Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

DIN 1.2344 SICAK İŞ TAKIM ÇELİĞİNİN ELEKTRO EROZYON TEZGÂHINDA İŞLENMESİNDE EN UYGUN PARAMETRELERİN TAGUCHİ METODU İLE BELİRLENMESİ
Engin Nas1*, Fuat Kara2, Onur Özbek3
1Düzce University, Düzce, Turkey
2Düzce  University, Düzce, Turkey
3Düzce   University, Düzce, Turkey
* Corresponding author: enginnas@duzce.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 371-377   |    55     8

ABSTRACT DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliği; özel olarak içyapısı temizlenmiş, sünekliği ve tokluğu arttırılmış homojen
mikroyapıya sahip, iyi ısıl kararlılığığa sahip olan yüksek ısıl şoklara dayanımlı bir çeliktir. Bu çelikler, ekstrüzyon kalıpları,
dövme kalıpları, enjeksiyon kalıpları ve aşınmanın yüksek olduğu plastik kalıpların yapımı gibi yaygın kullanım alanına
sahiptir. Bu çalışmada, DIN 1.2344 çeliğinin farklı parametrelerde elektro erozyon tezgahında (EDM) bakır elektrot ile
işlenmesi sonucu elde edilen yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri deneysel ve istatistiki olarak incelenmiştir. EDM parametreleri
Taguchi L18 deneysel tasarım yöntemi kullanılarak iki farklı akım (10, 20 Amper), üç farklı vurum süresi (100, 200, 300 µs) ve
üç farklı bekleme süresi (10, 20, 30 µs) olarak belirlenmiştir. Deneysel sonuçlara varyans analizi uygulanarak Ra değerleri
üzerindeki en etkili işleme parametreleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, Taguchi analizi ile en düşük Ra değerlerini veren
EDM parametreleri tespit edilmiştir.  
KEYWORDS DIN 1.2344, EDM, Taguchi analizi, Varyans analizi, Yüzey pürüzlülüğü
REFERENCES 1. E. Avlar, “Experimental investigation on technological feasibility study of spherical tool electrodes in edm rough machining: Machining of rectangular pockets,” Master Thesis, Selçuk Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, KONYA, 2006
2. S. Kalpakjian, Manufacturing Engineering and Technology, Mass, Addison-Wesley. 1995.
3. J. Lee et.al. Modern Manufacturing. Mechanical Engineering Handbook, CRC pres. LLC, 1999.
4. İ. Coşkun and M. F. Işık,“Turning by Electro Discharge,” Journal of Polytechnic, vol. 11 (4), pp.285-291, 2008.
5. J. Doval-Gandoy, R. Pasandin and B. Fernandez, “Sharpened of saw blades by electrical discharge Machining,” Industrial Electronics Society, IECON 2005. 32nd Annual Conference Of IEEE, pp. 5, 2005.
6. O. Erdem, C. Çoğun, L. Urtekin, H. B. Özerkan ve İ. Uslan,“Toz katkılı ve ısıtılmış dielektriğin elektro erozyon ile işlemede (EEİ) delik delme performansı üzerine etkisi,” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University vol.31(3) pp.531-544, 2016.
7. H. Kumar, “Development of mirror like surface characteristics using nano powder mixed electric discharge machining (NPMEDM),” International Journal Advanced Manufacturing Technol, vol. 76, pp. 105-113, 2015.
8. C. Çoğun, B. Kocabaş ve A. Özgedik, “Elektro erozyon ile işlemede (EEİ) işparçası yüzey pürüzlülük profilinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi,” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Vol.19(1), pp. 97-106, 2004.
9. E. Nas, K. Argun and E. Zurnacı, “Invesigation of effect on surface roughness of parameters at machining with graphide electrode in EDM of AISI 1.2738 Steel,” Journal of Science and Technology, Vol.6, pp. 574-581, 2018.
10. J. A. McGeough, “Advanced methods of machining,” Charpman and Hall Ltd., England, pp. 128-147, 1988.
11. M, Zeyveli ve H. Demir, "AISI H13 sıcak iş takım çeliğinin işlenmesinde yüzey pürüzlülüğünün deneysel incelenmesi," Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi vol. 25 (1-2), pp. 251 – 261, 2009.
12. R. Shivpuri and S., S. Lee, Report, ERCNSM-88-05, Ohio State University; 1988.
13. G. Taguchi, S. Chowdhury and Y. Wu, Taguchi's Quality Engineering Handbook, John Wiley & Sonsuernas, Inc., New Jersey, USA, 2005.
14. F. Kara, “Optimization of surface roughness in finish milling of AISI P20+S plastic-mold steel,” Materials and Technology vol.52 (2), pp.195–200, 2018.
15. T. Kıvak, “Optimization of surface roughness and flank wear using the taguchi method in milling of hadfield steel with PVD and CVD coated inserts,” Measurement vol. 50, pp. 19–28, 2014.
16. S.L. Chen, B.H. Yan and F.Y. Huang, “Influence of kerosene and distilled water as dielectrics on the electric discharge machining characteristics of Ti–6Al–4V,” Journal of Materials Processing Technology vol. 87(1-3), pp. 107-111, 1999.
17. M. Günay and E. Yücel, “Application of taguchi method for determining optimum surface roughness in turning of high-alloy white cast iron,” Measurement vol.46 (2), pp. 913-919, 2013.
18. E. Nas and H. Gökkaya, "Experimental and statistical study on machinability of the composite materials with metal matrix Al/B4C/Graphite," Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 48, pp. 5059-5067, 2017.
19. E. Nas and B. Öztürk, “Optimization of surface roughness via the Taguchi method and investigation of energy consumption when milling spheroidal graphite cast iron materials,”Mater Test.,vol. 60(5), pp. 519-525.2018.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology