eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Doğal Taş Üretimimizin Genel Görünümü ve Ülkemiz İçin Önemi (ISAS2018-Winter_20)
Niyazi Bilim1*, Sertaç Dündar2, Bilgehan Kekeç3
1Selçuk University, Konya, Turkey
2Selçuk University, Konya, Turkey
3Selçuk University, Konya, Turkey
* Corresponding author: bilim@selcuk.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 117-120   |    38     8

ABSTRACT Dünya toplumlarının gelişme seviyelerinin artmasıyla birlikte görsellik daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Doğal
taşlar genellikle görsel özellikleri nedeniyle tercih ediliyor olsa da, bunun yanında birçok yapısal özellikleri nedeniyle günümüz
dünyasında sıklıkla tercih edilen bir yapı malzemesidir. Dünyada yapılaşmanın gün geçtikçe artmasıyla birlikte, doğal taşlara
olan talepte artmaktadır. Artan bu talebi karşılama konusunda gerekli rezerv ve üretim alt yapısına sahip önder ülkelerden birisi
de Türkiye’dir. Ülkemiz doğal taş rezervleri açısından önemli bir konuma sahiptir. Özellikle, mermer ve traverten rezervi ve
üretimi konusunda önder ülkelerdendir. Ayrıca üretim teknikleri ve ürün çeşitliliği açısından da iyi bir konumdadır. Bu
çalışmada, ülkemizin doğal taş üretimi, ihracatı ve ürün çeşitliliği konularındaki genel görünümü sunulmuştur. Dünyadaki diğer
üretici ülkeler ile kıyaslaması ve doğal taş üretiminin ülkeye katkıları sayısal verilerle desteklenerek belirtilmiştir. Sonuç olarak,
ülkemiz madenciliği için çok önemli bir yere sahip olan doğal taş işlemeciliğinin konumunun iyi yerlere gelmiş olduğu
özetlenmiştir. İşletmeler teknoloji ve bilimin gerekliliklerini daha aktif kullandıkları taktirde, üretim maliyetlerinin düşmesi
neticesinde rekabet koşulları gelişecektir.  
KEYWORDS Doğal taş, mermer, madencilik, maden üretimi
REFERENCES [1] Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı (2018) [Online]. Kullanılabilir: https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Dogal_Taslar. pdf
[2] Kurt, H., Yeşilkaya, L., Ersoy, M. ve Kekeç, B., Mermer ve Parlatılabilir Kayaçlar, Konya, Atlas Akademi, 2016
[3] A.O Yılmaz, İ. Çavuşoğlu, İ. Alp, R. Kaya, and M. Vıcıl, “Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Doğaltaş Potansiyeli ve Doğaltaş İşletmeciliği ile İlgili Sorunlar”, MERSEM, 2003, sR. E. Sorace, V. S. Reinhardt, and S. A. Vaughn, “High-speed digital-to-RF converter,” U.S. Patent 5 668 842, Sept. 16, 1997.
[4] T. Çetin, “Türkiye Mermer Potansiyeli, Üretimi ve İhracatı”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, sayfa. 243-256, 2003
[5] MTA (2017) [Online]. Kullanılabilir: http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/2016-maden-ihracatdegerleri.
[6] Türk Mermer Vakfı (2017) [Online]. Kullanılabilir: http://turkmermermadenvakfi.org/2017-yili-maden-ve-dogaltasihracat-degerlendirmesi/
[7] MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology