eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE ÇEVİRMENİN ROLÜ (ISAS2018-Winter_277)
Abdullah Ballı1*
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity , Ankara, Turkey
* Corresponding author: abdullahballi@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1457-1463   |    25     9

ABSTRACT Dış ticaret alanındaki çalışmalara bakıldığında çevirmenlerin sahip oldukları mesleki yeterlikler ve
nitelikleriyle, dış ticaret etkinliğinin başlangıcından başarıyla sonuçlanmasına değin üstlendikleri rollerin
etkisinin, büyük bir öneme sahip olduğu görülebilir. Gerek ithalatçılar ve gerekse ihracatçılar açısından
son derece önem arz eden dış ticaret süreci ve bu süreçte özellikle gerek işadamlarının ve gerekse
çevirmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar da bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Çalışmada, iş
dünyasının dış ticaret alanında devamlı artan talep ve beklentileri karşısında çevirmenlerin sahip olması
gereken mesleki donanımlar, ticari faaliyetlerin başarıyla sonuçlandırılması için hem iş adamları hem de
çevirmenler tarafından bilinmesi gereken esas konular ve çevirmenlerin üstlenebileceği muhtemel rol ve
görevler ele alınacaktır.  
KEYWORDS Dış ticaret, ithalat, ihracat, çevirmen, tercüman, rol
REFERENCES [1] A. Göktürk, Çeviri: Dillerin Dili, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1994.
[2] J. Al-Omari, Understanding the Arab Culture: A Practical Cross Cultural Guide to Working In the Arab World. UK: How To
Books Ltd, 2008.
[3] M. Amman, Akademik Çeviri Eğitimi’ne Giriş, (çev. E. Deniz Ekeman, Multilingual Yayınları, İstanbul 2008
[4]http://www.mtb.hacettepe.edu.tr/vizyon.php
[5]https://aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudille ri/custom_page-322-arapca-mutercimtercumanlik.html
[6] Megep, MEB, Muhasebe ve Finansman, Dış Ticaret Kavramları, Modüller, Ankara, 2011.
[7] M. Yazıcı, Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları., Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 2005.
[8] N. Şevik, Mehmet Gündoğdu, Çeviri Eğitiminde Çevirmen Adayı Öğrencilerin Edinmesi Gereken Temel Becerilere Bir Üst Bakış, Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi,
Aksaray: Haziran 2018

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology