eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Türkiye İçin Yeşil Bina Sertifika Sistemi Gerekliliği (ISAS2018-Winter_25)
S. Bilge Erdede1*, Sebahattin Bektaş2
1Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü, İzmir, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: bilgeerdede@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 138-143   |    41     8

ABSTRACT Yeşil binalar, binaların çevre ve insan sağlığına etkilerini dikkate alan ileri teknoloji taşınmazlardır. Yeşil binalar,
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak atık suların kullanılmasını sağlayan, gün ışığından faydalanan, etkin ısı yalıtımı
olan ve binanın ihtiyacı olan enerjiyi kendisinin ürettiği binalardır. Yeşil binalar insanların doğayla bütünleşmesini sağlarken,
içinde yaşayan insanların sağlığını korumak, çalışanların verimini artırmak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve
çevresel tahribatı minimum düzeye indirmek amacıyla inşa edilirler. Ülkemizde son dönemlerde "Enerji Verimliliği Kanunu",
"Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" gibi bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi"
uygulaması başlamış olsa da henüz ulusal bir yeşil bina sertifika sistemi bulunmamaktadır. Dünya'da en çok kullanılan
sertifika sistemleri BREEAM ve LEED kullanılmakta, bu da çok gerçekçi sonuçlar vermemektedir. Bu çalışmada yeşil binalar
ile ilgili Türkiye'deki yasal durum, yapılan son çalışmalar ele alınmış ve ulusal bir sertifika sistemi gerekliliği ortaya
konmuştur.  
KEYWORDS Sürdürülebilirlik, yeşil bina, yeşil bina sertifika sistemi, enerji verimliliği, LEED, BREEAM
REFERENCES [1] İ. Saka, “Sürdürülebilirlik açısından İstanbul’da bir ofis binasının Leed sertifikalandırma sistemi kapsamında değerlendirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2011.
[2] R. Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü (2. baskı), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1998.
[3] S. Konuk, “Bir planlama yaklaşım biçimi olarak kültürel sürdürülebilirlik Kumkapı örneği,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul, 2009.
[4] U. Akgül, “Sürdürülebilir Kalkınma: Uygulamalı Antropolojinin Eylem Alanı,” Antropoloji Dergisi, vol 24, 133-164, 2010.
[5] D. S. Mileti, Disasters by Design: A Reassessment of Natural Hazards in the United States, Joseph Henry Press, Washington D.C., 1999.
[6] G. Atalık ve T. Baycan, “Sürdürülebilir Kalkınma/Kentleşme İkilemlerine İlişkin Görüşler. Kent ve Çevre: Planlamaya Ekolojik Yaklaşım,” 4-6 Kasım, Sempozyum Kitabı, İstanbul, 1993.
[7] A. C. Kuşcu, “Sürdürülebilir mimarlık bağlamında geleneksel Konya evi üzerine bir inceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2006.
[8] F. D. Gönel, Ekolojik Ayakizi, Yıldız Teknik Üniversitesi BasımYayın Merkezi, İstanbul, 2007.
[9] B. Güvenç, “Sürdürülebilirlik bağlamında ekolojik tasarım prensiplerinin mimaride uygulanabilirliğinin irdelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2008.
[10] (2015a) Real Estate. [Online]. Available: https://www.zillow.com/rentalmanager/resources/?source=topnav&itc=postbutton_topnav
[11] E. P. Şimşek, “Sürdürülebilirlik bağlamında yeşil bina olma kriterleri: Kağıthane Ofispark Projesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, İstanbul, 2012.
[12] C. Aksu, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre. Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2011.
[13] J. Yudelson, The Green Building Revolution, Island Press, Washington, 2008.
[14] T. Köteşli Aydın, “Yeşil bina sertifikasyonları kapsamında yerel sistem gerekliliğinin değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2013.
[15] T. Ebert, N. Eßig and G. Hauser, Green Building Certification Systems, Detail Green Books, Architektur-Dokumentation GmbH&Co. KG, Munich, 2011.
[16] National Research Council of the National Academies, EnergyEfficiency Standards and Green Building Certification Systems, The National Academies Press, Washington, D.C., 2013.
[17] S. B. Erdede ve S. Bektaş, 2014. “Ekolojik açıdan sürdürülebilir taşınmaz geliştirme ve yeşil bina sertifika sistemleri,” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1):1-12, 2014.
[18] S. Şenol, “Gayrimenkul geliştirme sürecinde yeşil binaların sürdürülebilirlik kriterleri açısından incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, İstanbul, 2009.
[19] (2015b) Enerji Verimliliği Kanunu. [Online]. Available: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm [20] (2015c) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği. [Online]. Available: http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/f32f4847a3c7344_ek.pdf
[21] (2015d) Enerji Verimliliği Strateji Belgesi. [Online]. Available: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120225-7.htm
[22] (2015e) Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği. [Online]. Available: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081205-9.htm
[23] (2015f) Bina Enerji Performansı. [Online]. Available: www.bep.gov.tr
[24] B. Somalı ve E. Ilıcalı, “LEED ve BREEAM Uluslararası Yeşil Bina Değerlendirme Sistemlerinin Değerlendirilmesi,” IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 06-09 Mayıs, Bildiri Kitabı, 1081-1088, İzmir, Türkiye, 2009.
[25] (2016a). ÇEDBİK-Konut Sertifika Kılavuzu. http://www.cedbik.org/imagess/file/CEDBIKKONUTSERTIFIKAKILAVUZU-Haziran-2016.PDF (Erişim Tarihi: 25.07.2016)
[26] (2015g) Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği. [Online]. Available: http://www.cedbik.org/yesil-bina-nedir_p1_tr_3_.aspx
[27] S. B. Erdede, B. Erdede ve S. Bektaş, “Kentsel Dönüşümde Yeşil Binaların Uygulanabilirliği,” 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, 14-17 Ekim, İstanbul, Türkiye, 2014.
[28] (2018) Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği. [Online].Available: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-3.htm
[29] (2016b) Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Tüzüğü. [Online]. Available: http://www.cedbik.org/dernek-tuzugu_p1_tr_28_.aspx

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology