eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

TÜRKİYE’DE MÜTERCİM TERCÜMAN YETİŞTİRME PROGRAMLARI VE SORUNLARI (ISAS2018-Winter_278)
Abdullah Ballı1*
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity , Ankara, Turkey
* Corresponding author: abdullahballi@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1464-1471   |    22     7

ABSTRACT Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanmakta olan mütercim tercüman yetiştirme programlarının yenilikçi
yaklaşımlar ışığında incelenmesi ve değerlendirilmesi, hali hazırda uygulanan programların, çevirmen
istihdam eden kurum ve kuruluşların beklenti ve ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığına yönelik tespitlerde
bulunulması ve mevcut programlardaki temel sorunların tanımlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede
öncelikle mütercim tercümanlık programları taranmış, daha sonra çevirmen istihdam eden belli başlı
kuruluşların temel beklenti ve gereksinimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak, programların belli
başlı sorunları tanımlanmış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim
Müfredatı örneği ele alınarak, mütercim tercümanlık programlarından mezun olacak öğrencilerin mesleki
yeterliklerinin iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeylerinin mümkün olan en üst düzeyde artırılması
ve için genel çerçevede yenilikçi yaklaşımlardan bahsedilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.  
KEYWORDS Eğitimde planlama, öğretim programları, yükseköğretim, mütercim-tercümanlık
REFERENCES [1] Ahmet Kocaman, Tabancı Dil Öğretim Yöntemleri: Genel Bir Değerlendirme, Genel Dilbilim Dergisi, 2, Ankara: 1978, s. 81.
[2]http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_0000000000000000000000089&birim_kod=511&submenuheader=2&prg_kod=511
[3]http://almancaceviri.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/anabilim-dalimiz/misyon-ve-vizyon
[4]http://almancaceviri.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/ogrenci/2018-2019-lisans-ders-tablosu http://www.mtb.hacettepe.edu.tr/vizyon.php
[5]https://aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudilleri/cu stom_page-322-arapca-mutercim-tercumanlik.html
[6]https://www.aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudilleri/contents/files/MÜFREDAT.pdf
[7]https://www.aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudilleri/custom_page-322-mutercim-tercumanlik-(arapca).html
[8] T. Gedikoğlu, Çağdaş Yükseköğretim: Önemi,Sorumlulukları, Planlı Değişim ve Yönetim, 1991.S.20
[9] Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminde Eğitim NeOlmalı?, Hacettepe Üniversitesi Yayınları,Ankara:2014.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology