eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kömürün Ülkemiz İçin Önemi ve Enerji Stratejileri (ISAS2018-Winter_85)
Niyazi Bilim1*
1Konya Technical University, Konya, Turkey
* Corresponding author: bilim@selcuk.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 447-449   |    31     6

ABSTRACT Dünyada ve ülkemizde ekonominin, nüfusun ve gelişmişlik seviyesinin artmasıyla birlikte üretimin temel girdisi olan
enerji ihtiyacı da hızla artmaktadır. Ülkemiz gereksinim duyduğu enerji ihtiyacının tümünü kendi öz kaynakları ile
sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, enerjinin bir kısmını dışarıdan ithal etmek zorunda kalmaktadır. Bu zorunluluk ülkenin ithalat
kalemi içinde çok önemli bir rol oynamasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada; kömürün ülkemiz enerji üretiminde çok önemli
bir yer tuttuğu vurgulanmıştır. Türkiye ve dünyadan enerji istatistikleri verilerek, kömürün elektrik enerjisi üretiminde hala
dünyanın vazgeçilmez bir enerji türü olduğu belirtilmiştir. Ülkemizin kömür rezervleri, üretim miktarları ve ülkemizde üretilen
elektrik enerjisinin kaynak türlerine göre dağılımı istatistik olarak sunulmuştur. Sonuçta, enerji üretiminde ülkemiz için kısa
vadede kömürün önemi belirtilmiştir.  
KEYWORDS Kömür, Enerji, Termik Santral, Enerji Politikaları, Enerji İstatistikleri
REFERENCES [1] N. Bilim, “Türkiye’nin Elektrik Enerjisi Üretimindeki Dışa Bağımlılığın Azaltılması İçin Uygulanması Gereken Politikalar”, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 145-154, 2016..
[2] (2014) Enerji Bakanlığı website. [Online]. Available: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Komur.
[3] World Energy Council website. [Online]. Available: https://www.worldenergy.org/data/resources/resource/coal/
[4] World Coal Association website. [Online]. Available: https://www.worldcoal.org/coal/where-coal-found#ql_0.
[5] BP Statiscal Review of World Energy, June 2018, 67th Editon, 54p.
[6] World Energy Council. 2013. World Energy Resources 2013 Survey. World Energy Council
[7] (2014) World Coal Association website. [Online]. Available: http://www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/
[8] Migem 2013. Maden İşleri Genel Müdürlüğü (2003-2013)..
[9] World Coal Association. Coal Facts 2015.
[10] Electrıcity Information: Overview (2017 edition)..
[11] E. Karakış, “Aylık Enerji İstatistikleri Raporu, Eylül 2015”, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Tek. Rap., 2015.
[12] E. Akgül, “Enerji İşleri Genel Müdürlüğü. Aylık Enerji İstatistikleri Raporu-4”, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM),Tek. Rap., 2018..

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology