eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Dinamik Hesap Modellerinin Kıyaslanması (ISAS2018-Winter_271)
Hikmet Hüseyin Çatal1*
1Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
* Corresponding author: huseyin.catal@deu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1414-1420   |    23     6

ABSTRACT Taşıyıcı sistemlerin deprem, rüzgar gibi etkiler altında dinamik analizinde serbest titreşim analizi önemli bir yer
tutmaktadır. Dinamik yükler altında taşıyıcı sistemlerin serbest titreşim analizi sürekli veya ayrık kütleli hesap modelleri
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Sürekli kütleli hesap modelinde eğilme tesirlerinin yanı sıra, kesme tesirleri ve yüksek
mertebeden kesme tesirleri dinamik analize dahil edilebilmektedir. Dinamik hesap modellerinde doğrusal ve doğrusal olmayan
davranış ile P-δ etkileri hesaplamalarda dikkate alınabilmektedir. Taşıyıcı sistemlerin ayrık kütleli olarak modellenmesi
halinde matris yöntemler de kullanılmaktadır. Ayrık hesap modelinde matris kullanılarak Taşıyıcı sistemlerin mesnetleri,
zemin koşullarına bağlı olarak, yarı-rijit davrandığı kabul edilmesi halinde, sürekli veya ayrık kütleli hesap modellerinde
mesnetler, zemini temsil eden doğrusal veya doğrusal davranmayan çökme, dönme yayaları ile modellenebilmektedir.
Çalışmada, yüksek irtifalı, sabit en kesitli betonarme taşıyıcılı bir bacanın serbest titreşimine ait açısal frekansları, sürekli ve
ayrık kütleli hesap modelleri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda, dinamik hesap modellerinin temellerinin rijit ve
yarı-rijit davranması durumları dikkate alınmış, elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır.  
KEYWORDS Serbest titreşim, sürekli kütleli hesap modeli, ayrık kütleli hesap modeli,frekans, yarı-rijit mesnet
REFERENCES [1] Doyle PF., Pavlovic M. “Vibration of beams on partial elastic foundations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics; Vol 10, pp 663-674, 1982
[2] Çatal, H.H. “Free vibration of partially supported piles with the effects of bending moment, axial and shear force”, Engineering Structures; Vol 24, pp 1615-1672, 2002
[3] Bozyigit, B., Yesilce, Y., Çatal, S. “Free vibrations of axial-loaded beams resting on viscoelastic foundation using Adomian decomposition method and differential transformation”, Engineering Science and Technology, an International Journal, 21(6), pp. 1181-1193, December 2018
[4] . Çatal,S. "Response of forced Euler-Bernoulli beams using differential transform method", Structural Engineering and Mechanics; Vol 42(1), pp 95-119, April 2012
[5] . Çatal, S. “Solution of free vibration equations of beam on elastic soil by using differential transform method”, Applied Mathematical Modelling; Engelars, Vol 32, pp 1744 -1757, September 2008
[6] Yesilce, Y., Catal, S. “ Free vibration of axially loaded Reddy-Bickford beam on elastic soil using the differential transform method”, Structural Engineering and Mechanics; Vol 31(4), pp 453-475, March 2009
[7] Yesilce Y., Çatal H.H. “Solution of free vibration equations of semi-rigid connected Reddy-Bickford beams resting on elastic soil using differential transform method”, Archive of Applied Mechanics, Vol 81, pp 199-213, February 2011
[8] Çatal H.H. “ Free vibration of semi–rigid connected and partially embedded piles with effects of the bending moment, axial and shear force”, Engineering Structures, Vol 28, pp 1911-1918, December 2006
[9] Chopra AK., Dynamics of Structures, USA, Prentice Hall, 1995
[10] Clough RW., Penzien J., Dynamics of Structures, USA, Computers and Structures, 2010
[11] Çatal H.H. “Baca Dinamiği”, Bülten, Sayı 143, sayfa 18-23, 2008
[12] Çatal H.H., Yesilce Y. “Yapı Dinamiği” İzmir, Türkiye, Birsen Yayınevi, 2017

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology