eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Türkiye’deki Bisiklet Paylaşım Programları (ISAS2018-Winter_286)
Ezgi Eren1*, Burak Yiğit Katanalp2, Zeynel Baran Yıldırım3, Volkan Emre Uz4
1Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
2Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
3Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
4Adana Science and Technology University  , Adana, Turkey
* Corresponding author: eeren1027@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1507-1513   |    32     7

ABSTRACT Bu çalışma Türkiye’de bulunan altı farklı şehirdeki: İSBİKE, BİSİM, ANTBİS, NEXTBİKE, KOBİS, KAYBİS bisiklet
paylaşım programlarının(BPP) SWOT analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini incelemiştir. Bu çalışmada,
bisiklet paylaşım programlarının çevre dostu ve ekonomik olması ile yakıt ve alan tasarrufu sağlaması, kültürel ve sosyal
katkıların bulunması, insan sağlığına olumlu etkileri ile daha sağlıklı toplum oluşması gibi sistemin güçlü yanları ve yarattığı
fırsatlar vurgulanmıştır. BPP’lerin tarihi gelişim süreçleri incelendiğinde bugün de dahil olmak üzere en büyük tehdidin, bisiklet
hırsızlığı ve bireylerin bisikletlere veya bisiklet park istasyonlarına bilerek zarar vermesi olduğu belirlenmiştir. Bisiklet
kullanımının toplumumuz tarafından tam olarak benimsenememesi, bisiklet paylaşım programlarının en temel eksikliğidir. Bu
çalışma ile ülkemizdeki bisiklet paylaşım programları hakkında bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmış ve daha önce yapılan
araştırma sonuçlarından da destek alarak seçilen bisiklet paylaşım programları değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışma sonuçları
mevcut sistemlerin artı ve eksikliklerini içerdiğinden ileride hayata geçebilecek bisiklet paylaşım programlarına bir kılavuz
niteliği taşıyabilir.  
KEYWORDS Bisiklet, Bisiklet Paylaşım Programı, Sürdürülebilir Ulaşım, Akıllı Ulaşım, SWOT
REFERENCES [1] L. Bajracharya, T. Mulya, A. Purbasari, and M. Hwang, "A Study on Cost-Effective and Eco-friendly Bicycle Sharing System for Developing Countries." pp. 523-531.
[2] I. Otero, M. Nieuwenhuijsen, and D. Rojas-Rueda, “Health impacts of bike sharing systems in Europe,” Environment international, vol. 115, pp. 387-394, 2018.
[3] M. KÖS, “Kentiçi Ulaşım Problemlerine Alternatif Entegre Bisiklet Ulaşımı Planlaması,” Yüksek Lisans Tezi, Kentsel Tasarım Anabilim Dalı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2015.
[4] Y. Zhang, and Z. Mi, “Environmental benefits of bike sharing: A big data-based analysis,” Applied Energy, vol. 220, pp. 296-301, 2018.
[5] P. DeMaio, “Bike-sharing: History, impacts, models of provision, and future,” Journal of public transportation, vol. 12, no. 4, pp. 3, 2009.
[6] S. Shaheen, S. Guzman, and H. Zhang, “Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia: past, present, and future,” Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, no. 2143, pp. 159-167, 2010.
[7] Baksi. [online]. Available: http://www.baksi.com.tr/.
[8] İSBİKE. [online]. Available: https://www.isbike.istanbul/.
[9] BİSİM. [online]. Available: http://www.bisim.com.tr/.
[10] ANTBİS. [online]. Available: http://antbis.com/.
[11] nextbike. [online]. Available: https://www.nextbike.com.tr/tr/konya/.
[12] KOBİS. [online]. Available: http://kobis.com.tr/.
[13] KAYBİS. [online]. Available: https://www.kayseriulasim.com/tr/FaaliyetAlanlarimiz/kaybis/hakkinda.
[14] T. Mátrai, and J. Tóth, “Comparative assessment of public bikesharing systems,” Transportation Research Procedia, vol. 14, pp.2344-2351, 2016.
[15] L. Chen, D. Zhang, G. Pan, X. Ma, D. Yang, K. Kushlev, W. Zhang,and S. Li, "Bike sharing station placement leveragingheterogeneous urban open data." pp. 571-575.
[16] T. Ü. Çiğdem Çörek Öztaş, “Bisiklet Paylaşım Sistemi ve Kent İçiBisikletli Ulaşım Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı,” 11.08.2015, 2015.
[17] W. El-Assi, M. S. Mahmoud, and K. N. Habib, “Effects of built environment and weather on bike sharing demand: a station level analysis of commercial bike sharing in Toronto,” Transportation, vol. 44, no. 3, pp. 589-613, 2017.
[18] K. Kim, “Investigation on the effects of weather and calendar events on bike-sharing according to the trip patterns of bike rentals of stations,” Journal of Transport Geography, vol. 66, pp. 309-320, 2018.
[19] M. Hyland, Z. Hong, H. K. R. de Farias Pinto, and Y. Chen, “Hybrid cluster-regression approach to model bikeshare station usage,”
Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 115, pp. 71-89, 2018.
[20] P. Midgley, “Bicycle-sharing schemes: enhancing sustainable mobility in urban areas,” United Nations, Department of Economic and Social Affairs, vol. 8, pp. 1-12, 2011.
[21] V. E. UZ, “BİSİKLET YOLLARININ GEOMETRİK PLANLAMA ESASLARI VE UYGULAMASI ” Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2003.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology