eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Fotovoltaik Modüle Uygulanan Soğutma Tekniklerinin İncelenmesi (ISAS2018-Winter_245)
Engin Özbaş1*, Mehmet Alkış2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: engin.ozbas@omu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1274-1277   |    22     6

ABSTRACT Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisiyle elektrik üretimi için yaygın olarak fotovoltaik (PV) modül
kullanılmaktadır. Her sistem gibi bu sistemlerin de verimli olması istenir. Bir PV modülün elektriksel verimini düşürebilen pek
çok faktör bulunmaktadır. Bunlar PV hücre malzemelerinin yapısı, PV enerji üretim sistemini oluşturan parçalar ve çevresel
etkenler olarak sıralanabilir. Çevresel etkenler dışındaki diğer faktörler tasarım, imalat ve kurulum aşamasında minimize
edilebilir. Ancak çevresel etkenler sonradan karşılaşılabilecek sorunlardır. PV elektriksel verimi düşüren çevresel etkenlerden
birisi dış ortam sıcaklığıdır. Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak PV hücre sıcaklığı artmakta ve buna bağlı olarak elektriksel
verim kaybı meydana gelmektedir. Dış ortam sıcaklığından kaynaklanan verim kaybının önüne geçebilmek için PV üzerinde
soğutma yapılabilir. Genel olarak aktif soğutma ve pasif soğutma olarak sınıflandırılan PV soğutma tekniklerinde öncelikle
amaç elektriksel verimi arttırmaktır. Bununla birlikte soğutma sonucu elde edilen atık ısının kullanıldığı PV-Termal (PV/T)
karma sistemleri de bulunmaktadır. Bu çalışmada PV soğutma teknikleri üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar incelenmiştir.
PV modülün elektriksel verimini arttırmaya yönelik yapılan bu çalışmalar derlenerek ülkemizdeki genç akademisyenlere konu
hakkında yardımcı olabilmek amaçlanmıştır.  
KEYWORDS Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Fotovoltaik Modül, Elektriksel Verim, Soğutma Teknikler
REFERENCES [1] L. Idoko, O. Anaya-Lara, A. McDonald, “Enhancing PV modules efficiency and power output using multi-concept cooling technique”, Energy Reports 4, 357–369,2018.
[2] H.M.S. Bahaidarah, A.A.B. Baloch, P. Gandhidasan, “Uniform cooling of photovoltaic panels: A review”, Renewableb and Sustainable Energy Reviews 57, 1520–1544, 2016.
[3] P. Sudhakar, G. Kumaresan, R. Velraj, “Experimental analysis of solar photovoltaic unit integrated with free cool thermal energy storage system”, Solar Energy, 158, 837–844, 2017.
[4] A.M. Elbreki, M.A. Alghoul, K. Sopiana, T. Husseine, “Towards adopting passive heat dissipation approaches for temperature regulation of PV module as a sustainable solution”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 69, 961–1017, 2017.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology