eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Atik Mermer Tozu ve İnşaat Sektöründeki Kullanımı İle İlgili Çalışmalar (ISAS2018-Winter_257)
Gülsüm Sağlam Çitoğlu1, Oğuzhan Yavuz Bayraktar2*
1Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
2Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
* Corresponding author: obayraktar@kastamonu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1323-1330   |    25     7

ABSTRACT Bu çalışmada, İnsanoğlunun geçmişten günümüze kadar karşılaması zorunlu olduğu barınma ve ortak yaşam alanlarını
oluşturmak için gerekli olan yapı malzemelerinin minimum seviyede tüketilmesi, çevre kirliliğinin daha aza indirgenmesi ve
enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla endüstriyel atık kullanımını incelediğinden bahsetmiştir. Doğa kendi kendini doğal
yollarla geri dönüştürerek kirliliği kısa sürede temizleyebilmektedir. Doğadaki atıkların geri dönüşüm mekanizması gelişmiş
ülkelerde belirli kurallarla çevrilidir. Ancak insan kaynaklı; öncelikle endüstriyel atıklardan kaynaklanan kirlilikler doğada uzun
süre kalarak olumsuz etkilere yol açar. Dünya da mermer endüstrisi incelendiğinde önde gelen mermer tedarikçilerinden; Türkiye
ilk sıralarda yer alıyor. Mermerin gerek üretimi sürecinde gerekse işleme tesislerinde işlenmesi sürecinde açığa çıkan mermer
atıkları, belirli bir boyuta getirildikten sonra inşaat sektöründe farklı kullanım alanları oluşturur. Bunlar beton ve asfalt
karışımlarında agrega, yol zemini ve baraj inşaatlarında dolgu malzemesi vb. yapımında kullanılır. Mermer den üretim atığı
olarak ortaya çıkan tozların kullanılabilirliği endüstriyel açıdan kazanç olduğu kadar çevresel açıdan da bir sorunun giderilmesi
anlamını taşır. Mermer toz atıklarının değerlendirilmesi fabrika işletmecilerine ve ülke ekonomisine kaynak sağlayacağı gibi
çevre kirletici özelliğini de ortadan kaldırmaktadır. Mermer en fazla inşaat sektöründe kullanıldığından, bu sektörde gerçekleşen
hızlı gelişmeye paralel olarak sağladığı istihdam, yarattığı katma değer ve kazandırdığı milyonlarca dolarlık ihracatıyla lokomotif
görevi görüyor.  
KEYWORDS Atık mermer tozu, Çevre kirliliği, İnşaat sektörü, Geri dönüşüm, Ekonomi
REFERENCES 1. Cömert, A.T., 2005. Uçucu Küllerin Zemin Stabilizasyona Etkileri, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi
2. Çakılcıoğlu, İ., 2007. Yüksek Plastisiteli Killerin Stabilizasyonu, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
3. Akbulut, H., Gürer, C., (2007), Use of Aggregates Produced from Marble Quarry Waste in Asphalt Pavements, Science Direct, Building and Environment, 42, 1921-1930
4. Bilgin, N., 2010, Mermer Tozu Atıklarının Yapı Malzemesi Üretiminde Kullanımı, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
5. Baykal, G., Erdinçliler, A., Saygılı, A., 2004. Highway embankment construction using fly ash in cold regions, Resources, Conservation and Recycling, 42, 3, 209-222
6. Kalay, E., 2010, Sıkıştırılmış Yüksek Plastisiteli Kül Zemin Stabilizasyonunda Pomza, Mermer Tozu ve Kirecin Kullanılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi
7. Ünal, O., 2004, Uygunoğlu, T., “Afyon Mermer Tozu ve Soma Uçucu Kül Katkılı Betonların Donma-Çözülme Özellikleri ve Ekonomik Değerlendirilmesi”, Endüstriyel
Hammaddeler Sempozyumu
8. Sağlam, G., 2012, Çimento Üretiminde Atık Mermer Tozu ve Atık Alçının Kullanilabilirliği, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi
9. Alişer, B., 2013, Mermer Tozu ve Cam Elyaf Katkılı Çimento Harçlarının Sülfat Dayanıklılığının Araştırılması, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi
10. Aycan, İ.O., 2007, Türkiye’de Mermercilik ve Geleceği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
11. Zorluer, İ., Usta, M., 2003, Zeminlerin Atık Mermer Tozu İle İyileştirilmesi, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu Afyon
12. Şentürk, A., Gündüz, L., Tosun, Y.İ., Sarıışık, A., 1996, Mermer Teknolojisi, S.D.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü
13. http://tr.wikipedia.org/wiki/mermer
14. Gücek. S., 2011, Mermer Tozu ve Uçucu Külün Kil Zeminlerin İyileştirilmesinde Kullanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
15. Muratoğlu, İ., 2010, Atık Mermer Tozu Katkılı Killi Zeminlerin Konsolidasyon ve Permeabilite Özelliklerinin Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
16. Alyamaç, K.E., İnce, R., (2007), Karo Mozaik Döşeme Kaplama Plak Üretiminde Atık Mermer Çamurunun Kullanılabilirliği”, 7. Ulusal Beton Kongresi
17. Kurnaz, O., Acar, M.U., 2000. AKÜ Meslek Yüksekokulu Tezi, Afyonkarahisar
18. Kun, N., 2000.“Mermer Jeolojisi ve Teknolojisi, İzmir Mermerciler Odası, İzmir
19.Gökçer, B., 2013, Mermer Tozu ve Cam Elyaf Katkılı Çimento Harçlarının Aşınma, Yüksek Sıcaklık ve Donma-Çözülme Davranışlarının İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi
20. Beycioğlu, A., Başyiğit C. ve Subaşı, S., 2008. Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanımı ile Geri Kazanılması ve Çevresel Etkilerinin Azaltılması, Çevre Sorunları Sempozyumu
21. Aydın, A.B., 2013, İnce Agregasında Farklı Oranlarda Mermer Tozu Kullanılmış Betonların Dayanım ve Dayanıklılık Özellikleri, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi
22. Demir, İ., Başpınar M. S., 2001, Mermer Tozu Atıklarının (Havuz Çökeltisi) Hafif Yapı Blokları Üretimin de Kullanılması, Türkiye IV. Mermer Sempozyum
23. Demir, İ., Mermer, Mermer Tozu ve Atıklarının Kullanım Alanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
24. Yıldız, O., 1995. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi
25. http://tr.wikipedia.org
26. Demir, İ., Mermer Tozunun Kullanım Alanları, bk.aku.edu.tr.
27. Çelik, M.Y., Tur, Ş., 2009. Afyonkarahisar Organize
Sanayi Bölgesi Mermer Atıkları Depolama Sahasının Özellikleri, AKÜ Fen Bilimleri Dergisi
28. Yeşilkaya, L., 1995. Mermer Madenciliği, Afyon Kocatepe Üniversitesi
29. Öztürk, B., 2006. Mermer Sanayisindeki İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Araştırılması, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
30. Çelik, M. Y., 1996, Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi
31. Bilgin, M., Çakır, E., 1998. Mermer Araştırması, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 19981, İstanbul
32. Türker, P., Erdoğan, B., Mermer Tozunun Çimentonun Hidratasyonuna ve Mikroyapısına Etkileri, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
33. Bilensoy, M., 2010, Mermer Fabrikaları Toz Atıklarının Değerlendirilmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
34. İstanbul Ticaret Odası. Haziran 2003 www.ito.org.tr.
35. DPT VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Yapı Malzemeleri II (Mermer – Granit – Yapı
Taşları – Arduvaz) Çalışma Grubu Raporu Ankara 2001
36. DPT, “Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, 2001
37. Vijayalakshmi, V., Singh, S. Ve Bhatnagar, D., (2001), “Marble Slurry-A New Perspective”, Technology İnformation, Forecasting and Assesment Council, New Delhi,
İndia. 2001 Golden Jubile Year, M.B.M. Engineering College National Seminar on Small Scale Mining Jodhppur, Rajasthan
38. Ceylan, H., Saraç, S., Özkahraman, H. T., 2001, Mermer Toz Atıklarının Derz Dolgu Malzemesi (Fuga) Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye III. Mermer Sempozyumu (Mersem 2001)
39. Ünal, O., Uygunoğlu, T., 2003, Atık Mermer Tozu Katkılı Betonların Donma – Çözülme Etkisinde Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, Türkiye IV. Mermer
Sempozyumu (Mersem 2003)
40. Ferreira, J.M.F., Torres, P.M.C., Silvia M.S. ve Labrincha, J.A., (2003), “Recycling of Granite Sludges in Brick Type and Flor Type Ceramic Formulations”, Euroceram News, waste recycling in The Ceramic İndustry

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology