eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Karbon Piyasaları Açısından Odun Üretimi İle İşletilen Ormanlık Alanların Ekonomik Değeri (ISAS2018-Winter_232)
Batuhan Ateş Yılmaz1*, Mehmet Mısır2, Nuray Mısır3
1Meteorological Service , Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: batuhanatesyilmaz@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1223-1226   |    20     6

ABSTRACT Atmosferdeki sera gazlarının oranı özellikle sanayi devrimiyle beraber artmaya başlamış ve bu artışın sonucu olarak da günümüz dünyasının en önemli konularından biri olan küresel iklim değişikliği gündeme gelmiştir. Sera gazları içerisinde yer alan karbondioksitin atmosferdeki miktarı sanayi devrimiyle beraber %40 oranında artış göstererek 280 ppm’den 400 ppm’e ulaşmıştır. Böylece atmosferin, sanayi devrimi öncesi sıcaklığına ulaşabilmesi Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ‘ nin (IPCC) en önemli gündem maddesi haline gelmiştir. Atmosferde serbest halde bulunan karbondioksiti kullanarak bünyelerinde depolayan ormanlar küresel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli rolü üstlenmektedirler. Ormanların ekolojik olarak sağladığı yararların dışında ekonomik faydalarıda mevcuttur. Ekonomik olarak ağaç serveti üzerinden değerlendirilen ormanların farklı getiri kaynaklarına da sahip olduğu bilinmektedir. Bu kaynaklardan biri olan ormanların depoladığı karbon miktarı uluslararası piyasası oluşmuş bir olgu haline gelmiştir. Oluşan karbon piyasalarında karbonun ekonomik değeri bellidir. Ülkemiz ormanlarının depoladığı karbon miktarının ekonomik değeri henüz tam olarak bilinememektedir. Bu çalışmada seçilen araştırma alanı için orman ürünleri üretiminden elde edilen gelir ile karbon depolama miktarının karbon piyasalarındaki ekonomik değeri karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma araştırma alanı ormanlık alanında depolanan karbon miktarının belirlenmesinde allometrik karbon modelleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ormanların karbon depolama fonksiyonunun üretim fonksiyonundan ekonomik açıdan daha değerli olduğu sonucuna varılmıştır.  
KEYWORDS Karbon depolama, Karbon borsası, Orman amenajman planı,Allometrik karbon modelleri, İklim değişikliği
REFERENCES [1] IPCC, Presentationsby the IPCC Working Group for the IPCC Third Assessment Report:IPCC Synthesis Report Part II, Intergovernmental Panel on Climate Change: 2002.
[2] B.A. Yılmaz, Ormanların Karbon Depolama Miktarının Ekonomik Analizi (Örümcek İşletme Şefliği Örneği), Trabzon, Türkiye: Yüksek Lisans Tezi, 2017.
[3] (2017) The WRI website. [Online]. Available: https://www.wri.org/blog/2017
[4] IPCC, Special Report on Land Use Land Use Change and Forestry, Intergovernmental Panel on Climate Change: 2000.
[5] L. Celik, Çevre Finansmanı Kapsamında Emisyon Ticareti ve Karbon Piyasasının Türkiye’ye Yansımaları, Türkiye: Yüksek Lisans Tezi, 2009
[6] A. Yücel ve A. Karataş, Çevre Finansmanı Muhasebe ve Finansman İçin Yeni Trendler, Türkiye: 2008
[7] M. Mısır, S. Köse, H. Yavuz, N. Mısır, L. Altun ve U. Karahalil, K.T.Ü. Orman Fakültesi Eğitim Araştırma Ormanının Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi ve Orman Amenajman Planına Aktarılması,Trabzon, Türkiye: Bilimsel Araştırma Projesi, 2011.
[8] M. Mısır, N. Mısır, C. Ülker, ve S. Erkut, Saf Kayın Meşcerelerinin Karbon Depolama Miktarının Belirlenmesi (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği),Trabzon, Türkiye: Bilimsel Araştırma Projesi, 2013.
[9] H. Yavuz, N. Mısır, M. Mısır, A. Tüfekçioğlu, U. Karahalil,Karadeniz Bölgesi Saf ve Karışık Sarıçam (Pinus slyvestris L.) Meşcereleri İçin Mekanistik Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi,Ankara, Türkiye:TUBİTAK TOVAG 106O274 nolu Proje Sonuç Raporu, 2010
[10] M. Mısır, N. Mısır ve S. Erkut, Estimations of Total Ecosystem Biomass and Carbon Storage For Fir (Abies nordmanniana S. Subsp. Bornmülleriana (Mattf.)) Forests (Western Black Sea Region), Kastamonu, Türkiye:Kastamonu Üniversity Journal of Forestry Faculty,2012.
[11] T.S. Duner, A. Comez, Biomass Equations and Changes In Carbon Stock In Afforested Black Pine (Pinus nigra Arnold. Subsp. Pallasiana (Lamb.)Holmboe) Stands In Turkey, 2017.
[12] E. Makineci ve ark., Kuzey Trakya Koruya Tahvil Meşe Ekosistemlerinde Sağlık Durumu-Biyokütle-Karbon Depolama ve Faunistik Özelliklerin Belirlenmesi, TUBİTAK TOVAG Proje 107O750, 2011.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology