, A. Ferikoglu, “Low cost mixed-signal microcontroller based power measurement technique”IEE Proceedings-Science Measurement And Technology, 151,1350-2344. doi : 10.1049/ip-smt:20040242, 2004.
[7] H. Saadat, Power System Analysis; Second Edition, McGraw Hill International Edition, pp.38,2004.
[8] A.S. Yilmaz, A. Alkan, M. Asyali,“Applications of parametric spectral estimation methods on detection of power system harmonics”, Electric Power Systems Research, 78, Issue 4, , pp 683-693, April,2008.
[9]S.Rüstemli, E. Okuducu ve SB.Efe, Elektrik Tesislerinde Harmoniklerin Pasif Filtre Kullanılarak Azaltılması ve Simülasyonu, EVK2015: 6. 2015, Enerji Verimliliği Kalitesi Sempozyumu, pp120-124, 4-6 Haziran, Sakarya.
[12] Z. Memon, A. Uquaili ve M.A.Unar, “Harmonics mitigation of industrial power system using passive filters”,Mehran University Research Journal of Engineering and Technology, Vol. 31, No. 2, pp. 355-360, 2012.
[13] K. Ayan, ve U. Arifoğlu, “Optimizing reactive power flow of HVDC systems using genetic algorithm”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 55, 0142-0615 doi: 10.1016/j.ijepes.2013.
[14] C. L. Anooja,N. Leena, “Passive Filter For Harmonic Mitigation Of Power Diode Rectifier And SCR Rectifier Fed Loads”,International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 4, No. 6. 2013.
[15]S. Adak, ve H. Cangi, Harmonik Bileşen İçeren Elektrik Tesislerinde Kondansatör Kayıpları, 3e ELECTROTECH, sayı: 325,2014, Kasım, p:181-192, 2014.
[16] M. Sekkeli, ve N. Tarkan, “Development of a novel method for optimal use of a newly designed reactive power control relay”,International Journal of Electrical Power and Energy Systems;44:736-742, 2013.
[17] Y. S.Cho,H. Cha, “A single-tuned passive harmonic filter design using transfer function approach for industrial process application”,International Journal of Mechatronics and Automation, Vol. 1, No. 2, pp. 90-96,2011.
[18] H. Lin, “An Internet-Based Graphical Programming Tool for Teaching Power System Harmonic Measurement”, IEEE Transactions on Education, Vol 49, No 3, August 2006.
[19] K. Srivastava, S. Shakil, ve A.V. Pandey, “Harmonics & Its Mitigation Technique by Passive Shunt Filter”,International Journal of Soft Computing and Engineering (IJSCE) ISSN, pp. 2231-2307, 2013.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology