eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Temel Tasarım Eğitiminde Yüzeyden Hacime Geçiş Çalışmalarının Biçim Üretimi Bağlamında Değerlendirilmesi (ISAS2018-Winter_28)
Handan Özsırkıntı Kasap1*, Anday Türkmen2
1Gedik University, İstanbul, Turkey
2Gedik University, İstanbul, Turkey
* Corresponding author: handan.kasap@gedik.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 155-162   |    40     19

ABSTRACT Bu araştırma İstanbul Gedik Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Temel Tasarım dersini alan yirmi
öğrenci üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın kuramsal zeminini oluşturan çalışmanın birinci kademesinde öğrencilerden,
sınırlandırılmış bir düzlem üzerinde, seçtikleri temel geometrik formları kullanarak yüzeysel biçim ilişkilerine yönelik kararlar
içeren iki boyutlu kompozisyonlar oluşturmaları istenmiştir. En az iki temel tasarım ilkesi barındırması beklenen çalışmanın son
aşamasında ise, geometrik formlar ile temsil edilen yüzeysel kurguların hacimsel ortamda nasıl değerlendirildiğine ilişkin tüm
süreçler maket çalışmaları ile tamamlanmıştır. Sonuç ürünleri üzerinden öğrencilerin tasarım reflekslerine ilişkin yaklaşımları
tespit edebilmek için yedi soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi yöntemi
ile frekansları tespit edilmiş ve bu frekans değerleri üretilen teknik anlatımlar ile tanımlı hale getirilmiştir. Ayrıca, araştırmanın
kuramsal kısıtlılıklarına yeni bir bakış açısı kazandırabilmek ve nesnel yorumlar elde edebilmek için kapsamlı literatür taraması
yapılmış ve temel tasarım ilkeleri ile biçim üretimine dair kabul gören uluslararası yaklaşımlar tanımlı hale getirilerek yüzeyden
hacime geçiş temrinlerinin temel tasarım dersinde temsil edilmesi fikri detaylandırılmıştır. Öğrencilerin yüzeyden hacime geçiş
kararları ile biçim üretimine yönelik yaklaşımları arasında temel tasarım ilkeleri ölçeğinde iletişim kuran bu araştırma ile mevcut
tasarım yazınına ve tasarım odaklı lisans programlarında aktarılan temel tasarım eğitimlerine yönelik izlencelerin geliştirilmesine
katkı sağlamak amaçlanmıştır.  
KEYWORDS İç mimarlık, tasarım, tasarım eğitimi, tasarım ilkeleri, temel tasarım.
REFERENCES [1] Moussavi, F. (2011). Biçimin İşlevi. İstanbul: YEM Yayın.
[2] Gür, Berin. Praksis: Eylem Olarak Tasarım ve Eğitimi. Şengül Öymen Gür (Ed.). Mimari Tasarım Eğitimine Çağdaş Önermeler içinde. İstanbul: YEM Yayın, 2017, ss. 79-94.
[3] Dikmen, Ç. B. (2011). Mimarlık Eğitiminde Stüdyo Çalışmalarının Önemi: Temel Eğitim Stüdyoları. e-Journal of New World Sciences Academy. 6.4, ss. 1509-1520.
[4] Hegger, M. ve H. Drexler (2016). Adım Adım Yapı Malzemeleri. V. Atmaca (çev.), 2. Baskı. İstanbul: YEM Yayın (özgün basım 2007).
[5] Ching, F. (2014). Mimarlık: Biçim, Mekân ve Düzen. S. Lökçe (çev.), 6. Baskı. İstanbul: YEM Yayın (özgün basım 1996).
[6] Wong, W. (1972). Principles of Two-Dimensional Design. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
[7] Kuloğlu, Nilgün. Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl İkilemi: Soyut-Somut Olgular. Şengül Öymen Gür (Ed.). Mimari Tasarım Eğitimine Çağdaş Önermeler içinde. İstanbul: YEM Yayın, 2017, ss. 79-94.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology