eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

EKOLOJİK YAPI/ORGANİK BOYA VE AHŞAPTA KULLANIM ETKİSİ (ISAS2018-Winter_241)
Hüseyin Peker1, Hatice Ulusoy2*
1Artvin Çoruh Üniversity , Artvin, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversity , Muğla, Turkey
* Corresponding author: haticeulusoy@mu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1260-1262   |    23     7

ABSTRACT İçinde bulunduğumuz yüzyılda insan/çevre sağlığı çok büyük önem kazanmıştır. Bu hedefler kapsamında çok çeşitli
(bitkisel, hayvansal, atıksal maddeler vb)’den yeni ahşap koruyucu çalışmaları devam edegelmektedir. Çay atıklarından (ISO
1574/ TS 1563) esaslarına uyularak organik boya üretilmiştir. Üretilen organik madde (ASTM 1413-76) esaslarına göre
ahşaba vakumlu emprenye uygulanması suretiyle tutunma (%) özellikleri ve içinde bulunduğu ortamın performansını
belirlemek amacıyla da fiziksel özelliklerden biri olan yıkanan madde miktarı (YMM/ %) tespit edilmiştir. Sonuçlar
değerlendirildiğinde toplam en yüksek % retense miktarı kayında (% 6.75), en düşük ırokoda (% 1.58) belirlenmiştir.
Emprenyeli işlemde yıkanmış maddenin miktarı (YMM) en yüksek sarıçamda 72 saat (% 93.56), en düşük lareks odununda 6
saat ( % 12.16) belirlenmiştir. Lareks odunu saatler itibariyle de en iyi sonucu vermiştir.  
KEYWORDS İnsan sağlığı, organik boya, süre, yıkanma
REFERENCES [1] Kartal N., Engür, O, Köse, Ç (2005) Emprenye Maddeleri ve Emprenye Edilmiş Ağaç Malzeme ile İlgili çevre Problemleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi, Atığın Modifikasyonu,17-23.
[2] Tomak E,D ve Yıldız Ü,C (2012) Bitkisel Yağların Ahşap Koruyucu Bir Madde Olarak Kullanılabilirliği, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(1):142-157.
[3] Mert H., Başlar S., Doğan Y. (1992) Çevre Sorunları Yönünden Bitkisel Boyaların Önemi, II. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu Tebliğleri, Ankara.
[4] Söğütlü C., Sönmez A. (2006) The Effect Of UV Lights On Color Changes On Some Local Wood Processed With Differential Preservatives, J. Of Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi Univ. 21(1):151- 159.
[5] Usta H. (2010) Çay Sektörü Profil Araştırması, İstanbul Ticaret Odası İstatistik Şubesi 41
[6] Akova Y. (2008) Siyah Çay, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,143 S.
[7] ISO 1574/TS 1563 (1980) Methods of test for tea. Determination of water extract, Ankara
[8]ASTM-D 1413-76 (1976). Standart test methods of testing wood preservatives by laboratory soilblock cultures, Annual Book of Astm Standarts. USA, 452-460.
[9] Atılgan, A ,Peker, H. (2012) Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya Ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazi Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri,
Açü Faculty Of Forestry Journal,13(1):67-78.
[10] Richardson, B.A.,(1993) Wood Preservation, Second edition, Chapter 1. Preservation Technology, Chapman & Hall Press, NY, USA.
[11] Peker H, Atar M., Uysal B. (1999) Ağaç Malzemede Yanmayı Geciktirici ve Su İtici Kimyasal Maddelerin Eğilme Direncine Etkileri, P.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimler
Dergisi, 5, 1, 975-983
[12] Atılgan, A., Ersen, N., Peker, H. (2013) Çay Bitki Ekstraktı İle Muamele Edilen Odun Türlerinde Retensiyon Değerleri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi,Cilt 13 , Sayı 2 , Ocak 2013 , Sayfalar 278 – 286
[13] Toker H., (2007) Borlu Bileşiklerin Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Mekanik ve Biyolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eylül, Ankara
[14] Crawford, D.M., Clausen, C.A., (1999) Evaluation of Wood Treated With Copper-Based Preservatives For Cu Loss During Exposure to Heat and Copper Tolerant Bacillus licheniformis, The International Res. Group on Wood Preservation 30th annual meeting, Rosenheim, Germany, IRG/WP 99-20155
[15] Venkatasamy, R., (2002)The Effects of pH Leaching of Copper-Chrome-Arsenate (CCA) From Pressure-Treated, Kenyan-Grown Eucalyptus saligna ve Acacia mearnsii: Initial Findings, The International Research Group on Wood Preservation 33rd Annual Meeting in Cardiff, Wales, UK, IRG/WP 02-30298.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology