eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

DIN 1.2738 PLASTİK KALIP ÇELİĞİNİN TORNALANMASINDA KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY KALİTESİNE ETKİSİNİN DENEYSEL VE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ (ISAS2018-Winter_70)
Engin Nas1*
1Düzce University, Düzce, Turkey
* Corresponding author: enginnas@duzce.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 366-370   |    35     6

ABSTRACT Bu çalışmada, DIN 1.2738 çeliği CVD kaplı karbür kesici takımlarla kuru kesme şartlarında tornalama deneylerine tabi
tutulmuştur. Kesme parametreleri; üç farklı kesme hızı (150, 200, 250 m/dak), üç farklı ilerleme hızı (0,1, 0,15, 0,20 mm/dev)
ve sabit kesme derinliği (1 mm) olarak seçilmiştir. Deneyler Taguchi L9 dikey dizilimine göre tasarlanmış ve deney sonuçlarının
değerlendirilmesinde sinyal/gürültü (S/N) oranları kullanılarak etki parametreleri incelenmiştir. Kesme parametrelerinin yüzey
kalitesi üzerindeki etkisini belirlemek için % 95 güven düzeyinde ANOVA analizleri gerçekleştirilmiştir. ANOVA sonuçları
incelendiğinde, güvenilirlik katsayısı (R2) % 96,58 olarak bulunmuştur. İlerleme hızı %89,92’lik oranla yüzey pürüzlülüğü
üzerindeki en etkili parametre olurken, kesme hızının etki oranı % 6,66 olarak elde edilmiştir.  
KEYWORDS ANOVA, DIN 1.2738, Taguchi analizi, Yüzey pürüzlülüğü
REFERENCES [1] M. Süzgünol ve Y. Kayır, “DIN 1.2311 ve 1.2738 kalıp çeliklerinin işlenebilirliği,” 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, ss.132-142,2012.
[2] F. Kara, “Optimization of surface roughness ın finish milling of AISI P20+S plastic-mold steel,” Materials and technology vol. 52(2) pp.195–200, 2018.
[3] http://www.saglammetal.com/tr/urun-detay/takim-celikleri/plastikkalip-celikleri/12738-mcmn-celik[4] N. Masmiati, A. Ahmed ve D. Sarhan, “Optimizing cutting parameters in ınclined end milling for minimum surface residual stress – taguchi approach,” Measurement vol. 60, pp. 267–275, 2015.
[5] G. Taguchi, S. Chowdhury ve Y. Wu, Taguchi's Quality Engineering Handbook, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, 2005.
[6] E. Nas ve H. Gökkaya, “Experimental and statistical study on machinability of the composite materials with metal matrix Al/B4C/Graphite,” Metallurgical and Materials Transactions A, vol.48, pp. 5059-5067, 2017.
[7] M. Günay and E. Yücel, “Application of taguchi method for determining optimum surface roughness in turning of high-alloy white cast iron,” Measurement vol.46 (2), pp. 913-919, 2013.
[8] E. Nas, K. Argun ve E. Zurnacı, “AISI 1.2738 çeliğinin elektro-erozyon tezgahında grafit elektrot ile işlenmesinde işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisinin incelenmesi,” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, c.6, ss. 574-581, 2018.
[9] N. A. Özbek, A. Çiçek, M. Gülesin, O. Özbek, “AISI 304 ve AISI 316 östenitik paslanmaz çeliklerin işlenebilirliğinin değerlendirilmesi” Journal of Polytechnic, c.20 (1), ss. 43-49,2017.
[10] İ. Çiftçi, “Östenitik paslanmaz çeliklerin işlenmesinde kesici takım kaplamasının ve kesme hızının kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi,” Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 20(2), ss. 205-209, 2005.
[11] Ö. Tekaslan, N. Gerger, U. Şeker, “AISI 304 Östenitik paslanmaz çeliklerde kesme parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüklerinin araştırılması,” BAÜ FBE Dergisi, c. 10(2), ss.3-12, 2008.
[12] E. Şirin, Ş. Şirin, Y. Turgut ve İ. Korkut, “Optimization of surface roughness using the taguchi method in milling of AISI D2 cold work tool steel,” Duzce University Science and Technology Review, vol. 3, pp. 132-144, 2015.
[13] K. Aslantaş, E. Ekici ve A. Çiçek, “Optimization of process parameters for micro milling of Ti-6Al-4V alloy using Taguchi-based gray relational analysis,” Measurement 128:419–427, 2018
[14] O. Erkan, M. Demetgül, B.Işik and İ. N. Tansel, “Selection of optimal machining conditions for the composite materials by using Taguchi and GONNs,” Measurement. Vol. 48, pp. 306-313, 2014.
[15] O. Özbek and N. Altan Özbek, “Application of Taguchi method in the optimization of cutting parameters for surface roughness in turning of hardened AISI 4140 steel,”‖J AdvTechnol Sci.,vol. 5(3), pp. 41-48, 2016.
[16] F. Kara, “Taguchi optimization of surface roughness and flank wear during the turning of DIN 1.2344 tool steel,” Mater Test.,vol. 59(10), pp. 903-908, 2017.
[17] E. Nas, H. Gökkaya, S. Akıncıoğlu and G. Akıncıoğlu, “Surface roughness optimization of edm process of hastelloy c22 super alloy,” 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies,” Karabük, 2017.
[18] T. Kıvak, “Optimization Of Surface Roughness and Flank Wear Using The Taguchi Method In Milling Of Hadfield Steel With PVD and CVD Coated Inserts,” Measurement, vol. 50, pp. 19–28, 2014.
[19] E. Nas and B. Öztürk, “Optimization of surface roughness via the Taguchi method and investigation of energy consumption when milling spheroidal graphite cast iron materials,”Mater Test.,vol60(5), pp. 519- 525.2018.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology