eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Krom Kaplama Yapılmış Poliamid Malzemelerin Sıcaklık Yükü Altındaki Gerilme Dağılımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi (ISAS2018-Winter_34)
Emre Esvet Müftüoğlu  1, Bahattin Kanber2*
1Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Turkey
2Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Turkey
* Corresponding author: bahattin.kanber@btu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 188-192   |    32     7

ABSTRACT Bu çalışmada plastik malzemeler üzerine yapılan metalik kaplamalar incelenmiştir. Metalik kaplamalarda katman
kalınlığıyla ilişkili olarak termal yük altında termal genleşme sebebiyle oluşan gerilme dağılımları araştırılmıştır. Çalışmada
silindir çubuk, kiriş ve açma kolu isimli modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan modeller, ana malzeme poliamid olacak şekilde
üzerine sırasıyla bakır, nikel ve kromdan oluşan katmanlar ilave edilerek elde edilmiştir. Poliamid ana malzeme katı elamanlarla
modellenirken, kaplamalar için kabuk elemanlar kullanılmıştır. Her bir katmanın alt yüzeyle teması, ideal yapışık olarak
varsayılmıştır. Modeller SolidWorks yazılımı ile oluşturulup, termal yükün uygulandığı analizler, ANSYS Workbench yazılımı
ile yapılmıştır. Modellerde her bir katmanın (bakır, nikel ve krom) farklı kalınlık varyasyonları için farklı geometri ve analizler
oluşturulup katman kalınlıklarındaki değişimin katmanlar üzerindeki gerilmelere olan etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar
kullanılarak, sıcaklığın değişimine bağlı Von Mises gerilme grafikleri her bir model için verilmiştir. Sonuç olarak katman
kalınlığına bağlı değişen gerilme dağılımında etkisi en büyük olan katman her bir model için belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre; kaplama kalınlığı arttıkça genel olarak gerilmelerin düştüğü, ancak geometride köşe veya eğri şeklinde şekiller varsa,
gerilme yığılmalarının bu bölgelerde daha fazla olduğu gözlenmiştir.  
KEYWORDS Sonlu elemanlar yöntemi, ANSYS, krom kaplama, poliamid, plastik
REFERENCES [1] T. Hart ve R. Parkinson, Electroplating on Plastics, Nickel Development Institute, Canada: NiDI Nickel Development Institute, 1995.
[2] H. H. Lou ve Y. Huang, “Electroplating” Encyclopedia of Chemical Processing, 2006.
[3] C. Woodford (2009/2017) explainthatstuff’da Electroplating açıklama sayfası [Online]. Erişim linki: https://www.explainthatstuff.com/electroplating.html
[4] H. M. Smith, D. L. Snyder, R. Tremmel ve diğ., Quality Metal Finishing Guide, Metal Finishing Suppliers Association (MFSA), Wisconsin, Amerika, 1973.
[5] S. Olivera, “Plating on acrylonitrile–butadiene–styrene (ABS) plastic: a review” Journal of Materials Science, Ocak 2016.
[6] Holzapfel Group. (2018) Holzapfel Group clever coating’de Copper-nickel-chrome uygulama sayfası. [Online] Erişim linki:
https://holzapfelgroup.com/en/applications/automotive/copper-nickelchrome.html
[7] P. C. Crouch ve A. C. Hart, “The Corrosion Resistance of Nickel-Chromium and Copper- Nickel-Chromium Coatings on Mild Steel Substrates” The International Journal of Surface Engineering and Coatings, Ocak 2018.
[8] D. A. Thompson, “Durability of Decorative Electroplated Plastics for Exterior Automotive Use-A Review” SAE International, SAE Transactions, Vol. 88, Section 1: 790003– 790266 (1979), pp. 798-807, Ekim 2018.
[9] I. Kharagpur, NPTEL. (2012) NPTEL’de Introduction to Finite Element Analysis (Web) ders sayfası. [Online]. Erişim linki: https://nptel.ac.in/courses/105105041/

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology