eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Siber Savunma Alanında Yapay Zekâ Tabanlı Saldırı Tespiti ve Analizi (ISAS2018-Winter_266)
Burcu Aytan1*, Necaattin Barışçı2
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: burcukalayciaytan@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1384-1390   |    25     7

ABSTRACT Bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin hızlı gelişimi, hız ve verimlilik artışı ve kolaylık sağlaması nedeniyle birçok bilgi
elektronik ortamlara aktarılmıştır. Elektronik ortamların yaygınlaşması; kişisel veya kurumsal açıdan önemli bir bilginin
başkalarının eline geçmesi, maddi ve manevi zararlara yol açması gibi sorunları da ortaya çıkarmıştır.
Korunacak bilginin değerine göre farklılık gösterebilecek olan koruma sistemlerinin aslında tek amacı, saldırganlara ve
saldırılara karşı önlem alarak, bilginin mahremiyetinin korunmasıdır. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını
kaybetmesine neden olabilecek bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin bozulması yönünde yapılan saldırılara karşı
sistem güvenlik uzmanları önlem almaya çalışmakta ve sistemin kaynaklarını yetkisiz erişimden korumaktadır. Bilgiyi
korurken, var olan sistemlerin sürekliliğinin sağlanması, yapılan saldırılara karşı alınan önlemlerin güncelliğinin korunması,
değişen saldırı ve yöntemlerin bilinmesi ve var olan sisteme adapte edilmesi gerekmektedir.
Günümüzde bilgi ve bilgisayar güvenliğinin öneminin kavranmasıyla geliştirilen araçlardan biri olan Saldırı Tespit Sistemleri
ile sistemlere yapılan yetkisiz erişimler ve kötüye kullanımlar tespit edilerek, bunların yol açabileceği zararlar engellenmeye
çalışılmaktadır.
Bu çalışmada saldırı tespit sistemleriyle ilgili uygulamalarda en çok kullanılan veri setlerinden biri olan “KDD Cup’99” veri
seti kullanılarak hizmet dışı bırakma saldırıları ve bilgi tarama saldırıları Weka aracında yer alan makine öğrenme
algoritmaları ile tespit edilmeye çalışılmış ve yüzde doksan dokuz oranında başarı sağlanmıştır.  
KEYWORDS Saldırı Tespit Sistemleri, Bilgisayar Ağlarında Anormallik Tespiti, Siber Saldırılar, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka
REFERENCES [1] M. Ünver, C. Canbay, A. G. Mirzaoğlu, Siber Güvenliğin Sağlanması: Türkiye’deki Mevcut Durum ve Alınması Gereken Tedbirler, Bilgi Teknolojileri ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Mayıs 2009
[2] C. Karakuş, Kritik Alt Yapılara Siber Saldırı, İstanbul Kültür Üniversitesi
[3] Y. Şenkaya, U. G. Adar, Siber Savunmada Yapay Zeka Sistemleri Üzerine İnceleme, Akademik Bilişim 2014 Konferansı Mersin
[4] Ş. Sağiroğlu, E. N. Yolaçan, U. Yavanoğlu, Zeki Saldırı Tespit Sistemlerinin İncelenmesi, Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2011
[5] M. Z. Yıldırım, A. Çavuşoğlu, B. Şen, İ. Budak Yapay Sinir Ağları ile Ağ Üzerinde Saldırı Tespiti ve Paralel Optimizasyonu, XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2014
[6] H. Takci, Veri Madenciliği İle Saldırı Tespiti Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
[7] Y. Özen ve B. Mert, Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılan Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Karşılaştırılması, ICONCS 2018
[8] K. Hanifi, H. Bank, M. E. Karsligil, A. G. Yavuz ve M. A. Güvensan, Makine Öğrenmesi Anormal Durum Belirleme Yaklaşımı ile Ağ Üzerinde Saldırı Tespiti, Bilgisayar Mühendisli˘gi Bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi, IEEE 2016

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology