eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Akıllı Ulaşım Sistemleri Üzerine Bir Değerlendirme (ISAS2018-Winter_285)
Burak Yiğit Katanalp1*, Zeynel Baran Yıldırım2, Ezgi Eren3, Volkan Emre Uz4
1Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
2Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
3Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
4Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
* Corresponding author: bkatanalp@adanabtu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1503-1506   |    21     7

ABSTRACT Dünyada hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, gündelik yaşamımızda karşılaştığımız her türlü probleme bilimin
kullanılarak çözümler üretilmesine olanak sağlamaktadır. Sürekli nüfus artışı, ekonomik büyümeler, kaynak tüketimi ihtiyacı,
artan şehirleşme gibi göstergeler, ulaştırma sektöründe ortaya çıkan sorunlara yeni teknolojileri takip ederek bilimsel gelişmeler
ışığında akıllı çözümler üretmeyi zorunlu kılmıştır. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), ulaşım alanında karşılaşılan problemlere
ileri teknolojik uygulamalarla çözümler üretip hayatı kolaylaştırmaktadır. 1960’lı yılların sonunda ilk uygulamaları görülmeye
başlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), teknolojinin etkinliğinin artmasıyla birlikte günümüzde ulusal ve uluslararası
platformlarda son derece önemli bir unsur haline gelmiş, bu alanda öncülük eden ülkeler arasında oluşan rekabet ortamı AUS
uygulamalarını çeşitlendirmiş ve yaygınlaşmasına hız kazandırmıştır. Türkiye AUS alanında dünyadaki gelişmeleri eş zamanlı
olarak takip edemese de, son yıllarda AUS farkındalığının ve ilgili paydaşların bu alandaki etkinliğinin artması ortaya konan
uygulamaların işlevselliğini artırmış ve AUS uygulamaları daha da popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada AUS’un Türkiye ve
Dünya’daki tarihsel gelişim süreci incelenmiş, ülkemizde AUS’un yaygınlaşması değerlendirilmiştir.  
KEYWORDS Akıllı Ulaşım, AUS, Akıllı Sistemler
REFERENCES [1] Y. Lin, P. Wang, and M. Ma, "Intelligent Transportation System (ITS): Concept, Challenge and Opportunity." pp. 167-172.
[2] H. T. Yaman, “Akıllı Ulaşım Sistemleri tanımı ve kapsamı,” Akıllı Ulaşım ve Güvenlik Sistemleri, pp. 54, 2014.
[3] M. S. Yardım, and A. Demir, “İstanbul Otopark Yönetimde Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Kullanımı, 8,” Ulaştırma Kongresi, İMO
İstanbul Şubesi, Poster Sunum, İstanbul, 2009.
[4] H. Tokuyama, “Intelligent transportation systems in Japan,” Public Roads, vol. 60, no. 2, 1996.
[5] X. Yan, H. Zhang, and C. Wu, "Research and development of intelligent transportation systems." pp. 321-327.
[6] J. S. Sussman, Perspectives on intelligent transportation systems (ITS): Springer Science & Business Media, 2008.
[7] H. Tufan, “Akilli Ulaşim Sistemleri Uygulamalari ve Türkiye için bir AUS Mimarisi Önerisi,” Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, TC Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014.
[8] P. Roads, "Demo ‘97: Proving AHS Works," July, 1997.
[9] D. Ulaştırma, and H. Bakanlığı, "Ulusal Akıllı Ulaşım Sİstemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016)," Ankara, 2014.
[10] A. Akbaş, and E. Akdoğan, “İstanbul Kent İçi Trafik Kontrol Sistemi Üzerine Bir Durum Değerlendirmesi,” TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul'da Kent İçi Ulaşım Sempozyumu, pp. 28-30, 2001.
[11] M. S. YARDIM, and G. AKYILDIZ, “Akilli Ulaştirma Sistemleri ve Türkiye'deki Uygulamalar. 6,” Ulaştirma Kongresi Bildiriler Kitabi. içinde Istanbul: TMMOB Inşaat Mühendisleri Odasi, 2005.
[12] (2018) İstanbul Kart [online]. Available.
[13] D. MGC, "Bolu Dağı Geçişi Yol ve Trafik Bilgilendirme Sistemi (TBS) Veri İletişimi Altyapısı," DATEL, 1999.
[14] E. G. YALÇIN, and M. BÜYÜK, “OTOMATİK KAZA BİLDİRİM SİSTEMLERİNİN TRAFİK ÇARPIŞMALARININ SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ,”
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, pp. 426.
[15] B. Çapalı, “Akıllı ulaşım sistemleri ve Türkiye'deki uygulamaları,” SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
[16] S. Candan, “Ankara Ulaşım Sisteminde Bütünleşme İhtiyacı,” Mülkiye Dergisi, vol. 32, no. 261, pp. 175-185, 2008.
[17] A. Ö. Mustafa Ilıcalı, Mehmet Çağrı Kızıltaş, "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Güvenli ve Düzenli Bir Trafik İçin Önemi," İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016.
[18] U. Başbakanlık, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı," D. P. Teşkilatı, ed., 2006.
[19] Ö. Yılmaz, “Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma Sistemleri: Uzmanlık Tezi,” Bilgi Toplumu Dairesi, 2012.
[20] O. Z. Güzelci, “Kişiselleştirilmiş Bir Akıllı Ulaşım Bilgilendirme Sistem Önerisi,” 2015.
[21] (2018) 112 Acil Çağrı Merkezi [online]. Available: www.112.gov.tr.
[22] M. Bakkal, and A. Oflaz, Lojistik bilgi sistemleri: Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2011.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology