eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

BAUHAUS OKULU VE IKEA MOBİLYA MAĞAZASI KAVRAMSAL İLİŞKİSİ (ISAS2018-Winter_30)
Rumeysa Aşan1*
1Gedik University, İstanbul, Turkey
* Corresponding author: rumeysa.asan@gedik.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 167-173   |    35     8

ABSTRACT Bu çalışma Bauhaus Okulu ile IKEA Mobilya Mağazası’nın tasarım ve üretim anlayışı arasındaki kavramsal ilişkileri
incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, 1919’da Weimar Almanya’da kurulan, 20.yy’ın tasarım, sanat ve mimarlık
alanlarında öncül fikirlere ev sahipliği yapmış bir tasarım okulu olan Bauhaus ile miras bıraktığı ilkeler üzerinden şekillenen
kriterlerden beslendiği saptanan, 1943’te Almhult İsveç’te kurulan IKEA mobilya mağazasının üretim ve tasarım felsefesini
kıyaslamaktır. Çalışmada 20. yüzyıl’ın mimarlık ortamı ve Bauhaus’u oluşturan etmenler, Bauhaus’un kuruluşu ve tarihçesi,
Bauhaus eğitim anlayışı ve felsefesi, Bauhaus’ta verilen dersler ve ders içerikleri, bu derslerin hocaları ve kişilikleri, özel
olarak Bauhaus’ta en önemli isimlerden biri olan mimar Walter Gropius’un kişiliği ve eğitimciliği ile IKEA mobilya
mağazasının kuruluşu ve tasarım-üretim felsefesi anlatılmaktadır. IKEA ürünlerinin tasarım kriterleri, tasarım süreci, üretimi
ve pazarlanması gibi aşamalarda Bauhaus okulunun karakteristik özelliklerinin varolduğu görülmektedir. Çalışmada Bauhaus
okulunda hocalar tarafından tasarlanan ürünlerin, IKEA mobilya mağazasındaki ürünlerde form olarak tekrarlandığı örnekler
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmada bu iki oluşumun felsefesinin benzerliklerinin tespit edilmesi, bu benzerliklerin
form/ malzeme özellikleri referans alınarak açıklanması ve bu alandaki mevcut yazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  
KEYWORDS İç mimarlık, Tasarım, Mobilya, Bauhaus, İkea
REFERENCES [1] Özer, Filiz, 2018, Mimarlık Tarihi II Dersi Ders notları [2] Antel, Ayla, 2018, 20.yy’da Görülen Rasyonalist Akımlar Dersi Ders Notları
[3] Özer, Bülent, 1968, Bauhaus, Mimarlık Dergisi, Sayı 55, Sayfa 15-24
[4] Özer, Bülent, 1964, Walter Gropius ve Mimarın Eğitimi Meselesi, Mimarlık Dergisi, Sayı 57, Sayfa 5-7
[5] http://arsiv.ntv.com.tr/news/178872.asp, Alındığı Tarih: 15.01.2018 Osman İkiz yazısı, NTV Stockholm
[6] Meşhur, Fırat, “Bauhaus 1919-1932: Modernitenin Huzursuzluğu Bölüm II”, Grafik Tasarım Dergisi. Sayı.41, Bölüm II, Mart-Nisan 2011, s.23.
[7] Bingöl, Y., “Bauhaus ve Endüstriyel Gelişmenin Sanat Eğitimine Etkileri”, Boyut Dergisi, Say 32, Mayıs, 1985, s.26.
[8] http://www.gustav-mahler.eu/index.php/moreformenu/personen/504- gropius-walter-1883-1969 Alındığı Tarih: 12.08.2018
[9] https://www.werelderfgoedfotos.nl/en/photos/169-bauhaus-and-itssites-in-weimar.html Alındığı Tarih: 02.08.2018
[10] https://www.bauhaus-dessau.de/en/architecture/bauhaus-building.html Alındığı Tarih: 02.08.2018
[11] https://www.goethe.de/de/kul/des/dos/bau/21356319.html Alındığı Tarih: 22.08.2018
[12] https://www.andrews.edu/~wkunze/german/germanamerican/notable/B/bauhaus/bauhaus-e.html Alındığı Tarih: 10.08.2018
[13] https://frieze.com/article/kandinskys-bauhaus Alındığı Tarih: 22.08.2018
[14] https://www.bauhaus-dessau.de/marcel-breuer-architekt-unddesigner.html Alındığı Tarih: 02.08.2018
[15] Baktır, Özlem, 2006, Bauhaus Felsefesi ve Endüstriyel Tasarımdaki İşlevsellik Boyutu
[16] https://www.ikea.com.tr/hakkimizda/tarihcemiz.aspx Alındığı Tarih: Temmuz 2018
[17] https://www.almamahler.at/engl/gallery/photo_archive_wrneustadt.html Alındığı Tarih: Haziran 2018
[18] https://www.alessi.com/pt_en/designers/from-a-to-b/mariannebrandt.html Alındığı Tarih: Haziran 2018
[19] http://socks-studio.com/2016/05/31/a-prototypal-house-at-thebauhaus-the-haus-am-horn-by-georg-muche-1923/ Alındığı Tarih: Haziran 2018
[20] http://luc.devroye.org/myfonts-bauhaus---/ Alındığı Tarih: Haziran 2018
[21] Candan, Ayşın.,Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2003
[22] Droste, Magdalena ve Bauhaus Arşivi, 2006, Bauhaus, Taschen, Köln
[23] https://uk.phaidon.com/agenda/design/articles/2016/june/09/howmarcel-breuer-and-his-bike-changed-the-chair/ Alındığı Tarih: Haziran 2018
[24] http://www.design-is-fine.org/post/113870533089/wilhelmwagenfeld-ashtray-set-1956-for-wmf Alındığı Tarih: Haziran 2018
[25] Hoban, S. ,2001, Miller’s : Collecting Modern Design, London
[26] Brown, Kenneth, Bauhaus:Furniture Design
[27] Bayer, Herbert, ‘Bauhaus, 1919-1928’, MoMA
[28] Wilk, Christopher, Marcel Breuer, furniture and interiors,MoMA

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology