eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Ulusal Bir Yeşil Bina Sertifika Sistemi İçin Arazi Yönetimi Kriter Önerisi (ISAS2018-Winter_33)
S. Bilge Erdede  1*, Sebahattin Bektaş2
1Tapu Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü, İzmir, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: bilgeerdede@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 182-187   |    38     7

ABSTRACT Yeşil bina sertifika sistemleri, sürdürülebilir binaları tanımlamak ve belli kriterlere göre sınıflandırmak için en geçerli
yöntemdir. Şu an ülkemizde bulunan yeşil bina sayısı günden güne artmakta ve ulusal bir sertifika sistemimiz olmadığından
dünyada en çok kabul gören sertifika sistemleri LEED ve BREEAM uygulanmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz için ulusal bir
sertifika sistemi oluşturulması kaçınılmazdır. Bu çalışmada ülkemizde oluşturulacak olası bir ulusal yeşil bina sertifika
sisteminde özellikle harita mühendisleri açısından çok önemli bir yere sahip olan "Arazi Yönetimi" başlığı ele alınmış ve bu
başlık altındaki kriterler belirlenmiştir. Bu kriterlerin belirlenmesi için anket çalışması yapılmış ve sonuçları irdelenerek Arazi
Yönetimi başlığının alt kriterleri ve ağırlıkları hesaplanmıştır.  
KEYWORDS Yeşil bina, yeşil bina sertifika sistemi, arazi yönetimi, LEED, BREEAM
REFERENCES [1] L. Jones, Environmentally Responsible Design: Green and Sustainable Design For Interior Designers, John Wiley& Sons,
Inc., New Jersey, 2008.
[2] (2015a) Sürdürülebilir Yeşil Binalar Ders Notu. [Online]. Available:
http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/YesilIBolBiNA.pdf
[3] (2015b) Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği. [Online]. Available: http://www.cedbik.org/yesil-binanedir_p1_tr_3_.aspx
[4] M. Bauer, P. Mösle, and M. Schwarz, Green Building: Guidebook for Sustainable Architecture, Springer, Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2010.
[5] E. P. Şimşek, “Sürdürülebilirlik bağlamında yeşil bina olma kriterleri: Kağıthane Ofispark Projesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı, İstanbul, 2012. [6] S. B. Erdede ve S. Bektaş, 2014. “Ekolojik açıdan sürdürülebilir taşınmaz geliştirme ve yeşil bina sertifika
sistemleri,” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1):1-12, 2014.
[7] İ. Saka, “Sürdürülebilirlik açısından İstanbul’da bir ofis binasının Leed sertifikalandırma sistemi kapsamında değerlendirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2011.
[8] D. Bengü, “Yapı üretim sürecinde LEED yeşil bina sertifika sisteminin değerlendirilmesi, Türkiye'den örnekler,” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, 253, İstanbul, 2012.
[9] T. Ebert, N. Eßig and G. Hauser, Green Building Certification Systems, Detail Green Books, Architektur-Dokumentation GmbH&Co. KG, Munich, 2011.
[10] A. Sev, Sürdürülebilir Mimarlık (1. Baskı). Yem Yayın, İstanbul, 2009.
[11] A. Sev ve N. Canbay, “Dünya Genelinde Uygulanan Yeşil Bina Değerlendirme ve Sertifika Sistemleri”, Yapı Dergisi Yapıda Ekoloji Eki: Ekolojik Mimarlıkta Somut Adımlar, 2009.
[12] T. Köteşli Aydın, “Yeşil bina sertifikasyonları kapsamında yerel sistem gerekliliğinin değerlendirilmesi”, Yüksek LisansTezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, 2013.
[13] (2015c) Green Building Council Australia. [Online]. Available: https://www.gbca.org.au/green-star/green-star-overview
[14] Y. Roderick, D. McEwan, C. Wheatley and C. Alonso, “Comparison of Energy Performance Assessment Between LEED, BREEAM and Green Star,” Eleventh International IBPSA Conference, Glasgow, Scotland, 2009.
[15] (2016) IFMA. [Online]. Available: http://cdn.ifma.org/sfcdn/membership-documents/green-ratingsystems-htg-final.pdf
[16] (2015d) CASBEE. [Online]. Available: http://www.ibec.or.jp/CASBEE/
[17] M. Türker, “Green building rating systems: an assessment for Turkey and the case of Erzurum shopping center- the first BREEAM certified building of Turkey,” Master Thesis, Istanbul Technical University, Graduate School of Science Engineering and Technology, İstanbul, 2010
[18] M. Anbarcı, Ö. Giran ve İ.H. Demir, “Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ile Türkiye'deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması,” 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım, Bildiri Kitabı, 158-176, Bursa, Türkiye, 2011.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology