eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Yazılım Proje Geliştirme Sürecinde Proje Yönetim Aşamaları ve Risk Analizi İncelemesi (ISAS2018-Winter_199)
Baki Gökgöz1*, Mustafa Keskinkılıç2
1Gümüşhane Ünive  , Gümüşhane Üniversity, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: bakigkgz@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1040-1045   |    34     6

ABSTRACT Bu çalışmanın amacı, yazılım projelerinin geliştirilmesinde ve geliştirilen projeden en iyi verimin elde
edilmesine büyük katkılar sağlayan, yazılım projesi geliştirme süreçlerindeki risk yönetiminin incelenmesidir.
Ayrıca Yazılım proje geliştirme aşamaları adım adım incelenmiş ve bu adımlar yazılım proje yönetimi
perspektifinde ifade edilmiştir. Günümüzde yazılım proje yönetimi çalışmaları büyük ölçüde pratiğe dökülememiş
olması nedeniyle bu projelerdeki risk oranlarının azaltılamadığı saptanmıştır. Bu durum yazılım firmalarına zaman
kaybı, maliyet ve başarısız projeler olarak negatif geri dönüşümler meydana getirmiştir. Yazılım proje geliştirme
süreçlerinde bir risk analiz uzmanının istihdam edilmesinin projenin başarısı için çok önemli bir faktör olduğu
saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda tespit edilen bulgular ve öneriler paylaşılmıştır  
KEYWORDS Yazılım proje yönetimi, SDLC, yazılım riskleri, yazılım projelerinde risk, risk yönetimi
REFERENCES [1] LLC Digital Publications. (2005). Software development lifecycle phases (V.1.1c , 2005).
[2] Oisen, R. P. (1971). Can Project Management be Defined?. Project Management Quarterly.
[3] Lewis P. J. (1996) . Project Planing And Scheduling Control (3rd Edition). Mc Grow Hill.
[4] BS 6079-1. (2010). British Standard in Project Management.
[5] Kwan, T. W., ve Leung, H. (2010). A Risk Management Methodology for Project Risk
[6] Boehm, B. W. ve Ross R. (1989). Theory-W Software Project Management: Principles and Examples (Vol. 15, no. 7). IEEE Transactıons on Software Engineering.
[7] Sherer, A. S. (1995). The three dimensions of software risk: technical, organizational, and environmental. Proceedings of the 28th Annual International Conference on System Sciences.
[8] Şeker, Ş. E. (2015). Yazılım Geliştirme Modelleri ve Sistem/Yazılım Yaşam Döngüsü. YBS Ansiklopedi. Cil t 2, Sayı 3, Eylül 2015
[9] Chauhan N. S. ve Saxena A. (2013). A Green Software Development Life Cycle for Cloud Computing. Infosys, India.
[10] Nizam A. (2015). Yazılım Proje Yönetimi. (2. Baskı). İstanbul: Papatya Yayınevi.
[11] Rivard S., James Y. S., ve Cameron, A. F. (2011). Software Project Risk Drivers as Project Manager Stressors and Coping Resources. Proceedings of the 44’th Hawaii International Conference on System Sciences. Hawaii, USA.
[12] Natarajan, K. V. (2004). Efficient Software Development. Proceedings of MASPLAS’04. Mid-Atlantic Student Workshop on Programming Languages and Systems. Seton Hall University. South Orange, New Jersey, U.S.
[13] Westfall, L. (2014). Software Risk Management. The Westfall Team http://westfallteam.com/Papers/risk_management_paper.pdf.
[14] Bodea, C., ve Dascalu, M. (2009). Modeling Research Project Risks with Fuzzy Maps. JAQM Journal of Applied Quantitative Methods, 4(2).
[15] Hoodat, H., ve Rashidi, H. (2009). Classification and Analysis of Risks in Software Engineering. World Academy of Science, Engineering and Technology.
[16] Calp M. H., ve Akcayol, M. A. (2015). Yazılım Projelerinde Karşılaşılan Risk Faktörleri ve Risk Yönetim Süreci. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 1: 1-13.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology