eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

İSLAM’DA SEYAHAT (ISAS2018-Winter_89)
Mustafa Uçar1*, Ayhan Yüksel2
1Biruni University, İstanbul, Turkey
2İstanbul Sebahattin Zaim University , İstanbul, Turkey
* Corresponding author: mustafaucar@biruni.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 467-471   |    33     6

ABSTRACT Seyahat etmenin ülkelerin ekonomilerine yapmış olduğu önemli katkılar dikkate alındığında, İslam dininin bu konu hakkında
görüşlerini incelemek önem arz etmektedir. Dinimizde seyahat konusu hem Kuran’ı Kerim’de yer alan ayetler ve Peygamber
Efendimizin hadislerinde sabit olacak şekilde teşvik edilmiştir. İnsanın doğası gereği hareketli bir yapı olarak atfedileceğinden,
yolculuk etmesinin ve sonrasında görecekleri neticesinde tefekkür etmesinin önemi vurgulanmaktadır.
Konumuz olan “İslam’da Seyahat” incelenirken seyahat ve turizm ifadelerinin tanımlarının yapılmasına müteakip, Kuran
ve Sünnette seyahat yaklaşımı ele alınacaktır. Ayrıca, seyahat etmenin faydaları ve yolculara sağlanan kolaylıklar incelenmiştir.
Sonuç bölümünde, seyahat etmeninin olumlu yönleri belirtilirken, olumsuz olarak dikkat edilmesi gereken hususları
vurgulanmaya çalışıldı. Ayrıca, turizm faaliyetlerinin İslami gözle geliştirilmesi için önerileri sunulmuştur.  
KEYWORDS Seyahat, İslam, Yolculuk, Turizm, Kültür
REFERENCES Akgül, Muhittin; Kur’an iklimine Seyahat, Işık Yayınları, İstanbul, 2008
Akpınar, Ali; İslam’da seyahat(turizm), Sivas, 1996
Akpınar, Ali; ‘Kur’an aydınlığında seyahat’, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1998
El-Huşt, Muhammed Osman; İslam’da seyahat adabı, Çev. Yasin Kahyaoğlu, 2002, Şanlıurfa
Erol, Reşat; Kur’an ve Turizm, Lisans Tezi, E.Ü.İ.İ.B. Fak, İzmir, 1977
Hamidullah, Muhammed; İslam Peygamberi, İrfan Yay., İstanbul, 1972.
İbn Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye; I, 322-331; İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, III, 55-417.
Kaynak, İ.Hakkı; – Sezgin, Mete; İnanç Turizmi Kapsamında Dinlerde Seyahat Tezi, Niğde Uni.
Söylemez, Mehmet Mahfuz; İslam Coğrafyasında Seyahat Notları, İstanbul, 2016
Touati, Houari; Ortaçağda İslam ve Seyahat, Çev. Ali Berktay , YKY 2016, İstanbul
Yılmaz,Muzaffer; Kitab-ı Mukaddes , Kuran-ı Kerim ve Turizm , Yüksek Lisans Tezi , İ.Ü.S.B.E. , İstanbul 1998
http://www.bizhaberciyiz.com/konuk_yazi.php?id=3
http://www.hzmuhammedinhayati.gen.tr/hicret-nedir.html
http://www.diyanetdergisi.com/diyanet-dergisi-26/konu-446.html
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=370008
http://www.yoldakiizler.com/2013/07/kuranda-seyahat-ayetleri.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turizm
https://sorularlaislamiyet.com/nisa-suresi-97-ayette-hicret-etmeyenlerin-cehenneme-atilacagi-ifadesini-nasil-anlamaliyiz
http://www.siyerinebi.com/tr/unalkilic/medineyehicretinherkesefarzkilinmasivehikmetleri

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology