eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihiyle İlgili Bilgi ve Tutumları (ISAS2018-Winter_207)
Serhat Aydın1*
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversity , Karaman, Turkey
* Corresponding author: aydins@kmu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1077-1079   |    30     6

ABSTRACT Bu çalışmada bir Türk üniversitesinde okuyan birinci sınıf ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik
tarihiyle ilgili bilgi ve tutumları araştırılmıştır. Veriler birinci sınıfın hemen başında, Matematik Tarihi Bilgi Testi (KHM Test)
ve Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına yönelik Tutum ve İnanışlar Anketi (ABHME Questionnaire)
kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak 55 birinci sınıf ilköğretim matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Verilerin
analizinde basit betimleyici istatistikler kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre öğretmen adaylarının öğretmen eğitimi
başlamadan önce matematik tarihi hakkında bilgilerinin orta veya düşük düzeyde olmakla beraber matematik tarihinin
matematik öğretiminde kullanımıyla ilgili olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Çalışma sonucunda araştırmacılar ve
öğretmen eğitimcilere bazı önerilerde bulunulmuştur.  
KEYWORDS Matematik Tarihi, İlköğretim Matematik Öğretmeni Adayı, Bilgi Testi, Tutum Ölçeği
REFERENCES [1] A. Baki, . Matematik tarihi ve felsefesi. Ankara: Pegem Akademi., 2018.
[2] M., Alpaslan, "Prospective elementary mathematics teachers' knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in mathematics education." Unpublished thesis), Middle East Technical University, Turkey, 2011.
[3] K. Gürsoy, “A survey of prospective mathematics teachers’ beliefs and attitudes towards using the history of mathematics in mathematics teaching” Unpublished master’s thesis, Karadeniz Tecnical University. Trabzon, 2010.
[4] F. O., Gönülateş, "Prospective teachers’ views on the integration of history of mathematics in mathematics courses." Unpublished master’s thesis, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2004.
[5] Goodwin, Danielle M. Exploring the Relationship Between High School Teachers' Mathematics History Knowledge and Their Image of Mathematics. Diss. University of Massachusetts. Lowell, 2007.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology