eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Odun Kökenli Levhalar ve Kullanım Alanları (ISAS2018-Winter_47)
Selahattin Bardak1*, Timuçin Bardak2
1Sinop University, Sinop, Turkey
2Bartın University, Bartın, Turkey
* Corresponding author: sbardak@sinop.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 254-259   |    38     7

ABSTRACT Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması ve orman kaynaklarının azalması sonucu doğal ahşap malzeme kullanımı
oldukça azalmıştır. Ayrıca masif malzeme kullanımını ekonomik nedenlerde sınırlandırmaktadır. Doğal ahşap malzemelerin
yerine çeşitli odun kökenli levhalar kullanılmaya başlamıştır. Bu levhalardan yongalevha, liflevha ve kontrplak en çok
bilinenlerdir. Bu odun kökenli levhalar kendi içerisinde de sınıflandırılabilmektedir. Bu levhalar üretim yöntemlerine göre doğal
ahşap malzemeye yakın hatta daha üstün özellikler verebilmektedir. Bu levhaların kullanım alanları oldukça geniştir ve her
birinin kullanım alanı farklılık gösterebilmektedir. Hatta bu levhaların her birinin kullanım alanları kendi içerisinde çeşitlerine
göre de farklılık gösterebilmektedir. Bu levhaların üretim aşamaları ve fiziksel ve mekanik özellikleri de oldukça farklıdır. Bu
özelliklerdeki çeşitlilikler odun kökenli levhaların kullanım alanlarını belirleyebilmektedir. Aynı zamanda bu levhalar kulanım
yerlerine göre avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu levhalar sahip oldukları özelliklere göre bazı yerlerde kullanımı uygun
olabilirken bazı yerlerde kullanımı uygun olmayabilir. Yapılan bu çalışmada odun kökenli levhaların tanımı, sınıflandırılması,
genel özellikleri, üretim aşamaları, kullanım alanları ve üretim miktarlarıyla ilgili bilgi verilmektedir.  
KEYWORDS Odun kökenli levhalar, yongalevha, liflevha, kontrplak, kullanım alanları
REFERENCES [1] S. Bardak, “Kokar ağaç (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) odununun yongalevha endüstrisinde değerlendirilebilme imkânları,” Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye, Mayıs, 2014.
[2] B. Güller, “Odun kompozitleri,” Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, sayfa 135-160, 2001.
[3] Wood Particleboards-Definition and Classification, European Committee for Standardization EN Std. 309, 1992.
[4] Y. Bozkurt ve Y. Göker, Yongalevha Endüstrisi Ders Kitabı, İ.Ü.. Orman Fakültesi Yayın No: 33111372, İstanbul, 1985.
[5] H. Kalaycıoğlu ve R. Özen, Yongalevha Endüstrisi Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 2009.
[6] H. Kalaycıoğlu, OSB Levhaları (Yönlendirilmiş Yongalevhalar), KTÜ Orman Fakültesi Bahar Yarıyılı Seminerleri, Seminer Seri No: 4, 120-124, 1997.
[7] G. Nemli, “Yüzey Kaplama Malzemeleri ve Uygulama Parametrelerinin Yongalevha Teknik Özellikleri Üzerine Etkileri,” Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye, 2000.
[8] H. Soine, “modem furniture manufacture state of the furniture ındustry, particleboards, laminating and coating with, solid and liquid materials, cutting to size and trimming of boards finishing of edges, folding, boring, packing, auxiliary equipment,” Holz als Roh-und Werkstoff,vol. 31, pp. 145-156, 1973.
[9] Anonim, Adhesive Bonding of Wood, Us Department of Agriculture, Forest Service, Technical Bulletin No: 1512, Washington, 1972.
[10] Yongalevhalar-Özellikler, Türk Standartları Enstitüsü, 312, 2005.
[11] G. Nemli, Sentetik Laminat Endüstrisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Ders Teksirleri Serisi No: 71, Trabzon, 2003.
[12] A.Y. Bozkurt ve Y. Göker, Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi, İ.Ü. Yayın No:3401, Orman Fak. Yayın No:378, İstanbul,1986
[13] Y. GÖKER, Kontrplak, Laminart Ağustos-Eylül 2000.
[14] FAO, Plywood and Other Wood –Based Panels, Volume I, II, III, IV, V, Rome,1965.
[15] Kontrplaklar, TSE, 46, 1971.
[16] (2018)[Online].Avaliable:htpp://www.canyapiinsaat.com/urunler.php?markaid=1&marka=PLYWOOD.
[17] J.G. Haygreen, and J.L. Bowyer, Forest Products and Wood Science, Third Edition. Iowa State University Press, Ames, Iowa, USA, 1996.
[18] Forest Products Laboratory, Wood Handbook, Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, 1999
[19] T.M. Maloney, “The Family of Wood Composite Materials,” Forest Products Journal, Vol 46, pp. 19-26, 1996.
[20] H. Eroğlu ve M. Usta, Liflevha Üretim Teknolojisi, KTÜ Yayınları, 2000.
[21] (2018) Yildiz Mdf A.Ş [Online]. Avaliable:htpp://www.yildizmdf.com
[22] T.M. Maloney, Modern Particleboard and Dry-Process Fiberboard Manufacturing, Miller Fremann Publ., Inc., California, USA., 1993.
[23] N. Ayrılmış, “MDF üretim teknolojisi, Laminart, Mobilya & Dekorasyon & Sanat & Tasarım Dergisi, Sayı 3, 1999.
[24] TOBB Türkiye Orman Ürünleri Sektör Meclis Raporu, 2012.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology