eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Konya’daki Bazı Yüksek Gerilim Hattı ve Trafo Binaları Yakınında Yapılan Manyetik Alan Ölçümlerinin Değerlendirilmesi (ISAS2018-Winter_39)
Levent Seyfi1*, Bahadır Akbal2
1Konya Teknik Üniversitesi, Konya, Turkey
2Konya Teknik Üniversitesi, Konya, Turkey
* Corresponding author: leventseyfi@selcuk.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 217-223   |    36     8

ABSTRACT Bu çalışmada trafo merkezi ve yüksek gerilim hatları etrafında halkın maruz kaldığı manyetik alan seviyelerinin
belirlenmesi amacıyla Konya’da manyetik akı yoğunluğu değerleri ölçülmüştür. Ölçümler yüksek gerilim hattı ve trafo
merkezine farklı uzaklıklarda tekrarlanmıştır. Halka açık alanlarda gerçekleştirilen ölçümler ile halkın maruz kalabileceği
manyetik alan değerleri tespit edilmiştir. Elde edilen ölçüm değerleri uluslararası bir kuruluş olan ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) tarafından belirlenen ve Türkiye’de geçerli olan sınır değerler ile
karşılaştırılmıştır. Elde edilen ölçüm değerlerinden bazılarının sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.  
KEYWORDS Yüksek Gerilim Hattı, Trafo Merkezi, Manyetik Alan, Ölçüm
REFERENCES [1] M. Bertocco, M. Farias, C. Ofelli, A. Sona, A Measurement System for the Evaluation of Environmental Electromagnetic Field, Proceedings of the 19th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Anchorage, USA, 21-23 May 2002.
[2] D. Akpinar, N. Özturk, Ş. Ozen, A. Aysel, Y. Piraye, The effect of different strengths of electric fields on antioxidant status, lipid peroxidation, and visual evoked potentials. Electromagnetic Biology and Medicine, ISSN: 1536-8378 print / 1536- 8386 online, DOI: 10.3109/15368378.2012.692342, 31(4): 436– 448, 2012.
[3] Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Çok Alçak Frekanslı Manyetik Alanlar, http://www.teias.gov.tr/eBulten/haberler/2009/RTE&EDF/Brochure_Champs.pdf (17.06.2018).
[4] F. Kiessling, P. Nefzger, U. Kaintzyk, J.F. Nolasco, Overhead Power Lines: Planning, Design, Construction”, Springer, 2003.
[5] Ş. Özen, Evaluation and Measurement of Magnetic Field Exposure at a Typical High Voltage Substation and Its Power Lines, Radiation Protection Dosimetry, 128:2, pp. 198–205, 2008.
[6] E. Önal, Elektromanyetik Alanların Canlı Organizmalara Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 2005.
[7] Ş. Özen, Yüksek Gerilim Trafo Merkezlerinde Manyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruz Kalmanın Değerlendirilmesi, 12. Ulusal Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 14-18 Kasım 2007.
[8] HIOKI E.E.Corporation. HIOKI Product Group Web Page-Home. https://www.hioki.com/en (17.06.2018).
[9] ICNIRP–International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to TimeVarying Electric, Magnetic And Electromagnetic Fields (up To 300Ghz). http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf (17.06.2018).
[10] Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. “İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100724-3.htm (17.06.2018).
[11] J.C. Del Pino Lopez, P.C. Romero, P. Dular, Parametric Analysis of Magnetic Field Mitigation Shielding for Underground Power Cables, Renewable Energy and Power Quality Journal, no.5, Pages 1-8, 2007.
[12] A. Türkkan, O. Çerezci, Z. Kartal, K. Pala. Elektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri. Nilüfer Belediyesi, Bursa, Türkiye, 2012.
[13] Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan. http://www.teias.gov.tr/eBulten/makaleler/2015/4.bölge%20elektro%
20man.alan/4.%20bölge%20Elektromanyetik%20Alan.pdf (17.06.2018)

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology