eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Takım Elbise Ceket Üretiminde İş Akışı ve Standart Birim Sürenin Belirlenmesi (ISAS2018-Winter_93)
Can Ünal1*
1Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
* Corresponding author: cunal@nku.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 487-490   |    31     7

ABSTRACT Bu çalışmada takım elbise üretimi yapılan bir firmada klasik ceket üretimi için üretim akışı oluşturulmuş, daha sonra bu
bantta zaman etüdü uygulaması yapılmış ve bu uygulama ile standart süreleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, her
departmana ait farklı tipteki işlemler ayrı ayrı bölümler olarak ele alınmıştır. Üretimin her bir bölümünde, akış sırası dikkate
alınarak iş öğelerinin süreleri dijital kronometre ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler REFA (Reichsausschuss für Artbeitsstudium)
formlarına kaydedilmiştir. Aynı zamanda, gözlemcinin değerlendirmesine bağlı olarak çalışmanın etkin çalışma hızı, standart
randımana göre değerlendirilmiştir. Her bir operasyon için 15 adet gözlem yapılmış, gözlem adetlerinin geçerliliği istatistiksel
olarak kontrol edilmiştir. Gözlemler sonunda, elde edilen sürelerin temel zamanları hesaplanmıştır. Daha sonra, her operasyon
için temel zamanın üstüne eklenecek olan toleranslar belirlenmiştir. Bu toleranslar temel süreye eklenerek, operasyonların
standart birim zamanı hesaplanmıştır. Belirlenen standart birim süreler sayesinde işletmeye aynı modelden gelen siparişlerin
tamamlanma süresini ve çalışan sayına bağlı olarak değişen üretim verimliliğini tahminlemek mümkün olmuştur. Ayrıca farklı
operasyonda çalışacak kişi sayısını belirlemek için hat dengeleme yapılmıştır.  
KEYWORDS Zaman etüdü, konfeksiyon üretimi, verimlilik, takım elbise, standart birim zaman
REFERENCES [1] (2018) İTKİP Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 2018 Haziran Aylık İhracat Bilgi Notu [Online]. Avaliable: https://www.ihkib.org.tr/.
[2] Z. A. Demirbaş, “Verimlilik artırma tekniği olarak metot etüdünün bir hazır giyim işletmesinde uygulanmasının işletme performansına etkileri” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 2010.
[3] A. Temiroğlu, “Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün Gelişiminin İzlenmesi ve Yönlendirilmesi” Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 2007.
[4] F. R. Meyers and J. R. Stewart, Motion and Time Study for Lean Manufacturing, 3rd ed, New Jersey, Pearson Education, Inc, 2002.
[5] M. Abbey, W. Chaboyer, M. Mitchell, “Understanding the work of intensive care nurses: A time and motion study”, Aust. Crit. Care., 25 (1):13-22. 2012.
[6] L. C. Pigage, J. L. Tucker, “Motion and time study,” Univ. Illinois Bull, 51(73):1-60, 1954.
[7] N. D. Hashim, “Time study implementation in manufacturing,” Work Meas. Tech., (4):98-120. 2010.
[8] H. Bircan, G İskender, “İş Ölçümü Tekniklerinden Zaman Etüdü Üzerine Bir Uygulama.” CÜ İktisadi ve İdari Bilim. Derg. 6(2):199-219. 2005.
[9] M. Lopetegui, P.Y. Yen, A. Lai, J. Jeffries, P. Embi, P. Payne. “Time motion studies in healthcare: What are we talking about?” J. Biomed. Inform., 49:292-299. 2004.
[10] P. Magu, K. Khanna, P. Seetharaman, “Path Process Chart - A technique for conducting time and motion study.” Procedia Manuf. 3(Ahfe):6475-6482. 2015.
[11] K. S. Al-Saleh, “Productivity improvement of a motor vehicle inspection station using motion and time study techniques.” J. King Saud Univ. - Eng. Sci. 23(1):33-41.2011.
[12] M. Kurt, M. Dağdeviren, 2003. İş Etüdü, Gazi Kitapevi, Ankara, 79-99. 2003.
[13] G. Kanawaty, Introduction to Work Study, 4th ed, Geneva, International Labour Office, 1992.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology