eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Otel Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik (ISAS2018-Winter_55)
Filiz Tavşan1*, Irmak Taş2, Zeynep Küçük Yanılmaz3
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ftavsan@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 294-300   |    41     8

ABSTRACT Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin etkileri gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. Çevre üzerindeki etkisi düşünülmeden
tasarlanan yapılar olumsuz etkileriyle bu sorunların başlıca sebeplerindendir. Oteller ise bu yapılar arasında hem çevreyle olan
ilişkisi hem de kullanıcı sayısı ve özellikleri açısından önlem gerektiren yapılardan biri olarak ön plandadır.
Kitle turizminin ivme kazandığı 60’lı yıllardan itibaren artan otel yapıları, çevrenin önemini anlama, kısıtlı kaynakların
verimli kullanımı konularında yetersiz kalmıştır. Bu durumun değişmesi gerekliliği yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur.
Araştırmalarda sıkça rastlanan çözüm önerisi sürdürülebilir otellerdir. Ancak sürdürülebilir tasarım kriterlerinin otel tasarımını
nasıl şekillendireceği ve sağlanacak faydalar için tek bir doğru yoktur. Çalışma kapsamında sürdürülebilir tasarım kriterleriyle
tasarımlanan otel örnekleri üzerinden bu faydalar araştırılmıştır.
Çalışmanın amacı, sürdürülebilir tasarım kriterleri; enerji ve su tasarrufu, aydınlatma, iç ortam hava kalitesi, malzeme ve
ekolojik etkinin; LEED ve BREEAM sertifikalı sürdürülebilir otel örnekleri üzerinden değerlendirilerek yapı formu, çatı,
cephe düzeni, iç mekan ve mobilya tasarımına etkilerinin incelenmesi ve bu tasarım yaklaşımının çevre üzerindeki etkisinin
saptanmasıdır. Tasarıma etki eden ilkeler, LEED ve BREEAM sertifika kriterleri ve literatür incelemesinde yapı tasarımını
doğrudan şekillendiren sürdürülebilir tasarım kriterleridir. Çalışmanın verileri literatür taraması yoluyla toplanmış ve betimsel
desenle analiz edilmiştir.
Çalışmanın örneklem grubu; literatürde yer alan, son on yılda uygulanmış, LEED ya da BREEAM sertifikalı 10 sürdürülebilir
otellerdir. 
Çalışma sonucunda, sürdürülebilir tasarım kriterlerinin otel yapı tasarımını şekillendirdiği ve kitle turizminin ivme kazandığı
ilk zamanlardan itibaren çevre etkisi gözetilmeden tasarlanan otellerin aksine doğal ve ekonomik kaynaklar ve insan sağlığı
açısından fayda sağladığı tespit edilmiştir. 
KEYWORDS Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Oteller, LEED, BREEAM, Yenilikçi Tasarım
REFERENCES [1] S., Altun, M., İnceoğlu, Tatil Amaçlı Konaklama Tesislerinde Zamana Bağlı Değişim , İTÜ dergisi/a, vol:5, pp:91-96, Sept. 2, 2006.
[2] P., Ercan, Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Kitle Turizmi Ve Otel Tasarımlarının İrdelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2014.
[3] M., Kozak Ed., Sürdürülebilir Turizm Kavramlar- Uygulamalar. Ankara, Türkiye: Detay, 2014.
[4] N., Canbay, Turizm Sektöründe Yükselen Trend Yeşil Oteller. Yeşil Bina Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri, Sept.-Oct. 9, 2011.
[Online].http://www.yesilbinadergisi.com/yayin/703/turizmsektorunde-yukselen-trend-yesil oteller_21183.html#.W5r1zlUzaHs,
[5] B., Mckibben, Düünya. E., Anıl, Çev.. İstanbul, Türkiye: İş Bankası Kültür, 2011.
[6] K. P., Ovalı, Kitle Turizmi ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari ve Çevresel Etkiler Bakımından Karşılaştırılması, Megaron Dergisi, vol:2, pp: 64-79, 2, 2007.
[7] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://bardessono.com/aboutbardessono-yountville-california/environmental-initiatives/
[8] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://h2hotel.com/green/
[9] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: http://helsinkiboulevard.hotelindigo.com/en/news/hotel-indigo-helsinki-boulevardfirst-hotel-finland-be-awarded-gold-level-leed-certification
[10] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut:http://www.altensis.com/proje/mandarin-oriental-bodrum/
[11] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut:https://readymag.com/usgbc/hospitality/projects/
[12] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.businesswire.com/news/home/20110404005047/en/Tambo-del-Inka-Luxury-Collection-Resort-Spa
[13] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://readymag.com/usgbc/hospitality/projects/
[14] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.nh-hotels.com/
[15] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: http://www.skanskasustainability-case-studies.com/index.php/latest-casestudies/item/163-royal-christiania-hotel-norway
[16] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.archdaily.com/880061/hyatt-regency-hotel-amsterdamvan-dongen-koschuch
[17] S., Sipahi, Otel İç Mekânlarında Enerji Kullanımı Açısından Sürdürülebilirlik: Antalya Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2013.
[18] H., Erdener, S., Erkan, E., Eroğlu, N., Gür, E., Şengül, & N., Baç, Sürdürülebilir Enerji ve Hidrojen. Ankara, Türkiye: ODTÜ, 2013.
[19] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.watg.com/project/bardessono-yountville-california/
[20] L., Mastny, Ed., Dünyanın Durumu 2016 Bir Kent Sürdürülebilir
Olabilir mi?. D., Kutluay, Çev.. İstanbul, Türkiye: İş Bankası Kültür, 2016, vol. 33.
[21] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.kamper.at/en/project/spinoza-hotel-amsterdam/
[22] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.archdaily.com/639401/hotel-indigo-helsinki-arkkitehditsoini-and-horto
[23] A., K., Ateş. National Geographic Kids Mavi Gezegen Serisi: Sürdürülebilirlik. İstanbul: BETA, 2017.
[24] E.Ç., Gökbaş. Sürdürülebilir Oteller. Tasarım, 272. 2017.(2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://yesilmalzemeler.com.tr/News/makale-srdrlebilir-otellertasarim-dergisi.html [25] G.E., Üstün, A. Tırpancı, Gri Suyun Arıtımı Ve Yeniden Kullanımı.
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, vol: 20, 2, 2015. doi: 10.17482/uujfe.79618
[26] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.dbarchitect.com/project_detail/109/h2hotel.html
[27] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.archdaily.com/125039/h2-hotel-david-baker-partners
[28] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.rockwellgroup.com/projects/virgin-hotels
[29] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/cuztl-tambo-del-inka-aluxury-collection-resort-and-spa-valle-sagrado/
[30] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut: http://www.hotelr.net/fr/christiania-h%C3%B4tel
[31] (2018). [İnternet kaynağı]. Mevcut:https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/wascomarriott-marquis-washington-dc/

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology