eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Flexible Design Approaches in Children's Furniture (ISAS2018-Winter_54)
Filiz Tavşan1*, H. Beril Bal2, Merve Gerçek3
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Avrasya University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ftavsan@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 289-293   |    50     6

ABSTRACT Childhood is a sensitive period in which human life is shaped and the environment in which the child interacts is of
great importance. Since the child has a constantly evolving and changing structure, its furniture needs to be changed in terms
of both function and size over time. For this reason, flexibility is an important criterion which can be defined as the use of
furniture for different actions in the design of children's furniture. In addition to allowing the furniture to be used for a longer
period of time, it is also important for the child to offer an environment in which he or she can explore. Themed furniture,
which is often found on the market today, is made up of themed furniture and classic furniture that reflects the fashion of the
sector. Therefore, in this study, flexibility in the design of children's furniture; sustainability approaches.
Within the scope of the study, 30 multi unit furniture for children aged 0-12 years were analyzed according to the flexible
design criteria in the literature. Sustainable design criteria have also been utilized in order to ensure sustainable use of furniture
while determining the flexibility criteria. Flexibility in children's furniture design; In order to ensure sustainability throughout
the product use, different aspects have been tried to be determined. It has been found that flexibility is achieved with density,
multifunctionality, portability and convertibility. With the new design concept designed in this way, it can be concluded that
the furniture can be used as a play tool because it can be used in different age periods of the child and can be used as a game
tool.  
KEYWORDS Children, Children's Furniture, Flexibility, Flexibility in Children's Furniture, Sustainability in Children's Furniture
REFERENCES [1] M. Ünal, “Çocuk gelişiminde oyun alanlarının yeri ve önemi,” Inönü Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, vol 10, 2, 99-109, 2009.
[2] İ. Öz, Çocuk Olmak: Çocugun Gelişim Dönemleri, İstanbul: Kök Yayıncılık, 1997.
[3] Ş. Ö. Gür ve T. Zorlu, Çocuk Mekânları, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, YEM Yayın 75, 2002.
[4] N. Aral, G. Baran, S. Erdogan, ve Ş. Pedük, Çocuk Gelişimi, Ankara Üniversitesi Saglık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, İstanbul: Ya-Pa Yayın, 2011.
[5] D. Çukur ve E. G. Delice, “Erken çocukluk döneminde görsel algı gelişimine uygun mekan tasarımı,” Aile ve Toplum Egitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, 25- 36. 2011.
[6] F. Curaoglu, “Büyüklerin küçülen dünyası olarak: Çocuk mobilya tasarımları,” III.Ulusal Mobilya Kongresi, Nisan, Konya, Bildiriler Kitabı, 2015, 1130-1134.
[7] J. F. Mclennan, The Philosophy of Sustainable Design: The Future of Architecture, Kansas City: Ecotone Publishing Compony, 2004.
[8] B. Öç, “Sürdürülebilir tasarım: Ürün tasarımı ve üretimi temelinde malzemelerin geri dönüştürülmesi bilinci,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
[9] U. Tischner ve M. Charter, Sustainable Solutions: Developing Products and Services for The Future. UK: Greenlife Publishing, 2001.
[10] M. Tapan, Prefabrike Elemanlarla Yapımda Esneklik veya Degişkenlik, 1972.
[11] O. Uzun, “İşlevsellik ve esneklik kavramlarının salon iç mekanı ve donatımı boyutunda analizi,” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.
[12] H. S. Ökem, “Minimal konutlarda mobilya tasarımı üzerine bir inceleme: Yatak odası örneklemi” , Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1998.
[13] O. Uzun, “İşlevsellik ve esneklik kavramlarının salon iç mekanı ve donatımı boyutunda analizi,” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2006.
[14] T. Özdemir, “Konut yaşama mekanı mobilyalarının esnek kullanımı,” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 1999.
[15] Z. Bayram, “İşlevsellik ve esneklik baglamında konut iç mekan tasarımında mobilya kullanımı,” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011.
[16] T. Özdemir, “Konut yaşama mekanı mobilyalarının esnek kullanımı,” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 1999.
[17] Z. Bayram, “İşlevsellik ve esneklik baglamında konut iç mekan tasarımında mobilya kullanımı,” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2011.
[18] S. Üst, “Konutlarda iç mekan ile mobilya etkileşimi baglamında mobilyaya dair özelliklerin incelenmesi,” Sanat ve Tasarım Dergisi, Cilt 1, Sayı 15, 103-118, 2015.
[19] N. Bayazıt, Tasarımı Anlamak, İstanbul: İdeal Kültür Yay., 2008.
[20] E. Burdurlu ve İ. Baykan, “Dar hacimli konutlar için mobilya tasarımı”, Journal of Qafqaz, 215, 224. 2001.
[21] H. B. Bal, “Çocuk mobilyası tasarımında sürdürülebilirlik yaklaşımı,” Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2017.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology