eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Tek Fazlı Şebeke Kalkışlı Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Tasarımı (ISAS2018-Winter_92)
Enver Anıl Gülçin1*, Mehmet Akar2
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: enveranilgulcin@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 482-486   |    38     7

ABSTRACT Tek Fazlı Şebeke Kalkışlı Sabit Mıknatıslı Senkron motorlar (TF-ŞKSM) günümüz endüstrisinde kullanılan standart
indüksiyon motorlarına göre özellikle küçük boyutlarda daha yüksek verimlilik sunabilmektedirler. Verimliliğin artması çevre
üzerindeki olumsuz etkilerin azalmasına ve elektrik maliyetlerinin düşmesine neden olur. Bu çalışmada, TF-ŞKSM’ler için
yapılan yeni bir tasarımın geliştirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen modelleme ve Ansoft Maxwell programı yardımıyla
yapılan çalışmanın aşamaları açıklanmıştır. Motor kalkışını bir indüksiyon motor gibi yaptıktan sonra sürekli hal çalışmasında
senkron hızda senkron motor olarak çalışır. Tasarlanan motorun statoru ve sargıları tek fazlı standart indüksiyon motor
değerlerine sahiptir. Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY) analizi sonucunda elde edilen verim değeri aynı güçteki indüksiyon motora
göre yaklaşık %8 daha iyi çıkmıştır. Pompa, fan ve kompresörlerde kullanılan indüksiyon motorları bu gibi uygulamalarda
önemli bir yer tutmaktadırlar. Fakat bilinmelidir ki bu alanlarda göstermiş oldukları verimlilik değerleri düşüktür. Bunları TF-
ŞKSM ile değiştirmek rekabeti arttıracak ayrıca işletme maliyetinde de önemli bir kazanç sunacaktır. Bu çalışma, elektrik
makinelerinin tasarımındaki yenilikleri sunmakta ve motor verimliliğini artırmaktadır.  
KEYWORDS Elektrik motorları, Sabit mıknatıslı senkron motor, Sonlu Elemanlar Analizi, Tek fazlı motor, Motor tasarımı.
REFERENCES [1] T. Fırdolaş, “Çift kondansatörlü tek fazlı asenkron motorun anahtarlanma kapasite kontrolü,” Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elektrik Elektronik Ana Bilim Dalı, Elazığ, 2007.
[2] M. Jannati, “A review on variable speed control techniques for efficient control of single-phase induction motors: evolution, classification, comparison,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 1306-1319, 2017.
[3] H. M. Zubayer, “Design analysis of line-start interior permanent magnet synchronous motor,” Master thesis, Faculty of Engineering and Applied Science Memorial University of Newfoundland, Canada, 2011.
[4] A. Fırat, “Tek fazlı şebeke kalkışlı sürekli mıknatıslı senkron motor,” Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 2006.
[5] S. Tuncer, “Tek fazlı asenkron Motorların vektör denetimi,” Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2015.
[6] T. Ding, “Study and optimization of line-start permanent magnet motors,” Ph. D. thesis, Faculte Des Sciences Et Technologies, Nancy University, 2011.
[7] E. A. Gülçin, “Tek fazlı şebeke kalkışlı sabit mıknatıslı senkron motor tasarımı,” Yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat, 2018.
[8] A. Chama, A. J. Sorgdrager, and R. Wang, “Analytical synchronization analysis of line-start permanent magnet synchronous motors,” Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 48, 183-192, 2016.
[9] O. Gürdal, “Elektrik Makinalarının Tasarımı,” Nobel akademik yayıncılık, 518s, Bursa, 2015.
[10] J. C. Akiror, “Model for core loss prediction at high frequency and high flux density,” Master thesis, The Department of Electrical and Computer Engineering, Concordia University, Canada, 2012.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology