eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

AHŞAP VE NANOTEKNOLOJİK VERNİK ETKİSİ (ISAS2018-Winter_243)
Hüseyin Peker1, Hatice Ulusoy2*
1Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversity , Muğla, Turkey
* Corresponding author: haticeulusoy@mu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1266-1269   |    23     6

ABSTRACT Çalışmada borik asit (% 1)’in çeşitli vakum ve difüzyon sürelerinde ladin (Picea orientalis (L.) Link.) odununa emprenye (ASTM 1413-76) işlemi ve akabinde nanoteknolojik vernik uygulamasıyla eğilme direnci ve elastiklik modülü üzerinde oluşan değişimler belirlenmiştir. Çalışmada zımpara faktörü etkisi (150 nolu)’de belirlenmiştir. Eğilme direncinin maksimum olduğu nokta 40 dakika vakum ve 20 dakika difüzyonda (88.96 N/mm2), en düşük 40 dakika vakum 60 dakika difüzyonda (68.96 N/mm2); elastiklik modülü en yüksek 150 no’lu zimpara işleminde nano teknolojik verniğin tek başına kullanımında (10300 N/mm2), en düşük 20 dk vakum ve 20 dk difuzyonda (6520 N/mm2) gerçekleşmiştir.  
KEYWORDS Nano teknoloji, süre, mobilya, iç mekan
REFERENCES [1] Özçifçi A ve Batan F (2009) Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik ÖzelliklerineEtkisi, Journal of Polytechnic, 12 (4): 287-292.
[2] Ulusoy H., Atılgan A., Peker, H., Orman Ürünleri Endüstrisinin Ekolojik Açıdan İrdelenmesi, J. Sci. Eng. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri
Dergisi, 92-106,2016
[3] Örs Y, Keskin H (2008) Ağaç Malzeme Teknolojisi, Gazi Üniversitesi Yayınları Yayın No:2000/352, Ankara, 1-6, 144-155.
[4] (Peker ve ark, 2017).
[5] Toker H., (2007) Borlu Bileşiklerin Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Mekanik ve Biyolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eylül, Ankara
[6] URL-1.http://karadagboya.com/tz93xx00-akrilik-hxdnano-son-kat-vernik/
[7] URL-2.https://www.ipuclarim.com/zimpara-hakkindabilgiler-kac-numarali-zimpara-RLkullanmaliyim/
[8] TS 2470 (1976) Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için numune alma metotları ve genel özellikler, Ankara. Odun Türlerinin Bazi Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri, Açü Faculty Of Forestry Journal,13(1):67-78 için rutubet miktarı tayini.
[9] TS 2471 (1976) Odunda, fiziksel ve mekaniksel deneyler için rutubet tayini
[10]ASTM-D 1413-76 (1976). Standart test methods of testing wood preservatives by laboratory soilblock cultures, Annual Book of Astm Standarts. USA, 452-460.
[11]TS 2474 (1976) Odunun Statik Egilme Dayanımının Tayini.
[12]TS 2478 (1978) Odunun Statik Egilmede Elastikiyet Modülünün Tayini
[13]Çıtak, O (2012) Boraks ve Borik Asit İle Emprenya Edilmiş ve Isıl İşleme Tabi Tutulmuş Kayın Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Karabük Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, 41-45.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology