eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Dicle Üniversitesi Gül Bahçesi Alanlarında Gül yaprakarısı, Arge ochropus (Gmelin, 1790) (ISAS2018-Winter_288)
Selime Ölmez Bayhan1*, Erol Bayhan2
1Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Dicle University, Diyarbakır, Turkey
* Corresponding author: solmezbayhan@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1520-1522   |    22     6

ABSTRACT Dicle Üniversitesi kampus alanındaki güller üzerinde 2017-2018 yıllarında zararlı
olan Gül yaprakarısı, Arge ochropus (Hymenoptera: Argidae) saptanmıştır. Sözkonusu olan
zararlının larvaları kampus alanındaki güllerin büyük çoğunluğunda yaprakları yiyerek zarar
yaptığı görülmüştür  
KEYWORDS Gül, Rosa sp., Arge ochropus, Diyarbakır, Argidae
REFERENCES [1]. Anonim, The Biology and Ecology of Rosa x hybrida (Rose). Australian Government. Department of Healthand Ageing Office of the Gene Technology Regulator. 1-10., 2005.
[2]. Zlesak, Flower Breeding and Genetics. Issues, Challenges and Opportunities for the 21 st Century. Ed: Neil O Anderson. 695-740. 2007.
[3]. T. Baytop, Türkiye’de Eski Bahçe Gülleri. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları 2593. Yayın Dairesi Başkanlığı Sanat Eserleri Dizisi 319, Ankara. 2011.
[4]. H. Baydar ve S. Kazaz, S. Yağ Gülü ve Isparta Gülcülüğü. Tola Matbaa ve Tanıtım Hizmetleri, 144s, Isparta. 2013.
[5]. B. Yaşar, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları Gezegen Basım San.Tic.Ltd.Şti. 156s. 2017.
[6]. İ Oğurlu,., Ö. Eser ve H. Süzek, Kuşburnu bitkisi (Rosa spp.)' nde rastlanan zararlı böcekler ve bunlara karşı kullanılabilecek faydalı türler. Kuşburnu sempozyumu.
Bildiriler Kitabı, Gümüşhane, 5-6 Eylül 1996, s. 207-218.¸ 1996.
[7]. O. Demirözer, ve İ. Karaca, Phytophagous arthropod species associated with oil bearing rose, Rosa damascena Miller in Isparta province with distributional remarks. SDU Journal of Science (E-Journal), 6(1): 9-25., 2011.
[8]. S. A. Yücel, ve M. Kıvan, İstanbul Göztepe Parkı Gül Bahçesinde bulunan zararlı Hemiptera ve Hymenoptera türleri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (02):95-100. 2018.
[9]. Tuatay, N., 1963. Isparta ve Burdur Bölgesi Yağ Güllerinin Başlıca Zararlıları, Kısa Biyolojileri ve Savaş Metodları Üzerinde Araştırmalar. Tarım Bakanlığı, Ankara Zirai
Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü, No: 39. Ayyıldız Matbaası, Ankara, 76 s. 1988.
[10]. Toros, Park ve Süs Bitkileri Zararlıları. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, Ankara, 161 s.
[11]. M. Serez, Rosa spp.’ de rastlanan zararlılar ve onların kontrolü. Kuşburnu sempozyumu. Bildiriler Kitabı, Gümüşhane, 5-6 Eylül 1996, s. 177-189. 1996.
[12]. H. Özbek, and Ö. Çalmaşur, A review of insects and mites associated with roses (Rosa spp.). Acta Horticulturae (ISHS). 690: 167-174. 2005.
[13]. D. R.,. Smith, List of the sawflies (Hymenoptera: Symphyta) of Virginia. Banisteria. 28: 3-23. 2007

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology