eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Economic Solution of Environment Problems Çevre Sorunlarının Ekonomik Çözümü (ISAS2018-Winter_296)
Veysel Yılmaz1*
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: veysel.yilmaz@gop.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1546-1549   |    45     6

ABSTRACT The first condition that all living beings can live on earth is the existence of a healthy environment.
Creatures living on the world have great contributions in the emergence of environmental problems related to the world. The
most problematic is undoubtedly human being. Mankind, knowingly or unknowingly, causes too many problems on the globe
compared too the living things. Therefore, it is among the most important duties of human being to find and solve to
environmental problems. The economic activities of people are the most harmful to the environment.Of course, the economy
that causes the most damage to the environment should solve the environmental problems so that the presumption of innocence
can be positive. In this study, the economic aspect of the solution to the environmental problems is examined.  
KEYWORDS Environmental problems, Economics, Ecology and Solutions
REFERENCES [1]. Özey, R. (2009). Çevre Sorunları. İstanbul: Genişletilmiş 3. Baskı, Aktif Yayınevi.
[2]. Görmez, K. (2010). Çevre Sorunalrı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş 2. Baskı.
[3]. Çepel, N. (2008). Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
[4]. Uydacı, M. (2002). Yeşil Pazarlama: İş Ahlakı ve Çevresellik Açısından Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi, Yayın No:221.
[5]. Çevre Kanunu (1983). T.C. Resmi Gazete, Kanun Numarası: 2872, Tarih: 11.08.1983, Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt:22 Sayfa: 499
[6]. Ertürk, H. (2012). Çevre Bilimleri. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, Güncellenmiş 4. Baskı.7
[7]. Çanakçıoğlu, H. (2011). İnsan ve Çevre. İstanbul: Ada Ofset.
[8]. Dura, C. (1985). Ekonomi, Teknoloji ve Çevre Sorunları. :. R. Bilge, C. Dura, M. Fisunoğlu, Z. Garipoğlu, & O. Uslu içinde, Çevre ve Ekonomi (s. 38-60). Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Sorunlar.
[9]. Güney, E. (2004). Türkiye Çevre Sorunları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
[10]. Brown, L. R. (2003). Eko- Ekonomi: Dünya İçin Yeni Bir Ekonomi Kurmak. (A. Erkan, Çev.) İstanbul: Tema Vakfı Yayınları.
[11]. Keleş, R., & Hamamcı, C. (2002). Çevrebilim. Ankara: İmge Kitabevi, 4. Baskı.
[12]. Kaplan, A. (199). Çevre Sorunları ve Ekonomi. Cilt 46. Sayı 1: 279–285. Ankara Üniversitesi SBF Dergis , 16 (1), 279-285.
[13]. Kılıç, S. (2008). Çevre Etiği . Ankara : Orion Kitabevi.
[14]. Demir, A. (1973). Doğal Çevre Tahripleri - Ekonomi İlişkileri Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 28 (1), 133-166.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology