eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Denim Pantolon Üretiminde Ölçü Değişimlerinin İncelenmesi (ISAS2018-Winter_94)
Can Ünal1*
1Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
* Corresponding author: cunal@nku.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 491-496   |    37     6

ABSTRACT Bu çalışmada, denim pantolon üretiminde sıklıkla karşılaşılan ölçü probleminin analizi yapılmıştır. Öncelikle, işletmenin
iş akışı çıkarılmış, ürünün izlediği yollar analiz edilmiştir. Altı farklı modelin ayrıntılı olarak ele alındığı çalışmada, kalıphanenin
ölçüm değişim tahminlerinde ne derece sapma olduğu ve bu sapmanın kullanılan hammadde oranıyla ilişkisi kontrol edilmiştir.
3000’den fazla üründen alınan ölçülere bağlı olarak gerçekleştirilen istatistiksel değerlendirme yardımıyla, beden ölçüsünün
değişimine bağlı olarak bel ve basen farklılığın ne şekilde olduğu konusunda bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Beden ölçüsünün
hem bel hem basen farklılığı açısından, düşük seviyede de (bel farklılığı için 0,08, basen farklılığı için 0,177) olsa korelasyon
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde kumaşta kullanılan elastan oranının, bel ve basen farklılığına korelasyon etkisinin
zayıf derecede olduğu belirlenmiştir. Eldeki örneklem büyüklüğü göz önüne alınarak, kalıp departmanı için bazı tavsiyelerde
bulunulmuştur.  
KEYWORDS Ölçü değişimi, istatistiksel analiz, korelasyon, denim pantolon, iş akışı
REFERENCES [1] A. Kunt, “Denim Kumaşlarda Konfeksiyon Sonrası Yapılan İşlemlerin Kumaş Mekaniği Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul. 2004
[2] (2018) Megep websitesi. Erkek Jean Pantolon Üretimi, 542TGD089 [Online]. Avaliable: http://megep.meb.gov.tr/
[3] M. Aslan, A. Körlü, “Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı”, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(1):11-23, 2009.
[4] K. Çetinaslan, S. Mezarcıöz, S. Çetiner, “Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi”, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1), 38-42, 2013.
[5] M. Toksöz, S. Mezarcıöz, “Denim Kumaşlara Uygulanan Özel Yıkama Uygulamaları”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(2), 141-147, 2013.
[6] E. Karazincir, “Denim Kumaşlarda Dikiş Performansının Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana. 2014.
[7] Y. Korkmaz, S. Çetiner, “Dikiş Mukavemetine Etki Eden Denim Kumaş ve Dikiş İpliği Parametrelerinin Araştırılması”, Tekstil ve Mühendis, 13(65):24-28. 2007.
[8] S. Çetiner, “Seçilmiş Denim Kumaş ve Dikiş İpliklerinde Yıkama İşleminin Dikiş Performansı Üzerindeki Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. 2006.
[9] M. Erdem, A. Demirbağ, V. Özyazgan, “İki Farklı Dikiş İpliğinin Denim Kumaş Üzerindeki Mukavemet Performanslarının Araştırılması”, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi (İAÜD), 14:23-46. 2012.
[10] A. Acar, “Denim Kumaş Hatalarının Optimizasyonuna Yönelik Çözüm Önerileri”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 2005
[11] A. Çataloğlu, “Elastan karışımlı denim kumaşların ön çekiminin kumaş elastikiyet ve kalıcı deformasyon özellikleri üzerine bir araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 2007.
[12] Z. F. Çakmak, “Denim yüzeylerden üretilen bayan pantolonunda yüzey esneme kabiliyeti olan kumaş yapılarının model ve kalıp tasarımına etkileri”, Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.
[13] N. Çakır, “Kot Pantolon Üretiminde Bitim İşlemlerinin ve Farklı Denim Kumaşların Fit Üzerine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Pamukkale Üniversitesi. Denizli. 2010.
[14] K. Doğan, “Kot (Denim) Pantolon Üretiminde Kalite Problemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara. 2009.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology